ทำอย่างไรดี ! เมื่อลูกท้อง พร้อมวิธีแก้ปัญหา แม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

ทำอย่างไรดี ! เมื่อลูกท้อง พร้อมวิธีแก้ปัญหา แม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

ในขณะที่แม่วัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย แต่ชนชั้นกลางซึ่งมีความพร้อมในการมีลูกมากกว่ากลับมีบุตรน้อยลง ปัญหาใหญ่ที่ตามมา คือ คุณภาพชีวิตที่ตกต่ำของทั้งแม่และเด็ก ซึ่งก็สิ่งผลถึงสังคม

ทำอย่างไรดี ! เมื่อลูกท้อง พร้อมวิธีแก้ปัญหา แม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

แม่วัยใส  เป็นอีกปัญหาสำหรับวัยรุ่นเกิดขึ้นเยอะมากในวัยรุ่น จะรับมืออย่างไรดี หากปัญหาเกิดขึ้นกับลูกเรา บทความนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส ท้องในวัยเรียน, เด็กไทย

แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส ท้องในวัยเรียน

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ วัยเรียนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยมีจำนวนคุณแม่วัยใสอายุ 15-19 ปีเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2554 มีแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนมากถึง 114,001 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของแม่ทั้งหมดในประทศไทย ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าแม่วัยเด็กที่น้อยที่สุดมีอายุเพียง 8 ปีเท่านั้น ในขณะที่แม่วัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่คู่แต่งงานชนชั้นกลางซึ่งมีความพร้อมในการมีลูกมากกว่ากลับมีบุตรน้อยลง ปัญหาใหญ่ที่ตามมา คือ คุณภาพชีวิตที่ตกต่ำของทั้งแม่และเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เกิดมาจากแม่ที่ไม่พร้อมนั้นมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับการศึกษา หรือ ได้รับโอกาสทางสังคมในด้านต่าง ๆ ต่ำกว่ามาตรฐาน และมีความเสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งจนกลายเป็นภาระของสังคมด้วย  การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของวัยรุ่น และ การมีบุตรลดลงของชนชั้นกลางส่วนใหญ่  จึงนับป็นปัญหาทางด้านประชากร และ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านอื่น ๆ ในประเทศไทยเลยทีเดียว

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2556 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ   (UNFPA) จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ อนาคตประทศไทยไปทางไหน?” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา และ ช่วยกันจุดประกายแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  และ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันอนาคตไทย

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจได้กล่าวถึงที่มาของปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางเศรษฐกิจกับอัตราการลดลงของการเกิดว่า “โครงสร้างครอบครัวของไทยกำลังเปลี่ยน ครอบครัวแบบคลาสสิคที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันลดจำนวนลง กลายเป็นคู่แต่งงานที่ไม่มีลูก คนอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น เพราะ ปัญหาหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้อัตราการเกิดของเด็กลดลง นอกจากอัตราการเกิดของเด็กลดลงแล้ว ปัญหาอีกอย่างที่ตามมาคือ ประชากรน้อยลง แต่คุณภาพก็ยังแย่อีกด้วย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว หากคนน้อยลง ประสิทธิภาพการทำงานต้องมากขึ้น แต่ ตลาดแรงงานไทยนั้นมีจำนวนลูกจ้างรายวันสูง นายจ้างไม่สนใจที่จะสอนงานพัฒนาคุณภาพให้ลูกจ้างรายวัน ประสิทธิภาพของแรงงานไทยจึงไม่พัฒนาไปไหน”

ทำอย่างไรเมื่อลูกท้อง

คุณมีชัย วีระไวทยะได้กล่าวเพิ่มติม พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว “ในขณะที่ชนชั้นกลางที่พร้อมกว่ามีลูกน้อยลง กลุ่มคนที่มีอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ กลับเป็นเด็กวัยเรียน หรือ ที่เรียกกันว่า teen pregnancy วิธีแก้ปัญหานั้นต้องทำให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยกับการคุมกำเนิด และ ไม่อายที่จะใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดต่าง ๆ ที่สำคัญคือ โรงเรียนต้องเป็นแหล่งสำคัญที่จะช่วยนักเรียนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่เป็นผู้ตั้งครรภ์หรือท้องในวัยเรียน โรงเรียนควรรับเด็กที่ท้องให้มาเข้าเรียนหนังสือต่อไปร่วมกับเด็กอื่น ๆ และ ให้เด็กที่ไม่ได้ตั้งครรภ์มาช่วยกันดูแลเพื่อนที่ท้องด้วย ช่วยกันเสริมสร้างความเข้าใจว่าเขาไม่ได้เลวแต่ แค่พลาดไป เด็กจะเข้าใจกันและกันมากขึ้น และได้ช่วยดูแลกันด้วย”

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

ส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพประชากรนั้นคุณมีชัยแนะนำว่า “สิ่งสำคัญคือการศึกษา ที่น่าตกใจ คือ ประเทศไทยได้รับงบการศึกษามากถึง 20% ของงบประมาณแผ่นดิน นับเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่คุณภาพการศึกษายังต่ำ โรงเรียนควรเปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากสถานที่ที่ให้ความรู้นักเรียนเพียงอย่างเดียว มาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ที่สำคัญคือ ต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด”

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

แม่วัยใสท้องในวัยเรียน

The Asianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพ และ สังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และ เอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่ และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งานฟรี เพื่อ ติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุด แล ะผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจาก ความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์ และ สื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่ และ เด็ก โภชนาการแม่ และ เด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และ จิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้ และ มีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะ เราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

Source : 1

บทความแนะนำ:

คุยกับลูกเรื่องยาก ๆ

เมื่อลูกมีประจำเดือนครั้งแรก

แล้วฉันก็เจอกับตัวเอง…ท้องก่อนแต่ง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner