100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 99 สิทธิประกันสังคม 2564

100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 99 สิทธิประกันสังคม 2564

ทำไม สิทธิประกันสังคม ถึงสำคัญกับคุณแม่ มีไว้เพื่ออะไรทำไมถึงต้องทำ แล้วหากทำประกันสังคม เราจะได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง

 

เหตุผลที่คุณแม่ควรทำประกันสังคม 

เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์จะเจอปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หากเป็นคุณแม่มือใหม่อาจจะทำให้กังวล และการที่คุณแม่มีประกันสังคมสามารถลดค่าใช้จ่าย ในการคลอดลูกได้เยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคลอด การฝากครรภ์ การตรวจต่างๆ ที่คุณแม่ต้องจ่ายเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่ออกจากงานแล้วจ่ายประกันสังคมเองต่อ ผู้ประกันตน หรือ ภริยาของผู้ประกันตน (สามีเบิกแทนได้)

 

 • สิทธิประโยชน์
  • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 500 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 12-20 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 20-28 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 200 บาท

 

ค่าคลอดบุตร

คลอดลูก

คลอดลูก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ผู้ประกันตน หรือ ภริยาของผู้ประกันตน (สามีเบิกแทนได้)

สิทธิประโยชน์

 • เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อครั้ง
 • เอกสารที่ต้องเตรียม
 • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

*** กรณีสามีเบิกแทนให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรส

 

เงินสงเคราะห์การหยุดงาน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ สำหรับผู้ประกันตนหญิงเท่านั้น

สิทธิประโยชน์

 • เงินสงเคราะห์การหยุดงานเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน คิดจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท ไม่เกิน 22,500 บาท ได้รับสิทธิเพียง 2 ครั้งเท่านั้น บุตรคนที่ 3 ไม่ได้รับสิทธิ

เอกสารที่ต้องเตรียม

ใช้เอกสารชุดเดียวกันกับเอกสารค่าคลอดบุตร

 

เงินสงเคราะห์บุตร

สงเคราะห์เด็ก

สงเคราะห์เด็ก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

สิทธิประโยชน์

 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

*** กรณีสามีเบิกแทนให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรส

สำหรับแม่ๆมือใหม่ที่ยังคงวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกแนะนำ ให้เตรียมเอกสารตั้งแต่ก่อนคลอด แล้วฝากให้คุณสามีไปดำเนินการแทนโดยสามารถยื่นที่สำนักงานประกันสัมคมทุกพื้นฐานใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังมีสิทธิลาคลอด 98 วันเพื่อเลี้ยงดูบุตร รวมถึงรายได้จากบริษัทที่เราทำงานตามนโยบายบริษัท

 

สำหรับประกับสังคม สำหรับคุณแม่ ปี 2564

ปฏิทิน

ปฏิทิน

สำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์  กรณีทุพพลภาพ  เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง

        กรณีคลอดบุตร เพิ่มระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จาก 90 วัน เป็น 98 วัน

       กรณีสงเคราะห์บุตร ให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน

      กรณีค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานปรับจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท

 

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

ที่มา : https://www.lumpsum.in.th/knowledge/read/calve

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

เช็คสิ สิทธิประกันสังคมคนท้อง 2563 คุณแม่มีสิทธิเบิกค่าอะไรได้บ้าง

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

กองทุนประกันสังคม เพิ่มเงิน สงเคราะห์เพื่อการคลอดบุตรเป็น 30,000 บาท

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

nantichaphothatanapongbow

app info
get app banner