Tips เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก

Tips เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก

เลี้ยงลูกให้สมองดี เพราะสมองคือ ศูนย์บัญชาการของร่างกาย หากพ่อแม่เลี้ยงลูกให้สมองดีตั้งแต่แรกเกิดแล้ว เท่ากับเราได้ปูพื้นฐานสมองดีให้กับลูกไปจนโต ผ่านวิธีการเลี้ยงดูแบบไม่ยากเลยค่ะ ติดตามอ่านว่า ทำอย่างไร

Tips เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก เพราะสมองดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก เพราะสมอง คือ ศูนย์บัญชาการของมนุษย์  เราจะมีวิธีการอย่างไรดีนะที่จะให้สมองของลูกพัฒนาเติบโตไปในทิศทางที่ดีสำหรับเรื่องสมองนอกจากอาหารการกินที่ดีและมีประโยชน์แล้ว    การพัฒนาให้ลูกฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ไขปัญหารู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหากอยากให้สมองของลูกพัฒนา

ทำความรู้จัก เครือข่ายเส้นใยประสาทของสมอง

สมองของเด็กแรกเกิดประกอบด้วยเซลล์ประสาท หนึ่งแสนล้านเซล และมีน้ำหนักเฉลี่ย 340 กรัม เซลล์เหล่านี้ยังมีการเชื่อมต่อกันน้อย เมื่อทารกอายุ 1 ปี น้ำหนักสมองจะเพิ่มเป็น 1,100 กรัม เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะ

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ มีผลมาจากการขยายตัวของเซลล์ประสาทและเพิ่มเครือข่ายเส้นใยเซลล์ประสาทไปเชื่อมต่อกับจุดต่างๆ ของเซลล์อื่นๆ   ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทมากยิ่งขึ้น  สมองของทารกจะสร้างเครือข่าย เส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว

ภายใน 3 ปีแรก น้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 80%  หากทารกได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกวิธี เครือข่ายเส้นใยประสาทจะถูกสร้างขึ้นมากถึงหนึ่งล้านล้านเครือข่ายและหนึ่งล้านล้านจุดเชื่อมต่อซึ่งมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่าตัว

เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก

เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก

Tips เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก

สมองของลูกจะพัฒนาไปอย่างไร ในช่วงวัยทารก มาดูกันว่า จะทำอย่างไรให้สมองลูกพัฒนากันดีกว่านะคะ  สิ่งสำคัญที่เราต้องส่งเสริมให้กับลูก คือ  ทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้  ความจำ การคิด การใช้เหตุผล  และพัฒนาการด้านต่างๆ จะมากขึ้นตามไปด้วย   การพัฒนาสมองเด็กแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยสำคัญ  ได้แก่ ด้านพันธุกรรม  ด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม  มาดูกันค่ะว่าเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้สมองดี ได้

1. ด้านพันธุกรรม ( heredity )  เป็นการถ่ายทอดความฉลาดมาจากพ่อแม่ สมองของลูกส่วนมาก   มาจากการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์ของพ่อแม่

2. ด้านอาหาร ( food )  เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะในช่วงที่สมองกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี นั้น การขาดสารอาหารจะทำให้เซลล์ของสมองเจริญไม่เต็มที่และประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงไปยิ่งในเด็กเล็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารมาก ๆ อาจทำให้สมองพิการปัญญาอ่อนไปได้  และยังมีผลกระทบต่อสมองส่วนอื่น ๆ อีก  คือ เมื่อเซลล์ประสาทไม่ได้รับอาหาร การแตกกิ่งก้านสาขาของเซลล์สมองไม่เกิดขึ้น ทำให้หยุดการเจริญแค่นั้น

กินอย่างไรให้สมองเจริญเติบโตและพัฒนา

  • การกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยจะช่วยพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นได้ เริ่มตั้งแต่อาหารของทารกแรกเกิด ซึ่งต้องการน้ำนมแม่เป็นอาหารอย่างน้อย 6 เดือน  จึงให้อาหารเสริมเพิ่มขึ้นตามส่วนและควรเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
  • การกินอาหารไม่ถูกต้อง  ปล่อยปะละเลยในเรื่องการกินอาหาร  การกินอาหารไม่ได้เนื่องจากเจ็บป่วย  การกินอาหารตามใจปากและการกินอาหารที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้จะทำให้เด็กขาดสารอาหาร สมองเติบโตได้ช้า ทำให้กลายเป็นเด็กไม่ฉลาดไปได้

3.ด้านสิ่งแวดล้อม ( environment ) เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากที่มีผลสำหรับการพัฒนาของสมองการที่เด็กได้อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  จะช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  นั่นคือ สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งเร้ากระตุ้นให้สมองทำงานหรือเกิดการเรียนรู้มากเพียงพอ  ดังเช่น

  • เด็กทารกแรกเกิดนั้นมีการรับรู้ทางสมองแล้ว  สมองของเด็กสามารถรับข้อมูลได้ และต้องการข้อมูลป้อนเข้าสมองอย่างมาก  การได้ยินเสียง ได้เห็นภาพ  ได้เห็นการเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้สมองที่ถูกกระตุ้นให้ทำงานมากย่อมได้รับความรู้และประสบการณ์มาก  ทำให้เป็นคนฉลาดได้ สำคัญอย่างยิ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ หากต้องการเลี้ยงลูกให้สมองดี
  • ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามวัยของลูก ให้ลูกได้พบสิ่งแปลกใหม่  ข้อมูลใหม่ ซึ่งเด็กมีความสามารถที่จะช่วยลูกให้เรียนรู้ได้โดยไม่รู้ตัวและสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสมอง ให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถสั่งการออกมาได้อย่างฉับไว คิดได้เร็ว เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เร็ว เป็นคนฉลาดได้อย่างที่เราต้องการ  เรียกว่า  การจัดประสบการณ์หรือสิ่งกระตุ้นที่จะช่วยลูกมีการพัฒนาการทางสมอง
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
  • รับประทานอาหารที่เหมาะสม ต่อการเจริญและพัฒนาการทางสมอง

ข้อคิดสะกิดใจในการเลี้ยงลูกให้สมองดี

ถ้าพ่อแม่ละเลยไม่สนใจหรือขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ลูกเสียโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาดและอาจทำลายความสามารถที่เด็กมีอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้  การเลี้ยงลูกให้ ฉลาดไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป เพียงแต่เราต้องทราบวิธีการ  ที่จะส่งเสริมลูกอย่างถูกต้องนะคะ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหัศจรรย์นมแม่ เพิ่มความฉลาดให้สมองของลูกน้อย

เพิ่มเซลล์สมองให้ลูก ผ่านการเลี้ยงดูและกิจกรรมที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน

การ์ตูนสำหรับเด็ก รวมการ์ตูนเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ และพัฒนาการทางสมองที่เด็กควรดู

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner