500 ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

500 ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

เทรนด์การตั้งชื่อแทบจะทุกปีต้องมีการตั้งชื่อ ตามภาษาถิ่น ภาษาอื่นๆ รวมถึง ภาษาเหนือด้วย วันนี้เรารวบรวม 500 ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ

500 ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

The Asian Parent กลับมาอีกครั้งกับการตั้งชื่อ เทรนด์การตั้งชื่อของแต่ละปีนั้นซ้ำไม่เหมือนกัน แต่เชื่อว่าแทบจะทุกปีต้องมีการตั้งชื่อ ตามภาษาถิ่น ภาษาอื่นๆ รวมถึง ภาษาเหนือด้วย วันนี้เรารวบรวม 500 ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร! มาให้ทุกคนไปตั้งชื่อลูกแล้วค่ะ

ชื่อเล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อเล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

 1. ตองนวล 
 2. เก็ดถวา 
 3. จั๋นติ๊บ
 4. บัวบุรี
 5. ปันพร
 6. เวียงพิงค์
 7. เกตถวา
 8. กาแล
 9. หน่อเมือง
 10. หอมป้อม
 11. หอมน้อย
 12. จ๊าง
 13. แอ่ว
 14. บะแก๋ว
 15. บะมั้น
 16. มะเปา
 17. กาสะลอง
 18. ดอยตุง
 19. ภูชี้ฟ้า
 20. ศรีน่าน
 21. ส้าจิ้น
 22. อินตา
 23. กาด
 24. ตะล่อม
 25. ต๋อย
 26. น้ำเหนือ
 27. ปลายฝน
 28. ต้นหนาว
 29. ผ้าต๊วบ
 30. บะปีน
 31. บะห่อย
 32. หม่ะตัน
 33. หม่ะมุด
 34. หม่ะหนุน
 35. บ่ะหนุน 
 36. บะป๊าว 
 37. ต้นอิน
 38. ต้นคำ
 39. ต้นกอง
 40. ต้นขัน
 41. อาว
 42. ต้นฝน
 43. อิน
 44. อวน
 45. ออน
 46. เอ้ย 
 47. แก้ว
 48. กอง
 49. กม
 50. ขัน
 51. คำ 
 52. จัน
 53. ใจ
 54. จอม 
 55. ดี
 56. ดวง
 57. แดง 
 58. สุ
 59. เสา
 60. แสง
 61. หอย 
 62. ป้อม
 63. ปัน
 64. ภา
 65. บะป้อม
 66. พร
 67. สา  
 68. ยอด
 69. หล้า
 70. ยม
 71. บะโอ  
 72. บะตื๋น 
 73. หมะต้อง 
 74. บะผาง  
 75. บ่ะหมั้น
 76. บะแก๋ว  
 77. บะฟักแก้ว 
 78. บะน้ำแก้ว
 79. น้ำแก้ว  
 80. บะฟักหม่น  
 81. บะเขือส้ม  
 82. บะตึ๋น  
 83. ชะไคร  
 84. บะต่อม
 85. กางจ้อง
 86. พรฟ้า
 87. หมู่เฮา
 88. เฮาเขา
 89. ลูกกุย
 90. ละอ่อน
 91. แดงฮ่าม
 92. เขียวปึ้ด
 93. ขาวจั๊วะ
 94. ตุ้ม
 95. ตึ๋ง
 96. ก๋องคำ
 97. สะล้อ 
 98. ปิ่นงาม
 99. จมปู
 100. ข้าเจ้า

ชื่อเล่นลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อเล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อเล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

 1. คำศรี
 2. บัวเขียว
 3. บัวผัด
 4. บัวตอง
 5. บัวสาย
 6. บัวบาน
 7. บัวแก้ว
 8. บัวระวง
 9. สายบัว
 10. สีบัวบาน
 11. บัวคำ
 12. ขาวนวล
 13. ตั๋น
 14. ปั๋นปอน
 15. ติ่ง
 16. อะหยัง
 17. ขิม
 18. น้ำเหนือ
 19. ส้มป่อย
 20. ตะล่อม
 21.  เอื้อง
 22. เอื้องผึ้ง
 23. แสงหล้า
 24. สะล้อ
 25. ปิ่นงาม
 26. บะตื๋น 
 27. หมะต้อง 
 28. จมปู
 29. ข้าเจ้า
 30. ซออู้
 31. ซอด้วง
 32. พิน
 33. ไข่ป่าม
 34. อ่องปู
 35. จะเข้
 36. ลูกหล้า
 37. ผักแค 
 38. แค
 39. แคหอม
 40. ปูนา
 41. วงทอง
 42. ปลาหอม
 43. ใบปูนา 
 44. ปูลิง 
 45. อ่างขาง
 46. น้ำดัง
 47. แกงอ่อม
 48. ตุ๋ย
 49. ไม้ยู
 50. ขันโตก
 51. กาสะลอง
 52. กองทอง
 53. กองคำ
 54. กองเงิน
 55. กองสวย
 56. สะบันงา
 57. สิงห์คำ
 58. ขันคำ
 59. คำปู้จู้
 60. เมืองคำ
 61. กลอง
 62. เสาร์แก้ว
 63. อินถา
 64. แก้วคำ
 65. แก้วเกตุ
 66. เกตุแก้ว
 67. บัวระวง 
 68. จันผา
 69. ดาหลา 
 70. คำแก้ว
 71. ฟองจันทร์
 72. ฟองคำ
 73. ข้าวนึ่ง
 74. แสงหล้า
 75. ฟองแก้ว
 76. ฟองทอง
 77. ฟองเงิน
 78. สลุงเงิน
 79. สลุงคำ
 80. กำปอ
 81. พอวา
 82. น้ำใจ๋ 
 83. ป๋ายฟ้า 
 84. น้ำต้น
 85. ฮอม
 86. คำแพง
 87. คำเอื้อย
 88. อินทร์เฟือน
 89. เหมย
 90. ศรีออน 
 91. คำแปง
 92. ข้าวตอก
 93. น้ำหนัง
 94. แคบไข
 95. ก้วยอ่อง 
 96. ก้วยนิอ่อง
 97. สารภี
 98. ปิ่นแก้ว
 99. คำป้อ
 100. คำปัน

ชื่อเล่นลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อ เล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อ เล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

 1. คำเอ้ย
 2. ล้านนา
 3. ขลำหลวง
 4. วงแก้ว
 5. วงคำ
 6. ขวัญระมิงค์
 7. อองตอง
 8. เครือออน
 9. ข้าวซอย
 10. ฮังเล
 11. เชียงดาว
 12. เชียงตุง
 13. บัวเขียว 
 14. บัวผัด 
 15. บัวตอง 
 16. ก๊อ
 17. ชมออน
 18. บัวสาย 
 19. บัวบาน 
 20. บัวแก้ว 
 21. บัวระวง 
 22. ลำพูน
 23. เชียงใหม่
 24. เชียงราย
 25. เชียงผา
 26. ฟ้อนเมือง
 27. อาบคำ 
 28. อาบแก้ว
 29. ไม้ยู
 30. เวียงไชย
 31. กาวิล
 32. อ้ายแก้ว
 33. อ้ายคำ
 34. อ้ายสม
 35. อ้ายดี
 36. สายบัว 
 37. สีบัวบาน 
 38. สีบัว
 39. สายคำ
 40. สายแก้ว
 41. สายยู
 42. สายผา
 43. บัวคำ 
 44. สบันงา
 45. ฟ้ามุ่ย
 46. น้อแหน้
 47. กำปุ้ง
 48. ยี่เป็ง
 49. ขันโตก
 50. กาสะลอง
 51. สะบันงา
 52. คำปู้จู้
 53. เอื้องผึ้ง
 54. จันทร์ผา
 55. เก็จถะหวา
 56. ฟ้อนเมือง
 57. มิ่งหล้า
 58. เก็ตถวา
 59. ฟองจันทร์
 60. ฟองคำ
 61. ขันแก้ว
 62. แว่นแก้ว
 63. บัวนวล
 64. บัวระวง
 65. ทอง
 66. เงิน
 67. เอื้องปอย
 68. ไส้อั่ว
 69. ข้าวซอย
 70. หมูยอ
 71. สะล้อ
 72. ปิ่นงาม
 73. ทอไหม
 74. ทอฝ้าย
 75. เป็ง
 76. ไหม
 77. ไหมทิพย์
 78. ทิพย์
 79. ติ๊บ
 80. มูล
 81. ไหว
 82. แหวง
 83. จู
 84. อ้าย
 85. ปูจา
 86. หอมนวล
 87. หอมด่วน
 88. เวียงชื่น
 89. เกี๋ยงคำ
 90. ข่ายแก้ว
 91. กอแก้ว
 92. หอมแก้ว
 93. หอมทอง
 94. ดอกปีป
 95. เอื้องสามปอย
 96. เอื้องเงิน
 97. ดอกอูน
 98. สะล้อ
 99. ปิ่นงาม
 100. จมปู

ชื่อ เล่นลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อ เล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ซ้ำ ใคร!

ชื่อ เล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ซ้ำ ใคร!

 1. ข้าเจ้า
 2. พรหมมา
 3. มังคละ
 4. อินทร์แปง
 5. บัวตอง
 6. พอวา
 7. บัวทอง
 8. บัวออม
 9. ดอกด้าย
 10. ดอกป้าน
 11. แดงฮ่าม
 12. ส้มป่อย
 13. หน่อเมือง
 14. กาดแลง
 15. น้ำปิง
 16. ศิริประกาย
 17. ดวงดารา
 18. เดือนรัศมี
 19. ฟ้ามุ่ย
 20. ปทุมวดี
 21. บะแต๋ง
 22. ข้าวแคบ
 23. ข้าวพัน
 24. บะโอ
 25. ละอ่อน
 26. ซีโย
 27. ข้าวงาย
 28. ข้าวตอน
 29. ข้าวแลง
 30. แม่ปิง
 31. ลำปาง
 32. บะเต้า
 33. แขกแก้ว
 34. น้ำเหนือ
 35. กาแล
 36. จันทร์ผา
 37. อินเหลา
 38. เหมยขาบ
 39. กำปุ้ง
 40. ทอไหมคำ
 41. ก้อน
 42. มา
 43. อินทร์
 44. ถา
 45. นงค์
 46. ทร
 47. ตา
 48. น้อย
 49. ทอฝ้ายเงิน
 50. รอมแพง
 51. บัวระวงค์
 52. แว่นแก้ว
 53. คำเขียว 
 54. คำใส 
 55. ฟอง
 56. สม
 57. เลอ
 58. วอน
 59. นำ
 60. ใจ๊
 61. เมือง
 62. ผัน
 63. มูล
 64. ผ้าย
 65. จั๋นแสง
 66. คำเอ้ย
 67. คำมา 
 68. คำหล้า 
 69. คำสาย
 70. แป้งคำ
 71. แป้งใส
 72. เอื้องคำ 
 73. แป้งจี่
 74. คำศรี
 75. คำเขียว
 76. คำใส
 77. คำมา
 78. คำหล้า
 79. คำสาย
 80. เอื้องคำ
 81. ฟ้ามุ่ย
 82. กาแล
 83. หน่อเมือง
 84. กาสะลอง
 85. ชมพอ
 86. พิงค์ลานนา
 87. เอื้องผึง
 88. จันทร์ผา
 89. ยี่เป็ง
 90. ซอมพอ
 91. อ้ายยา 
 92. ไจยยา 
 93. อินทร์ถา 
 94. ตะวา
 95. จ้อล่อ
 96. ดอกเสี้ยว
 97. ส้มสุก
 98. ก๋องคำ
 99. มันตรา
 100. ศรีมอย

ชื่อ เล่นลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

ชื่อ เล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ ซ้ำ ใคร!

ชื่อ เล่น ลูกภาษาเหนือ ชื่อลูก ภาษาเหนือ ชื่อลูก เพราะๆ ไม่ ซ้ำ ใคร!

 1. ลานนา
 2. ฟ้าฮ่าม
 3. เมืองราม 
 4. แก้วมา 
 5. บัวเกี๋ยง
 6. อินตา
 7. จิกุ่ง
 8. เวียงพิงค์
 9. คำเอื้อย
 10. น้องน่อย
 11. จั๋นเป็ง
 12. บัวศรี
 13. บัวแก้ว
 14. ตารเกศ
 15. ข้าวตอก
 16. ข้าวนึ่ง
 17. น้ำใจ๋
 18. ป๋ายฟ้า
 19. น้ำต้น
 20. กัมบี้
 21. น้ำแก้
 22. เจ้างาย
 23.  เจ้าสาง
 24. ผักแคบ 
 25. ผักหล่ะ
 26. หอมป้อมเป้อ
 27. หอมป้อม
 28. หอมด่วน
 29. บะเขือส้ม
 30. ดอกเอื้อง
 31. แก้วโว
 32. คำปุ๊ด
 33. เสาร์แก้ว
 34. หมกไข่
 35. คำแก้ว
 36. พอวา
 37. ส้มป่อย
 38. หน่อเมือง
 39. กาดแลง
 40. กาแล
 41. บ่ก๊อ
 42. ก่ำเบ้อ
 43. ก่ำบี้
 44. คำแปง
 45. ฮังเล
 46. เชียงดาว
 47. สะปัน
 48. ห้วยโรง
 49. ผาเสื่อ
 50. แม่กลาง
 51. จอมทอง
 52. เจ้าจอม
 53. รัศมี
 54. ดารา
 55. เชียงตุง
 56. ไส้อั่ว
 57. ข้าวซอย
 58. หมูยอ
 59. อาบคำ
 60. อาบแก้ว
 61. อ็อกปลา
 62. ข้าวหอม
 63. ข้าวพอง
 64. ข้าวคำ
 65. หมู
 66. ซอย
 67. น้ำเหมี้ยง
 68. บ่ายปลาทู
 69. รอมแพง
 70. ประดับ
 71. ดวงเดือน
 72. วงเดือน
 73. น้ำอิง
 74. ซาวเอ็ด
 75. น้ำปิง
 76. ชมออน
 77. ป้าก
 78. จ๊อน
 79. คีลี
 80. จันทร์ดาว
 81. วาดดาว
 82. จันทร์ฉาย
 83. ฉายดาว
 84. พิมพ์
 85. คล้ายเดือน
 86. เดือน
 87. ห้วยนา
 88. แกงหอย
 89. แกง
 90. ดาวดารา
 91. พราวเดือน
 92. พราวดารา
 93. พราวพิมพ์
 94. พราวแพรว
 95. วิบวับ
 96. ระดับ
 97. แกงปู
 98. แกงไก่
 99. แกงหมู

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

น้ำผลไม้สำหรับสาย Non Coffee ทั้งอร่อย ทั้งสดชื่นนน

เม็ดขนุนต้ม อาหารเพิ่มน้ำนม จะกินเล่น ๆ หรือไปผัด ทำแกงก็อร่อย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner