แฟนบวช ทำยังไงดี? คุยไลน์กับพระบาปไหม หรือ บอกฝันดีพระบาปไหม?

แฟนบวช ทำยังไงดี? คุยไลน์กับพระบาปไหม หรือ บอกฝันดีพระบาปไหม?

แฟนบวช ทำยังไงดี? คุยไลน์กับพระบาปไหม หรือ บอกฝันดีพระบาปไหม?

 

คำว่า  “บวช” เป็นคำที่คนไทยนิยมใช้ มาจากภาษาบาลี  ปพฺพชฺชา” ซึ่งหมายถึงบรรพชา โดยคำว่า “บรรพชา” แปลว่า เว้นทั่ว หมายถึง การงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง หรือ หมายถึง ออกไป คือ ออกไปจากธุระการงานทุกประเภทของคฤหัสถ์  ผู้ที่ถือบวชในพุทธศาสนา จะได้นามว่า พระบ้าง ภิกษุบ้าง บรรพชิตบ้าง และประเทศไทย ก็มีความเชื่อว่าควรบวชก่อนเบียด หรือ ควรบวชก่อนแต่งงาน วันนี้เรามาอ่าน แฟนบวช ทำยังไงดี? คุยไลน์กับพระบาปไหม หรือ บอกฝันดีพระบาปไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอกฝันดีพระบาปไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอกฝันดีพระบาปไหม?

แฟนบวชวางตัวอย่างไรดี? คุยไลน์กับพระบาปไหม?

 

เรื่องราวน่าปวดหัวเรื่องการวางตัวเมื่อแฟนบวช เพราะ คนรักอย่างเราไม่รู้จะวางตัว ยิ้มให้แฟนได้ไหม? คุยไลน์กับพระบาปไหม? บอกฝันดีพระบาปไหม? และทำไมต้อง บวชก่อนเบียด

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอกฝันดีพระ บาปไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอกฝันดีพระ บาปไหม?

เพศบรรพชิต เป็นเพศที่สูงยิ่ง   ผู้ที่บวชต้องรู้ถึงจุดประสงค์จริง ๆ ว่า  บวชเพื่อศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลสของตนเอง   จะมีความประพฤติเป็นไปเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เลยทีเดียว จะต้องมีการศึกษาพระวินัยให้เข้าใจ เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเว้น และอะไรคือสิ่งที่ควรน้อมประพฤติปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ทำได้ เพราะถ้าล่วงละเมิดสิกขาบท ต้องอาบัติข้อต่าง ๆ ย่อมเป็นโทษกับตนเองโดยส่วนเดียว   ถ้ายังปฏิญาณตนว่าเป็นพระภิกษุอยู่ เมื่อต้องอาบัติแล้วไม่ได้แก้ไขตามพระวินัย หากมรณภาพลง ย่อมมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ซึ่งน่ากลัวมาก เพศหญิง เป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์  ผู้หญิงไม่บาป แต่ไม่ควรคุยกับพระภิกษุ และพระภิกษุก็ไม่ควรคุยกับผู้หญิง ส่วนพระพูดล้อเล่น ก็ไม่สมควร

 

ยิ้มให้พระได้ไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอกฝันดีพระ บาป ไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอกฝันดีพระ บาป ไหม?

คำตอบคือ สีกาสามารถยิ้มให้พระ ได้ แต่ต้องเป็นการยิ้มเพื่อให้กำลังใจ ยิ้มโดยปราศจากมลทิน การพูดคุย หรือ ยิ้มให้พระนั้นสามารถทำได้หากทำด้วยกิริยาอันสำรวม โดยในขณะที่ยิ้มต้องห้ามคิดว่าตัวเองเป็นแฟน และ ในขณะที่ยิ้มให้มีความคิดที่ศรัทธา ส่งเสริมให้ท่านไปในทางที่เจริญดีงาม

 

คุยกับพระได้ไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอก ฝันดีพระ บาป ไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอก ฝันดีพระ บาป ไหม?

คำตอบคือ สีกาสามารถคุยกับพระ ได้ แต่ต้องเป็นการคุยกันโดยในที่สาธรณะและอย่าคุยกันในที่ลับ การพูดคุย ต้องอยู่ในกิริยาที่สำรวม ไม่ควรมีการพูดคุยที่หยอกล้อ พูดเกี้ยว พาดพิงถึงเมถุน พาดอิงอวัยวะเพศ  ก็ทำให้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทางที่ดีที่สุด ก็คือ ควรกล่าวให้เขาเข้าใจว่า ตอนนี้บวชอยู่ จะต้องดำรงตนในฐานะของบรรพชิตที่จะต้องฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา น้อมประพฤติตามพระธรรมไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำ เพราะอันตรายอย่างยิ่งทีเดียว ถ้ารักษาความเป็นบรรพชิตไม่ดี  เพียงการพูดล้อเล่น ก็เป็นอาบัติ สำหรับพระภิกษุ

 

คุยไลน์กับพระบาปไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอก ฝันดี พระ บาป ไหม?

แฟน บวช ทำยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอก ฝันดี พระ บาป ไหม?

คำตอบคือ สีกาไม่ควรคุยไลน์กับพระ หากไม่ใช่เรื่องจำเป็นจริงๆ เพราะ การคุยไลน์ถือเป็นการคุยในที่ลับ เพราะ ไม่มีใครเห็น แต่หากมีเรื่องที่จำเป็น ก็สามารถคุยได้ เช่น เรื่องธุระ หรือ เรื่องปัญหาในครอบครัวที่เกิด สำหรับ บางครอบครัวที่ มีลูกก็อาจจะอัพเดตสัพเพเหระของลูกกับพระได้นิดหน่อย แต่ก็ไม่ควรเกินงาม

 

บอกฝันดีพระบาปไหม? บอกคิดถึงพระบาปไหม?

คำตอบคือ หากบอกฝันดี หรือ คิดถึง พระ ยินดีในกามจะอาบัติ แต่หากไม่ยินดีในกามจะไม่อาบัติ เพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของสีกา

 

ทำไมต้องบวชก่อนเบียด?

แฟน บวช ทำ ยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอก ฝันดี พระ บาป ไหม?

แฟน บวช ทำ ยังไงดี? คุย ไลน์ กับพระบาป ไหม หรือ บอก ฝันดี พระ บาป ไหม?

ความเชื่อของคนไทย มีมายาวนานแล้ว หากผู้ชายยังไม่ได้บวชนั้น อย่าเพิ่งแต่งงาน เพราะ การบวชเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่ ซึ่งการบวชนั้น อุปสมบทในทางพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าได้อานิสงส์บุญบารมีสูงสุด เป็นการออกจากกามไปสู่การรักษาศีลปฎิบัติธรรมขั้นสูง ดังนั้นก่อนเบียด หรือก่อนแต่งงานควรต้องบวช ไม่เช่นนั้นบุญทั้งหลายจะไม่ถึงพ่อแม่

ที่มา : goodlifeupdate, dhammahome

บทความอืนๆ ที่น่าสนใจ :

แฟนคิดอะไรอยู่ดูจากท่านอน ท่านอนคู่รัก ท่านอนของสามีภรรยา ท่านอนบนเตียง บ่งบอกความสัมพันธ์

จริงเหรอ? งานวิจัยชี้ ผู้หญิงที่มีแฟนไม่หล่อ มีความสุขกว่า ผู้หญิงที่มีแฟนหล่อ

8 วิธีจัดการให้นอนหลับได้ เมื่อ แฟนนอนกรน สามีนอนกรนรับมือยังไงดี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner