Project Sidekicks: การตั้งครรภ์ปลอดภัย เพื่อครอบครัวแข็งแรง

Project Sidekicks: การตั้งครรภ์ปลอดภัย เพื่อครอบครัวแข็งแรง
มีเด็กทารกเสียชีวิตจากการตายคลอดในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม มากกว่า 105,000 คน ในปี 2015 นั่นหมายความว่าในทุกวันของปีนั้นมีครอบครัวกว่า 287 ครอบครัว ได้รับข่าวการสูญเสียที่เกิดจากการตายคลอด โดย 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตเหล่านั้นสามารถป้องกันได้
theAsianparent จึงเริ่ม Project Sidekick จากเพื่อช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวจากการเสียชีวิตจากการตายคลอด ซึ่งการคือเสียชีวิตในครรภ์ในช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เป้าหมายของเราคือลดอัตราการตายคลอดอย่างน้อย 10% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน 3 ปี โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนตะแคงระหว่างตั้งครรภ์ การนับจำนวนครั้งที่ลูกดิ้น และอันตรายจากการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์
ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Bhushan

app info
get app banner