ความสำคัญของ น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักก่อนท้อง สำคัญยังไง?

ความสำคัญของ น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักก่อนท้อง สำคัญยังไง?

ผู้หญิงควรกังวลเกี่ยวกับ น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ มากกว่า น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ นั่นก็เป็นเพราะว่า ภาวะแทรกซ้อน สามารถเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของ น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักก่อนท้อง สำคัญยังไง?

 

ผู้หญิงควรกังวลเกี่ยวกับ น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ มากกว่า น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ นั่นก็เป็นเพราะว่า ภาวะแทรกซ้อน ในระหว่างการตั้งครรภ์ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในหมู่ ผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะ หรือ เป็นโรคอ้วน มากกว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักปกติก่อนการตั้งครรภ์

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักก่อนท้อง สำคัญยังไง?

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักก่อนท้อง สำคัญยังไง?

โดยความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน เช่น ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเช่น ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างการตั้งครรภ์ (Preeclampsi), โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์, การผ่าคลอด รวมถึง การคลอดก่อนกำหนด ซึ่ง ความเสี่ยงเหล่านี้จะพบได้ สำหรับแม่ท้องที่มีน้ำหนักตัวมาก

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำคัญยังไง?

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำคัญยังไง?

นักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) พบว่า มีเพียง 34% ของแม่ท้องที่น้ำหนักปกติเท่านั้นที่พบกับภาวะแทรกซ้อน ส่วน แม่ท้องที่มีน้ำหนักเยอะ และ อ้วนอย่างรุนแรง มีเกณฑ์ได้พบภาวะแทรกซ้อนถึง 60%

นอกจากนี้ 90% ของผู้หญิงที่เริ่มเป็นโรคอ้วน นั้น พบว่ามีน้ำหนักตัวที่เยอะ ตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งครรภ์อยู่แล้ว โดยการวิจัยนี้ ได้รับยืนยันจาก Romy Gaillard ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแผนกกุมารเวชศาสตร์ ที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยอีราสมุส ร็อตเตอร์ (University Medical Center in Rotterdam)

โดยการศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแม่และลูกมากกว่า 190,000 คนในยุโรป และ สหรัฐอเมริกา Romy Gaillard เผยว่า “ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่สูงนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้หญิงก่อนตั้งครรภ์”

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักก่อน ท้อง สำคัญยังไง?

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนักก่อน ท้อง สำคัญยังไง?

“โดยจำนวนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นั้นก็มีความเสี่ยงที่จะพบกับภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์ แต่ความสัมพันธ์นี้อ่อนแอกว่าความสัมพันธ์ของน้ำหนักแม่ก่อนตั้งครรภ์”

Romy Gaillard ยังเผยว่า สิ่งสำคัญในการให้การตั้งครรภ์ไปอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์ที่สุดคือ การมุ่งเน้นไปที่การจัดการน้ำหนักของ ผู้หญิงก่อนตั้งครรภ์ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมระหว่างการตั้งครรภ์

 

น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์และโรคอ้วนของแม่ท้อง

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำ คัญ ยังไง?

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำ คัญ ยังไง?

ประมาณ 1 ใน 4 ของแม่ท้องใน สหรัฐอเมริกา นั้นพบกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วน หรือ บางคนเป็นโรคอ้วนไปเลย โดยข้อมูลนี้ได้จากการเปิดเผยของ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention)

การศึกษาเน้นย้ำถึงความสำคัญในการปรับ BMI ของผู้หญิงให้เหมาะสมก่อนการตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่อยากตั้งครรภ์นั้นควรปรับการใช้ชีวิตรวมถึงน้ำหนักที่ดีก่อนตั้งครรภ์ แทนที่จะมุ่งเน้นไปกับน้ำหนักในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์

ความ สำ คัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำ คัญ ยังไง?

ความ สำ คัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำ คัญ ยังไง?

Michael Cackovic ผู้อำนวยการสูตินรีเวชแผนกโรคหัวใจที่ศูนย์การแพทย์ Wexner มหาวิทยาลัยโอไฮโอ เผยว่า การค้นพบและการวิจัยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะ ผู้หญิงสามารถจัดการกับความพร้อมในการตั้งครรภ์ของตัวเองได้ และ สามารถพิจารณาได้ว่าน้ำหนักในที่เหมาะสม และ ปลอดภัยกับการตั้งครรภ์ รวมถึง น้ำหนักไหนที่ไม่ปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ 

Michael Cackovic ยังเผยว่า ผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคอ้วน ก็ไม่ควรลดน้ำหนักมากกว่า 4-5 กิโลกรัม ในการตั้งครรภ์ เพราะ จะทำให้ร่างกายไม่สมดุล เพราะ ฉะนั้นน้ำหนักที่ดีที่สุดในการตั้งครรภ์นั้นควรปรึกษากับนรีแพทย์ที่เป็นคนดูและการตั้งครรภ์ของคุณ

แต่หากแม่ท้องคนไหนไม่สะดวกที่จะปรึกษานรีแพทย์ ก็เลือกได้ว่าการตั้งครรภ์นั้นนำหนักควรจะมีความใกล้เคียงกับค่า BMI เพื่อที่จะทำให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์ที่สุด

 

น้ำหนักคนท้อง ควรจะขึ้นเท่าไหร่

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำ คัญยังไง?

ความ สำคัญ ของ น้ำ หนัก ก่อนตั้งครรภ์ น้ำหนัก ก่อน ท้อง สำ คัญยังไง?

น้ำหนักของคนท้อง ควรจะขึ้นเท่าไหร่นั้น จะขึ้นอยู่กับดัชนีมวลกายของคุณแม่ก่อนการตั้งครรภ์ โดยคำนวณจาก น้ำหนัก(เป็นกิโลกรัม) ÷ ด้วยส่วนสูง(เป็นเมตร)ยกกำลังสอง

หลังจากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับตารางด้านล่าง เช่น คุณแม่ที่มีดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ระหว่าง 18.5 – 24.9 (น้ำหนักตัวปกติ) ควรมีการเพิ่มน้ำหนักตัวเพิ่มตลอดการตั้งครรภ์เท่ากับ 11.5 – 16 กิโลกรัม และควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 0.4 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ เป็นต้น

 

Source : Healthline

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

10 เมนูคนท้องไม่อ้วน คนท้องกินยังไงให้น้ำหนักไม่เยอะ อาหารคนท้อง

ระดับน้ำตาลสูงในระหว่างการตั้งครรภ์อาจนำไปสู่ โรคอ้วนในวัยเด็ก

อ้วนขณะตั้งครรภ์ มีผลเสียระยะยาวต่อลูกน้อยในครรภ์ ระวังคนท้องอ้วน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner