กินอย่างไรให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกเปรื่องปราด ต้องเลือกกินของพวกนี้

กินอย่างไรให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกเปรื่องปราด ต้องเลือกกินของพวกนี้

การเพิ่มพูนความรู้ คือปลายทางที่อยากจะสนับสนุนให้ลูก ๆ ได้มีความฉลาดปราดเปรื่องติดตัว แต่นอกจากปัจจัยเสริมต่าง ๆ แล้ว คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมค่ะ กินอย่างไรให้ลูกฉลาด เพราะเรื่องโภชนาการก็มีส่วนสำคัญต่อลูกไม่น้อยที่มีส่วนเสริมต่อความฉลาดของลูก

กินอะไรอย่างไรให้ลูกน้อยฉลาด คุณแม่อยากให้ลูกมีพัฒนาการสมองดี แม่ต้องสร้าง และบำรุงลูกด้วยโภชนาการที่ดีมาตั้งแต่ตอนที่ลูกอยู่ในท้อง และเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองก็ยังมีความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง และนอกจากอาหารก็ต้องการกระตุ้นพัฒนาการสมองลูกด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัยลูก มีอะไรบ้าง

1. อายุคุณแม่

คุณแม่ที่มีเจ้าตัวน้อยในวัย 30 มีแนวโน้มที่ลูกจะฉลาด ตามการวิจัยของ the London School of Economics ทั้งนี้การที่ลูกฉลาดอาจไม่ได้ เป็นเพราะอายุของแม่ แต่พบว่าแม่ที่มีลูกคนแรกในวัยสามสิบนั้น มักจะมีการศึกษาที่สูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น มีการวางแผนก่อนจะมีบุตร และ มีการหาความรู้ในการดูแลครรภ์เป็นอย่างดี

ปัจจัยสร้างลูกน้อยสมองดี-คุยกับลูกในท้อง

7 ปัจจัยสร้าง ลูกน้อยสมองดี ตั้งแต่ในครรภ์ กินอะไรอย่างไรให้ลูกน้อยฉลาด อยากให้ ลูกเปรื่องปราด ต้องเลือกกิน ของพวกนี้

2. ความรักและการเอาใจใส่เจ้าตัวน้อย

คุณแม่ที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อเจ้าตัวน้อย เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ลูกมีสุขภาพดี มีความสุข และรู้สึกผ่อนคลาย การสื่อความรักด้วยการพูดคุยกับลูกในท้องอย่างอ่อนโยนจะส่งผลดีต่อความจำ และอารมณ์ของเจ้าตัวน้อย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพื้นฐานด้านภาษาที่ดีอีกด้วย

3. น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม

การที่คุณแม่น้ำหนักเพิ่มมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์ส่งผลให้ลูกตัวโต คลอดยาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อสมองของเจ้าตัวน้อย แต่หากคุณแม่น้ำหนักเพิ่มน้อยเกินไปก็ส่งผลให้ทารกศีรษะและสมองเล็ก ทำให้ลูกมีระดับไอคิวต่ำ ทั้งนี้น้ำหนักที่เหมาะสมของคุณแม่ท้องควรเพิ่มขึ้น 10-12 กิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ์

4. อาหารทะเล ปลา และโอเมกา-3

นักวิจัยพบว่าทารกที่เกิดจากคุณแม่ที่มีระดับกรดไขมันโอเมก้า-3 หรือดีเอชเอในเลือดสูงกว่า จะมีความสามารถในการจดจ่อได้ยาวนานกว่า โดยพบว่าในเด็กอายุ 6 เดือนจะจดจ่อได้ดีกว่าเด็กที่คุณแม่มีระดับดีเอชเอต่ำกว่าถึงสองเดือน นอกจากนี้ยังพบว่า การที่คุณแม่รับประทานปลามากขึ้นระหว่างตั้งครรภ์สามารถเพิ่มไอคิวของลูกได้  และการรับประทานปลาในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกดูเหมือนจะมีผลต่อคะแนนการทดสอบไอคิวของลูกมากกว่า เมื่อเที่ยบกับคุณแม่ที่รับประทานปลาในภายหลัง

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) แนะนำให้รับประทานอาหารทะเลไม่เกิน 340 กรัมต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 2 มื้อต่อสัปดาห์ โดยให้รับประทานปลาที่หลากหลายและเลือกอาหารทะเลที่มีสารปรอทต่ำ เช่น กุ้งทะเล ปลาแซลมอน ปลาดุกทะเล ปลาทูน่า ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน และปลากะตัก

5. เบคอนและไข่

ดร. เจอรัลด์ เวสแมน บรรณาธิการบริหาร the Federation of American Societies for Experimental Biology journal กล่าวว่า เบคอนและไข่ช่วยเพิ่มพลังสมองให้ลูกในครรภ์ เนื่องจากโคลีนซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญในการพัฒนาสมองในส่วนของการจดจำข้อมูลใหม่และระลึกถึงความทรงจำที่เก็บไว้

กินอะไรอย่างไรให้ลูกน้อยฉลาด

7 ปัจจัยสร้าง ลูกน้อยสมองดี ตั้งแต่ในครรภ์ กินอะไรให้ลูกฉลาด อยากให้ ลูกเปรื่องปราด ต้องเลือกกิน ของพวกนี้

6. การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์มีประโยชน์ต่อการหายใจของเจ้าตัวน้อยในครรภ์ และการพัฒนาระบบประสาทอัตโนมัติ จากการศึกษาของ The American Physiological Society พบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า คุณแม่ที่ยังคงออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์มีลูกที่ฉลาดกว่า นอกจากนี้การศึกษาของ the University of Montreal พบว่า หากคุณแม่ท้องออกกำลังกายเพียง 20 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มการทำงานของสมองทารกแรกเกิดได้ การเต้นแอโรบิคช่วยเพิ่มการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของแม่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ โดยจะส่งผ่านไปทางรกและเป็นประโยชน์ต่อสมองของทารกในครรภ์เช่นเดียวกัน

7. คลอดในสัปดาห์ที่ 41

ตามรายงานของวารสาร JAMA Pediatrics พบว่า ทารกที่คลอดเมื่ออายุครรภ์ 41 สัปดาห์ เมื่อเข้าสู่วัยเรียนจะมีคะแนนสอบที่สูงกว่า และมีเปอร์เซ็นต์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปัญญาเลิศสูงกว่า ในขณะที่มีเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มสติปัญญาต่ำน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม หากเด็กอยู่ในครรภ์แม่นานถึง 42 สัปดาห์ถือว่าตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอดอาจเป็นอันตรายต่อทั้งแม่และลูกได้

อาหารที่บำรุงต่อสมองของเด็ก

1. ปลาที่มีไขมัน

กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสมองของทารก หญิงตั้งครรภ์ต้องกินปลาแซลมอนเพื่อให้กำเนิดเด็กฉลาด ตั้งเป้าที่จะกินปลาอย่างน้อยสองมื้อต่อสัปดาห์ อีกทางเลือกหนึ่งในอาหารทะเล ได้แก่ หอยนางรมซึ่งอุดมไปด้วยไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับไอโอดีนต่ำควรสังเกตว่าความฉลาดของทารกอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากไม่ได้รับการรักษาระดับที่ดีเท่าเดิม

2. ผักใบเขียว

ตั้งแต่ผักโขมและถั่วเลนทิลไปจนถึงผักใบเขียวซึ่งอุดมไปด้วยกรดโฟลิกการรับประทานผักใบเขียวและพัลส์บางชนิดมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยปกป้องสมองของทารกจากความเสียหายของเนื้อเยื่อ กรดโฟลิกในผักเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดข้อบกพร่องของ  ท่อประสาทช่วยขจัดอาการปากแหว่ง และข้อบกพร่องของหัวใจต่าง ๆ นอกจากนี้คุณยังลดความเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษในระหว่างตั้งครรภ์เมื่อคุณแน่ใจว่าได้รับประทานอาหารหรืออาหารเสริมที่อุดมไปด้วยกรดโฟลิก

3. บลูเบอร์รี่

บลูเบอร์รี่เป็นอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยพัฒนาการทางสติปัญญาของลูกน้อย ทางเลือกอื่นสำหรับบลูเบอร์รี่ ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มะเขือเทศ และถั่ว

4. ไข่

ไข่มีโปรตีนสูง และแคลอรี่ต่ำโดยเฉพาะไข่ต้ม ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่เรียกว่าโคลีนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาสมอง และเพิ่มความจำด้วย นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหลีกเลี่ยงไข่ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อเนื่องจากมีแบคทีเรียซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

5. อัลมอนด์

อัลมอนด์เต็มไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพแมกนีเซียมวิตามินอี และโปรตีน กรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ช่วยกระตุ้นสมองพบมากในอัลมอนด์ แนะนำให้ทานอัลมอนด์หนึ่งกำมือทุกวันสำหรับเด็กที่ฉลาดตั้งแต่แรกเกิด การกินถั่วลิสงระหว่างตั้งครรภ์สามารถช่วยให้ทารกพัฒนาสติปัญญาได้เช่นกัน วอลนัทอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน

6. กรีกโยเกิร์ต

อาหารที่อุดมด้วยโปรตีน จำเป็นต่อการสร้างเซลล์ประสาทที่แข็งแรงในครรภ์มารดา เพื่อพัฒนาการทางสติปัญญาของทารก อาหารโปรไบโอติกเช่น โยเกิร์ตเป็นวิธีที่น่าอัศจรรย์ในการโยนแคลเซียมเล็กน้อยเพื่อพัฒนาการทางกระดูกของทารกเช่นกัน กรีกโยเกิร์ตยังเป็นแหล่งไอโอดีนที่อุดมไปด้วยซึ่งช่วยลด หรือป้องกันความเป็นไปได้ที่ลูกน้อยของคุณจะเกิดมาพร้อมกับน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย

7. เมล็ดฟักทอง

เมล็ดฟักทองเต็มไปด้วยสังกะสี สังกะสีเป็นแร่ธาตุที่ช่วยส่งเสริมโครงสร้างสมองที่เหมาะสม และช่วยในการประมวลผลข้อมูลทางปัญญา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยังเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย!

8. ถั่ว

ร่างกายต้องการธาตุเหล็กในการขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ประสาทในสมองของทารก ถั่วมีธาตุเหล็กในปริมาณที่ดีซึ่งเป็นสาเหตุที่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ เพิ่มปริมาณอาหารนี้ในอาหาร อาหารที่มีธาตุเหล็กอื่น ๆ ที่ควรค่าแก่การเพิ่มในอาหารของคุณ ได้แก่ ผักโขมมะเดื่อไก่ และลูกเกด กินลูกเกดในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อรักษาระดับน้ำตาลของคุณ

9. นม

การขาดธาตุเหล็กในร่างกายของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นำไปสู่ภาวะปัญญาอ่อน และส่งผลอย่างมากต่อพัฒนาการทางความคิดโดยรวมของทารก นมช่วยในการพัฒนาระบบความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อสุขภาพ และสนับสนุนการพัฒนาสมองในทารกก่อนคลอด

สารหารที่บำรุงสมองของลูกน้อย

กินอย่างไรให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกเปรื่องปราด ต้องเลือกกินของพวกนี้

7 ปัจจัยสร้าง ลูกน้อยสมองดี ตั้งแต่ในครรภ์ กินอะไร ให้ลูกฉลาด อยากให้ ลูกเปรื่องปราด ต้องเลือกกิน ของพวกนี้

กลูโคส

ความต้องการที่เร่งด่วนที่สุดสำหรับสมองทั้งหมด คือปริมาณกลูโคสที่คงที่ซึ่งพบได้ในเมล็ดธัญพืชผลไม้ และผัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอาหารที่ดีพร้อม กับอาหารมื้อปกติที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และเติมน้ำเพื่อความชุ่มชื้น เมื่อคุณไม่รับประทานอาหารเป็นประจำ หรือเมื่อคุณรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพคุณจะขาดสมาธิ และสูญเสียความทรงจำ สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด และกัมมีแบร์ของวัยรุ่นถึงไม่ช่วยให้เกรดดีขึ้น

วิตามินบี

สมองชอบวิตามินจากตระกูล B เป็นพิเศษ แม้ว่าอาหารเสริมวิตามินจะช่วยได้ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนมื้ออาหารที่เหมาะสมได้ วิตามินบีที่สำคัญเป็นอาหารบำรุงสมองสำหรับเด็ก และสามารถพบได้ในเมล็ดธัญพืชจมูกข้าวสาลี ไข่ออร์แกนิก รำข้าว โฮลวีต ข้าวโอ๊ต ข้าวกล้อง และถั่ว

เหล็ก

สมองชอบธาตุเหล็กซึ่งคุณสามารถพบได้ในเมล็ดธัญพืช (เช่นข้าวโอ๊ต) เนื้อแดง (โดยเฉพาะตับ) และผักเช่น ผักโขมหน่อไม้ ฝรั่งดิบ ถั่วหิมะ คะน้า และหัวบีท

โอเมก้า 3

อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 ดีต่อสุขภาพสมองอย่างแท้จริง คุณสามารถพบได้ในปลาที่มีน้ำมันเช่น ปลาแซลมอน วอลนัทเป็นอาหารบำรุงสมองที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับเมล็ดพืชที่กินได้เช่นแฟลกซ์ป่านและเจีย

สารต้านอนุมูลอิสระ

คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของผลเบอร์รี่เป็นตำนานสำหรับความสามารถในการกระตุ้นสมอง และพบได้ในชาเขียวอาซาอิแ ละบลูเบอร์รี่ อาซาอิเบอร์รี่ยังเป็นแหล่งโอเมก้า -3 ที่ดี

แมกนีเซียม

แมกนีเซียมยังเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับสมองที่แข็งแรง คุณสามารถพบแมกนีเซียมได้ในชาร์ดสวิสผักโขมหนังมันฝรั่งคีนัวถั่วโยเกิร์ตชีสผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเต้าหู้ปลาถั่ว และถั่วเลนทิล

ลูทีโอลิน

สารประกอบจากพืชที่เรียกว่าลูทีโอลินช่วยลดผลกระทบของความชราในสมอง และเพิ่มพลังสมอง ลูทีโอลินสามารถพบได้ใน แครอท และมะเขือเทศ และยังมีประโยชน์ในการส่งเสริมความจำที่ดี

การรับประทานอาหารเป็นประจำก็สำคัญเช่นกันหากคุณต้องการให้สมองของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสม พยายามหลีกเลี่ยงการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเมื่อรับประทานอาหารและของว่างเป็นประจำด้วยผลไม้ถั่วและกราโนล่าบาร์ระหว่างมื้อ

ที่มา : www.bangkokpattayahospital.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

ทางลัดเลี้ยงลูกด้วย 4 อ. พลิกชีวิตให้ลูกฉลาดสมวัยตั้งแต่ขวบปีแรก

ทางลัด 5 ข้อช่วยทำให้ลูกฉลาด

เชื่อหรือไม่!! คุณแม่ ท้องอายุ 30 ปี ส่งผลให้ “ลูกฉลาดแข็งแรง” ที่สุด

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner