เปลี่ยนผู้ร้าย อุปกรณ์ IT กับลูก ... ให้กลายเป็นพระเอกตัวจริง

เปลี่ยนผู้ร้าย อุปกรณ์ IT กับลูก ... ให้กลายเป็นพระเอกตัวจริง

เทคโนโลยีหรือ IT กลายเป็นปัญหาใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบัน เพราะบทบาทหน้าที่เปลี่ยนไปจากการเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของความสะดวก สบาย และรวดเร็วย่อโลกในการติดต่อสื่อสาร กำลังกลายร่างมาเป็นเหล่าร้ายทำลายเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดภาวะเด็กติดเกม เด็กติดมือถือ เด็กติดแท๊บเล็ต ฯลฯ

เปลี่ยนผู้ร้าย อุปกรณ์ IT กับลูก … ให้กลายเป็นพระเอกตัวจริง

อุปกรณ์ IT, โทรศัพท์มือถือ, ลูกติด, ไทย

หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องออกมาตรการมารองรับวิกฤติ อุปกรณ์ IT กับลูก และเมื่อโลกได้ออกแรงเหวี่ยงทางเทคโนโลยีนี้ออกมาเพื่อประโยชน์แล้ว เราซึ่งเป็นพ่อแม่จะหมุนตัวรับกับกระแสของ IT นี้อย่างไร? เพื่อที่จะทำให้ผู้ร้ายกลับใจมาเป็นพระเอกในการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้อย่างแท้จริง

สถิติจากงานวิจัยของเด็กในวัย 0-7 ปี พบว่าพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ต่ำลงทุกด้านและส่งผลกระทบเป็นปัญหาในช่วงวัยรุ่น อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงความน่ากลัวของ IT แต่ในเมื่อเราซึ่งเป็นพ่อแม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวัน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับคลื่นกระเเสแห่ง IT นี้ได้ เราก็จำเป็นที่จะต้องตั้งรับและรู้เท่าทัน อุปกรณ์ IT กับลูก

อุปกรณ์ IT กับลูก

สอนวิธีใช้ อุปกรณ์ IT กับลูก ให้ถูกต้อง

1. สอนให้ลูกเข้าใจว่าอุปกรณ์ IT คือเครื่องมือในการทำงานของผู้ใหญ่: คนเป็นพ่อแม่ต้องแสดงออกอย่างชัดเจน ว่าเวลาไหนที่จะทำงาน เวลาไหนคือเวลาครอบครัว เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ IT ที่บ้าน ก็บอกกับลูกและแสดงให้เห็นจริงว่ากำลังใช้ในการ “ทำงาน” เพื่อให้ลูกเข้าใจ Concept ของเครื่องมือ

บทความใกล้เคียง: เด็กไทยติดมือถือหนึบ!!

แนะนำวิธีการใช้

สอนวิธีใช้ อุปกรณ์ IT กับลูก ให้ถูกต้อง

2. เมื่อลูกมีคำถามเกี่ยวกับ IT ควรแนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสืบค้นความรู้อย่างถูกวิธี: เพราะข้อดีของ IT คือเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่เราสามารถใช้สืบค้นความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อลูกอยู่ในวัยเรียนรู้ การสืบค้นด้วย IT อย่างถูกวิธีจะช่วยสอนการใช้ IT ที่ถูกต้องแก่เด็ก รวมทั้งการแนะนำ web ที่เหมาะกับวัยของลูก ซึ่งจะช่วยต่อยอดความรู้ของลูกไปเรื่อย ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เผลอ ๆ อาจจะเกิดประเด็นความรู้ใหม่ ๆ ในการพูดคุยกับลูก หลายครั้งที่การสืบค้นช่วยให้ทั้งพ่อ แม่ และลูกได้เปิดโลกกว้างไปด้วยกัน

สอนให้ลูกใช้โทรศัพท์มือถือถูกวิธี

 

3. พึงระวังที่จะใช้ IT เพื่อเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำกิจกรรม: เด็ก ๆ ในวัย 0-7 ปียังเป็นวัยที่เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม ดังนั้นเครื่องมือ IT จะมีประโยชน์ในเรื่องของ “ภาพและเสียง” เท่านั้น การทำกิจกรรมอื่น ๆ ลูก ๆ ต้องเรียนรู้จากของจริงจึงจะเกิดประโยชน์ ต้องสมดุลย์น้ำหนักในการใช้งานให้ดี เพราะเครื่องมือ IT ใช้ง่ายสะดวก และถ้าใช้บ่อย ๆ เราอาจเคยชินจนละเลยที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พ่อแม่ต้องเข้าใจว่า IT ไม่ใช่พี่เลี้ยงลูก หรือแม้กระทั่งของเล่นสำหรับเด็กค่ะ

บทความใกล้เคียง: ทำอย่างไรเมื่อลูกติดเกม

4. พาเด็กไปเรียนรู้จากของจริงหลังรู้จักสิ่งต่าง ๆ จาก IT: เป็นการแตกหน่อทางความคิด เนื่องจากเด็ก ๆ ในวัย 0-7 ปีจะเรียนรู้ได้ดีผ่านประสบการณ์ทางร่างกาย ดังนั้นยิ่งสัมผัสเยอะเส้นใยประสาทที่รับสัมผัสก็จะส่งข้อมูลของการเรียนรู้เข้าไปบันทึกไว้ในคลังสมองน้อย ๆ ของลูกมากขึ้นเท่านั้นค่ะ เลือกจากหน้าจอเพื่อให้รู้ว่าเด็ก ๆ สนใจอะไรและพาไปเรียนรู้ของจริง คือการเรียนรู้ที่เป็นสุขเพราะลูกได้เลือก และคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้เครื่องมือค้นหาเส้นทางอีกด้วย win win ทั้งลูกและเรานะคะ

5. แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ IT ไม่ใช่เรื่องที่ตอบสนองทุกสิ่งในชีวิตของลูกได้ ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น: บางครั้ง บางเวลา บางสถานที่ เช่น การทำอาหารร่วมกัน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ฯลฯ เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกทุกคนต้องนั่งสนทนาพูดคุยกัน ไม่ใช่เวลาที่ทุกคนจะต่างคนต่างรับประทาน หรือต่างคนต่างทำงาน เมื่อคุณพ่อคุณแม่เก็บอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ไป เวลาที่ใช้ร่วมกันก็จะเป็นเวลาคุณภาพ และต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากกว่าการสื่อสารผ่าน IT ค่ะ

จัดเวลาในการใช้ อุปกรณ์ IT

 

6. จัดเวลาในการเรียนรู้จาก IT ให้เป็นเวลา และเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับวัย: การกำหนดเวลาในการใช้เครื่องมือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเด็ก ๆ ยังไม่มีวินัยเพียงพอที่จะควบคุมตนเองในการใช้เครื่องมือ การกำหนดเวลา เช่น “วันนี้เราจะเล่นเกมคำศัพท์ใน tablet กัน 10 นาที” เด็ก ๆ ก็ต้องรู้ว่า 10 นาทีคืออะไร เข็มยาวชี้ที่เลขไหน เป็นต้น และเลือกเนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้จาก IT ให้เหมาะสมกับวัยของลูก เมื่อเด็ก ๆ ได้รับการปลูกวินัยเรื่องเวลาที่ดี ต่อไปเด็ก ๆ จะเรียนรู้เวลาที่เหมาะสมในการใช้เครื่องมือต่อไป

เท่านี้ IT ก็จะกลายเป็นพระเอกตัวจริง ที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ มาเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข และยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยได้อย่างสมดุลย์กันแล้วนะคะ

โดย ครูป๋วย

บทความใกล้เคียง: แอพสอนเลขบนไอแพดที่ใช้ได้ฟรี

เด็กติดอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ติดมือถือ ติดคอม แก้ไขและป้องกันได้อย่างไร?

บทความต่างประเทศที่น่าสนใจ Best Educational iPad and Android Apps for Toddlers and Babies

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

ป๋วย

app info
get app banner