โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพญาไท

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพญาไท

แนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในกทม.ทั้ง 50 เขต วันนี้มาต่อกันเลยดีกว่า ที่เขตพญาไทค่ะ

เขตพญาไท , โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพญาไท

•อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม
รายละเอียด: โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยการปลูกฝังรากฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ( Thinking Skills ) ให้กับเด็กด้วยวิธีบูรณาการนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของเด็ก และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะของชีวิต จิตพิสัยที่ดี ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความ พอเพียง
ที่มา: www.plengprasiddhi-sailom.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 68/6-8 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน ซอย 8เขตพญาไท
โทร. 02 615 4493-4

•โรงเรียนอนุบาลดรุณา
รายละเอียด: หลักสูตรมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยโรงเรียนอนุบาลดรุณาได้สร้างหลักสูตรของโรงเรียนเอง โดยยึดแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มาบูรณาการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน จนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ใช้เป็นแนวการสอนในปัจจุบัน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ยึดการสอนเด็กในแนว Child Centered คือเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีการเตรียมความพร้อม ผสานกับการสอนวิชาการ โดยประยุกต์ในเข้ากันอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังสอดแทรกดนตรี และศิลปะ ในกิจกรรมประจำวันของเด็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของเด็ก การจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการนี้ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้เด็กกล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยเด็กๆมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานกับการแสวงหาความรู้ใส่ตนเอง ตลอดเวลา จากแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการเรียนรู้ของเด็ก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างสมบูรณ์
ที่มา: www.anubandaruna.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 51/1 ซ.อินทามระ1 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนในเขตพญาไท
โทร. 02 616 6734-5 , 02 279 1596

โรงเรียนอื่นๆ

อนุบาลรัศมี
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 48 ซอย 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนในเขตพญาไท
โทร. 02 246 3293, 02 246 6363

โรงเรียนธำรงวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 93 ท. ซอยสุขจิตต์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
โทร. 02 615 2148

โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.rujiseri.ac.th
174 ซอยศุภราช ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท
โทร. 02 279 8029

โรงเรียนเรวดี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 108 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนในเขตพญาไท
โทร. 02 271 1255-6

อนุบาลพิณทิพย์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: www.pinthip.ac.th/

162/2 ซอยกาญจนาคม พหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท
โทร. 02 278 0307

โรงเรียนสวนบัว
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 16/1 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท
โทร. 02 278 4847

อนุบาลบ้านแก้ว
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 9/1 ซอย 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
โทร. 02 279 0960

โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 1564 ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
โทร. 02 278 3175

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

วิธีกำจัดเหาแบบถอนรากถอนโคน

เด็กควรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner