แม่/ ภรรยาต้องการการ ให้เกียรติกัน ในครอบครัวมากขึ้น

แม่/ ภรรยาต้องการการ ให้เกียรติกัน ในครอบครัวมากขึ้น

สสส.จัดเสวนาเนื่องในวันแม่ 2556 ถามแม่/ภรรยาว่าอยากได้อะไรมากที่สุด คำตอบคือการให้เกียรติกัน ผลสำรวจพบผู้หญิงหลายคนเซ็งสามีดื่มเหล้า นอกใจ และไม่รับผิดชอบครอบครัวเลย

แม่/ ภรรยาต้องการการ ให้เกียรติกัน ในครอบครัวมากขึ้น

การ ให้เกียรติกัน ระหว่างสามี - ภรรยาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ มีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้าง มาดูกันค่ะ

แม่/ภรรยาต้องการการให้เกียรติกัน

แม่/ภรรยาต้องการการให้เกียรติกันในครอบครัวมากขึ้น

 

แม่/ภรรยาต้องการการให้เกียรติ กันในครอบครัวมากขึ้นเป็นอย่าไร การแต่งงาน เป็นการให้เกียรติครอบครัวของแต่ละฝ่ายและอีกทั้งการแต่งงานคือการเริ่มต้นชีวิตคู่และครอบครัว แต่จุดหมายปลายทางของแต่ละครอบครัวจะเป็นอย่างไร คุณสองคนจะเดินทางไปด้วยกันจนแก่เฒ่ามั้ยมั่นขึ้นอยู่กับอนาคต แต่การที่จะให้ชีวิตคู่ราบรื่นนั้นจะต้องมี

1.ความห่วงใย หว่งใยมีหลายรูปแบบแต่ละคนมักจะแสดงออกต่างกันไปบางคนแสดงออกด้วยคำพูด เช่น “เหนื่อยไหม?” , “ไหวหรือเปล่า?” แต่บางคนแสดงออกด้วยการกระทำ เช่น การกอด จับ การกระทำเหล่านี้จะอีกฝ่ายนั้นรู้สึกอบอุ่นและบอกให้รู้ยังมีคนที่รักและคอยห่วงใยอยู่ข้างๆ

2.เข้าใจกันและกัน เมื่อเราทะลาะกันสิ่งแรกที่เราควรทำคือการพูดคุยปรับความเข้าใจกัน เพราะความเข้าใจนั้นคือ เข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนั้น เข้าใจว่าเธอเป็นคนแบบนี้ รับได้ไหม... หากใจเรารับได้ นั่นหมายความว่าไม่ว่าคนรักจะเป็นอย่างไร นั่นเท่ากับเราเปิดใจยอมรับกันและกัน ยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นด้วยการทำความเข้าใจตัวตนภายในของเขาจนเกิดการยอมรับได้แล้วนั่นเอง

3.ซื่อสัตย์และไว้ใจกัน การที่เราซื่อสัตย์และไว้ใจกันเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัว การที่เราซื่อสัตย์และไว้วางใจต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น ทั้งทางกาย และทางใจ ซึ่งจะช่วยให้คนในครอบครัวมีความสบายใจ ไร้ความวิตกกังวลหรือความกลัว เป็นที่พึ่งพาได้

4.ใส่ใจกันและกัน เป็นการใส่ใจอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นถามเรื่องการเดินทาง อาหารการกิน หรือค่อยถามสารทุกข์สุขดิบ  คอยช่วยเหลือเขาในปัญหาที่เขากำลังเจออยู่

5.หมั่นเติมความรักให้กัน การที่เราต่างพากันไปเที่ยว ทานอาหาร หรือทำอะไรหลายๆด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้รู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นและ ความสัมพันธจะแน่มากขึ้นเพื่อที่รักจะไม่จืดจางลงไป

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้คนสองคนที่มาจากต่างครอบครัวต่างการเลี้ยงดูสามารถมีชีวิตคู่ที่มีความสุขและหวานชื่นได้อย่างยืนยาวได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน หลักสำคัญที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้เข้มแข็งและมั่นคงยาวนานและเป็นการเริ่มต้นของครอบครัวที่ดี และ อย่างลืมการแต่งงาน คือการให้เกีรยติกันและกันอีกด้วย

 

ปัญหาคู่รักต่างวัย

 

และอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงนอกจากการเป็นภรรยาแล้วก็คือการเป็นแม่คน  ในการที่เป็นแม่คนนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกลูก สนับสนุนลูกในทางที่ดีและสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคมเพื่อที่จะเป็นอนาคตของชาติที่ดี ครอบครัวที่ดีนั้นจะส่งผลให้แก่เด็กเป็นอย่างมาก

 

แม่/ ภรรยาต้องการการ ให้เกียรติกัน ในครอบครัวมากขึ้น

 

ครอบครัวที่มีความสุข

 

1.ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เป็นการยอมรับความผิดหรือความชอบ เช่น การที่บิดามารดาเป็นต้นแบบที่ไม่ดีแก่บุตร ก็เป็นการแสดงความไม่รับผิดชอบ การละเลยไม่เลี้ยงดูก็เป็นการไม่รับผิดชอบ เป็นต้น

2.คอยใส่ใจกันและกัน การคอยช่วยเหลือดูแลในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน เงินทอง ค่าใช้จ่าย การรับส่ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความอบอุ่นทางใจที่สำคัญ

3.อภัยให้กันและกัน เมื่อบุตรประพฤติผิด บิดามารดาไม่ควรจดจำความผิดนั้น แล้วนำไปต่อว่าบุตรในโอกาสต่อๆ ไปเพราะเมื่อบุตรได้รับฟังความผิดของตนอยู่เสมอก็จะเกิดความโกรธความไม่สบายใจ และบางครั้งอาจนึกไปว่าบิดามารดาไม่รักตน

4.ให้กำลังใจกัน เป็นการเสริมสร้างพลังจิตใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว ให้สามารถดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุข การให้กำลังใจอาจเป็นคำพูด และท่าทาง ที่ให้การสนับสนุน และชมเชยเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง

5.เคราพซึ่งกันและกัน หมายถึงการเคารพที่มาจากใจการเคารพในลักษณะนี้มีพฤติกรรมแสดงออกได้หลายอย่างเช่นบุตรเกรงใจบิดามารดาบิดามารดาก็ต้องรู้จักเกรงใจบุตรความเกรงใจนี้รู้สึกว่ามีคุณค่า และจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้นและอีกอย่างที่สำคัญคือการการให้เกียรติกันภายในครอบครัว

6.การพูดจา เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างหรือทำลายสัมพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครัว นอกจากการพูดจาสุภาพและให้เกียรติกันแล้ว สมาชิกในครอบครัวควรรู้จักการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน เช่น การแสดงความรัก คำชมเชย การให้กำลังใจ การปลอบใจ การพูดถึงข้อดีและข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง

 

ครอบครัวที่ดี

ครอบครัวที่ดี

 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญแค่ไหน

ครอบครัวที่ดี หรือความสัมพันธืในครอบครัวนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยสถาบันครอบครัวเป็นด่านแรกของพฤติกรรมของเด็ก ถ้าครอบครัวที่ดีจะทำให้บุตรหลานของท่านโตเติมเป็นเด็กที่ดีต่อสังคม และอีกอย่างควรสนับสนุนลูกในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน กิจกรรมต่าง และคอยรับฟังปัญหาลูก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องคอยให้กำลังใจลูกรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นและเข้าใจเขา สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มต้นจากความรัก ความอบอุ่นของสามีภรรยาที่ดีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนั้นจะขยายไปสู่ลูกๆ ด้วย เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวจึงเป็นแหล่งความรัก ความอบอุ่นที่สำคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใด ๆ

 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลสำรวจเรื่องหัวอกแม่...หัวอกเมีย โดยสอบถามผู้หญิงที่เป็นแม่ทั้งหมด 1,000 คนจาก 8 จังหวัด

ผู้หญิงมากกว่าครึ่งที่ทำการสำรวจอาศัยอยู่กับลูกและสามี พบว่าพฤติกรรมสามีที่ทำให้เสียใจคือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 25.8 นอกใจ ร้อยละ 19.9 ไม่รับผิดชอบครอบครัว ร้อยละ 16.9 เล่นการพนัน ร้อยละ 15.8 ส่วนพฤติกรรมลูกที่ทำให้เสียใจ คือหนีเรียน ร้อยละ 22.7 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 18.9 ทะเลาะวิวาท ร้อยละ 14.9 ติดยาเสพติดร้อยละ 14

สิ่งที่กลุ่มแม่และภรรยาอยากเห็นเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้น คือการให้เกียรติกัน การรับผิดชอบครอบครัว ลูกตั้งใจเรียนไม่เกเร การลดละเลิกเหล้า

เป็นซิงเกิ้ลมัมให้สนุก

น.ส.มณี ขุนภักดี หัวหน้าฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยผลสำรวจ  “ปัญหาซ้ำซ้อนที่กดทับผู้หญิงล้วนมาจากคนใกล้ชิด การดื่มสุราก็เป็นปัญหาหนัก ภรรยาเสียใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุรามากเป็นอันดับหนึ่ง และยังมีพฤติกรรมการนอกใจ ไม่รับผิดชอบครอบครัว ด่าทอ ทุบตี บังคับมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเรามีกฎหมายห้ามข่มขืนภรรยา แต่มีจำนวนน้อยมากที่จะดำเนินคดีกับสามี”

“เวลาที่ผู้หญิงเครียด แทบจะน้อยมากที่จะเข้าหาหรือระบายทุกข์กับเพื่อน จึงสะท้อนว่าผู้หญิงถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งในระยะยาวจะนำมาสู่ปัญหา ดังนั้นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องทำร่วมกันคือ เพิ่มพื้นที่ให้ผู้หญิงได้พูดคุย เพิ่มบทบาทผู้หญิงเพื่อได้ระบายปัญหา” น.ส. มณีกล่าว

ด้านนางทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนา ได้กล่าวสรุปให้กำลังใจกับผู้เป็นแม่ที่มีสภาวะท้อถอย ขอให้ก้าวผ่านความทุกข์ให้ได้ โดยการมีสติ และเข้มแข็ง จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อหาทางออกให้ชีวิต

 

ที่มา  1

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเป็นแม่ที่ดีของลูก หน้าที่แม่ที่ดี การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นแบบอย่างให้ลูก

10 ไอเดียของขวัญวันแม่

วิธีการเลี้ยงลูกให้โตไปประสบความสำเร็จ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งผลอย่างไร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner