คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี ประกันสังคม vs บัตรทอง สิทธิไหนฟรีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี ประกันสังคม vs บัตรทอง สิทธิไหนฟรีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี แม่ท้องที่กำลังจะคลอดลูก แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้สิทธิไหนดี ระหว่างบัตรประกันสังคม กับสิทธิบัตรทอง สิทธิไหนดีกว่ากัน??

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี

สำหรับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่กำลังสงสัยว่า สิทธิสำหรับคลอดลูกของประกันสังคม กับสิทธิคลอดลูกกับบัตรทอง บัตรไหนดีกว่ากัน บัตรไหนที่คลอดลูกฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มน้อยที่สุด เรามาดูกันดีกว่าค่ะหากคุณแม่ต้องการที่จะคลอดลูกในเร็วๆ นี้ ควรเลือก คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี

1.สิทธิประกันสังคม มาตรา 33/39

กรณีคลอดบุตรสิทธิ

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดบุตร (หากคุณแม่ลาออกจากงานหรือประกันสังคมในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์เบื้องต้น ก็สามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้)

สำหรับผู้หญิง

 • ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง (ใช้สิทธิได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง)
 • ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน
 • สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

สำหรับผู้ชาย

 • ได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง

หมายเหตุ:

 • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง
 • หญิงตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวก โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำเอกสารหลักฐาน มายื่นเรื่องเบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

กรณีสงเคราะห์บุตร

จ่ายเงินสมทบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่เกิดสิทธิ

 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 2 คน
 • มีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์
 • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี

2. สิทธิบัตรทอง

ผู้ใช้สิทธินี้ จะต้องไม่มีสิทธิประกันสุขภาพอื่นที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฏหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการ การเมือง

กรณีคุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่สามารถเข้ารับบริการ ได้ดังนี้

 • ทดสอบการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมียและดาวน์ ตรวจปัสสาวะ
 • ฉีดวัคซีนบาดทะยัก และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ยาบำรุงธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ตรวจช่องปากและฟัน
 • ประเมินสุขจิต ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ
 • โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ไม่ต้องสำรองจ่าย

หมายเหตุ: คุณแม่สามารถเข้ารับบริการฝากครรภ์ฟรี ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ต่อเมื่อคุณต้องการบริการที่มากกว่าบริการพื้นฐาน เช่น อัลตร้าซาวน์ 4 มิติ หรือ บริการที่นอกเหนือความจำเป็น

กรณีคลอดบุตร

 • บัตรทองจะครอบคลุมการคลอดโดยปกติเท่านั้น ถ้าจะผ่าคลอดต้องตามดุลยพินิจของแพทย์ แต่ถ้าแพทย์เห็นว่าการคลอดแบบธรรมชาติอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อแม่หรือเด็กและพิจารณาแล้วว่าต้องผ่าคลอด คุณก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการคลอดเพิ่ม หากคุณแม่อยากผ่าคลอดต้องเสียเงินเพิ่ม
 • คุณแม่สามารถใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สำหรับค่าห้องพิเศษ คุณแม่อาจต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ใช้บริการค่ะ แนะนำให้สอบถามโดยตรง (อาจได้ห้องในราคาที่ถูกกว่าค่าห้องปกติ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี

คลอดลูก ใช้สิทธิไหนดี

คนท้องควรเลือกใช้สิทธิแบบไหนดี

หากคุณแม่เลือกใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดลูก หากคุณแม่คลอดลูกธรรมชาติ คุณแม่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะ ยกเว้น คุณแม่เลือกใช้บริการเสริมอื่นๆ และเลือกวิธีผ่าคลอด แต่ถ้าประกันสังคม คุณแม่สามารถเบิกค่าคลอดได้ไม่เกิน 13,000 บาท ทั้งคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอด ซึ่งต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนค่ะ

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

น้ำคร่ำน้อย น้ำคร่ำมาก อันตรายไหม แม่ท้องมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้าง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 มีวิธีการอย่างไร รวมทุกข้อสงสัย (อย่างละเอียด)

ขั้นตอนคลอดลูก ทั้งคลอดเอง VS ผ่าคลอด แบบที่แม่ท้องควรรู้ ขั้นตอนคลอดลูกแต่ละสเต็ป

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner