5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูกพิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการแต่กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูกพิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการแต่กำเนิด

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ พบว่าจำนวนเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีมากถึงปีละ 30,000 รายและรู้ไหมว่าบางนิสัยของคุณแม่มีส่วนทำให้ ลูกพิการแต่กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูกพิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการแต่กำเนิด

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จากข้อมูลพบว่า จำนวนเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีมากถึงปีละ 30,000 ราย จากจำนวนเด็กแรกเกิดปีละ 800,000 รายและมีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพจากการรักษา 5 โรคพิการแต่กำเนิดถึงปีละ 1,000 ล้านบาท และรู้ไหมว่าบางนิสัยของคุณแม่มีส่วนทำให้ ลูกพิการแต่กำเนิด

โดย โรคพิการแต่กำเนิด คือความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า รวมถึงการวิจัยที่กว้างขวางทางการแพทย์ในปัจจุบัน พบว่า คุณแม่ที่กินอาหารที่มีโฟเลต หรือวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนไปจนถึงตั้งครรภ์ 3 เดือนนั้น สามารถป้องกัน 5 โรคพิการแต่กำเนิดของทารกได้ ได้แก่ โรคหลอดประสาทไม่ปิด,ปากแหว่งเพดานโหว่,โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด,แขนขาพิการ และ กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งการกินวิตามินโฟลิกป้องกันโรคดังกล่าวได้ถึง 30-50% เลยทีเดียว

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการแต่กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการแต่กำเนิด

เรามาทำความรู้จักกับ 5 โรคพิการแต่กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็ก พิการ แต่ กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็ก พิการ แต่ กำเนิด

1.โรคหลอดประสาทไม่ปิด คือภาวะสมองสร้างไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 90 ของทารกมีชีวิตเกิน 1 ปี เพราะได้รับการผ่าตัดแก้ไข และร้อยละ 75 มีชีวิตจนเป็นผู้ใหญ่แต่จะพิการขาทั้งสองข้าง ระบบทางเดินปัสสาวะและอุจจาระทำงานบกพร่อง และยังมีความพิการทางสมองอีกด้วย

 

2.โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นความพิการของส่วนศีรษะและใบหน้า สาเหตุของโรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม และภาวะขาดสารของแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์ ฯลฯ ทารกจะมีปัญหาการดูดกลืนอาหาร เจริญเติบโตช้า ระบบทางเดินหายใจ และปัญหาด้านการสื่อสาร ทั้งการพูดและภาษา นอกจากนี้ยังกระทบกับจิตใจด้วย เนื่องจากเด็กจะมีปมด้อยในการเข้าสังคมเพราะหน้าตาและการพูดไม่ปกติแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมแล้วก็ตาม

 

3.โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีเลือดดำปนอยู่ในเลือดแดงที่ไปเลี้ยงร่างกาย โรคนี้มีความแตกต่างกันไปตามด้านพยาธิสภาพ และอาการแสดง การรักษาและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงแตกต่างกัน โดยทั่วไปแพทย์จะประเมินการรักษาเป็นรายๆ ไป

5 นิสัย อันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็ก พิการ แต่ กำ เนิด

5 นิสัย อันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็ก พิการ แต่ กำ เนิด

4.แขนขาพิการ เกิดจากความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ใน 3 เดือนแรก แม่ไม่ได้วิตามินโฟลิก หรือกินอาหารที่มีโฟเลต จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นตอนที่มีการปฏิสนธิ ซึ่งทารกจะแสดงอาการตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ แขนขาทารกอาจได้รับการพัฒนาปกติ แต่มือและเท้าขาดหายไป หรือกระดูกเชิงกรานขาดไป เป็นต้น

 

5.กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ในคนปกติจะมี 46 โครโมโซม แต่คนที่เป็นโรคดังกล่าวมี 47 โครโมโซม ถือเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดจากแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก เด็กจะมีลักษณะของตาที่เฉียงขึ้นบน, ดั้งจมูกแบน, ตาห่าง, มือเท้าสั้น, กล้ามเนื้อที่อ่อนแรง และมักจะมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย และมีพัฒนาการทางสมองล่าช้า

 

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย สสส. และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) เผยว่า แม้สาเหตุของความพิการแต่กำเนิด เกินครึ่งหนึ่งมีผลมาจากกรรมพันธุ์ จำนวนเด็กพิการแต่กำเนิดมีประมาณปีละ 30,000 คน แต่เราสามารถป้องกันได้ ด้วยการกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน และกินหลังจากตั้งครรภ์ต่อเนื่องอีก 3 เดือน ควบคู่กับ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก

5 นิสัย อันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็ก พิการ แต่ กำเนิด

5 นิสัย อันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็ก พิการ แต่ กำเนิด

นอกจากนี้ยังมีอาหารที่ประกอบด้วยสารโฟเลต คือ ไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม คะน้า แครอท แคนตาลูป ฟักทอง ถั่ว ผักบุ้ง ตำลึง หรือการกินวิตามินโฟลิก ก็สามารถป้องกัน 5 โรคความพิการแต่กำเนิดได้ ซึ่งการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียและไม่ตกค้างในร่างกาย เพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ ซึ่งแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะได้เอง

 

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการแต่กำเนิด

 

1.แม่ดื่มแอลกอฮอล์มีผลทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด

แอลกอฮอล์แต่ละชนิดที่แม่ท้องดื่มถูกส่งผ่านไปยังลูกน้อยในครรภ์ที่กำลังพัฒนาร่างกายผ่านสายสะดือซึ่งอาจนำไปสู่ข้อบกพร่องหัวใจพิการ การดื่มแอลกอฮอล์ของแม่ท้องยังมีผลที่จะเกิดภาวะเสี่ยงแท้งบุตรหรือคลอดลูกก่อนกำเนิดอีกด้วย เพราะฉะนั้นควรงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะ

 

2.สูบบุหรี่มีผลทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการ แต่กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการ แต่กำเนิด

การสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์อาจเพิ่มโอกาสที่ทารกจะคลอดก่อนกำหนดหรือเกิดด้วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้ การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงของลูกได้เช่นบกพร่องหัวใจพิการ ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นควรงดสูบบุหรี่ในช่วงท้องนะคะ

 

3.ใช้ยาเสพติดมีผลทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด

แม่ท้องไม่ควรใช้ยาเสพติดเลย เพราะตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเผยว่า “แม่ท้องที่ใช้ยาเสพติดมีเกณฑ์ที่ลูกน้อยในครรภ์จะเกิดอาการพิการแต่กำเนิด”

 

4.กินอาหารฟาสต์ฟู๊ดทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการ แต่ กำเนิด

5 นิสัยอันตรายที่ทำให้ ลูก พิการแต่กำเนิด ระวังเด็กพิการ แต่ กำเนิด

แม่ท้องจะกินเยอะมากกว่าคนอื่น อาหารที่เหมาะกับแม่ท้องคืออาหารที่ปรุงใหม่และครบห้าหมู่ วิจัยเผยให้เห็นว่าโรคอ้วนมีผลต่อลูกพิการแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นการควบคุมอาหารให้ระหว่างท้องก็สำคัญ โดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู๊ดควรงดก่อนนะคะแม่ขา

 

5.คาเฟอีนทำให้ลูกพิการแต่กำเนิด

ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการศึกษาออกมาบอกชัดเจนว่าคาเฟอีนเป็นปัญหาในการตั้งครรภ์ในมนุษย์ แต่ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าแม่ท้องควรหลีกเลี่ยง สมาคมการตั้งครรภ์อเมริกันเตือนว่า “การเผาผลาญอาหารของลูกน้อยในครรภ์ยังไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถเผาผลาญคาเฟอีนได้อย่างเต็มที่” ที่ทำให้คาเฟอีนอาจจะเป็นปัญหาของลูกพิการแต่กำเนิด

ที่มา: สสส.,phillyvoice

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ตอนท้อง คนท้องเสี่ยงแท้ง ลูกในท้องเสี่ยงพิการ-พัฒนาการช้า

ควันบุหรี่ทำให้เด็กป่วย RSV อาการหนักขึ้น ทรุดตัวเร็ว พ่อแม่ต้องระวัง!

ลูกเป็นหอบหืด จะรู้ได้ไงว่าลูกหอบ ลักษณะอาการหอบหืด พ่อแม่จะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกป่วย

คนท้องทําไมรักแร้ดํา มีกลิ่นเหม็น ผิวเป็นหนังไก่ ทำอย่างไรให้รักแร้ขาวเรียบเนียน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner