เด็กติดอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ติดมือถือ ติดคอม แก้ไขและป้องกันได้อย่างไร?

เด็กติดอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ติดมือถือ ติดคอม แก้ไขและป้องกันได้อย่างไร?

ปัญหาหนักใจของพ่อแม่เมื่อลูกเริ่มโต เด็กติดอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ติดมือถือ ติดคอม พ่อแม่จะมีวิธีแก้ไข และป้องกันได้อย่างไร

เด็กติดอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์

ปัจจุบันมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (social media) และอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลากหลาย ทำให้เกิดปัญหาการติดสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตทั้งในผู้ใหญ่และเด็กมากขึ้นทุกวัน และเริ่มจะพบปัญหาในเด็กเล็กน้อยกว่า 5 ปีด้วย โดยการติดสื่อออนไลน์นั้น อาจจะเป็นลักษณะการใช้งานเกมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ การชมภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ การเล่นอินเทอร์เน็ตไปเรื่อย ๆ จนถึงการติดเว็บลามกออนไลน์ ซึ่งการที่ เด็กติดอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เรามาดูแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหานี้กันดีกว่าค่ะ

เด็กติดอินเทอร์เน็ต

การติดสื่อออนไลน์ ส่งผลกระทบอะไรต่อเด็กบ้าง?

ปัญหาอันส่งผลกระทบต่อเด็กที่เกิดจากการติดสื่อออนไลน์ (social media) และอินเทอร์เน็ตมีหลายด้าน ดังนี้

 • ด้านร่างกาย เด็กอาจเกิดปัญหาพักผ่อนไม่เพียงพอ สายตาเสียจากการจ้องหน้าจอนาน ๆ ปวดเมื่อยตามตัว และเกิดปัญหาน้ำหนักเกิน เพราะนั่งไม่ขยับตัวเป็นเวลานาน
 • ด้านจิตใจ เด็กอาจมีปัญหาหงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน สมาธิสั้น เกิดภาวะซึมเศร้า และความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ
 • ด้านความสัมพันธ์ เด็กอาจแยกตัวออกจากสังคม และหมกมุ่นกับหน้าจอ จนเกิดปัญหาความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้
 • ด้านการเรียน เด็กอาจเสียเวลาทั้งในและนอกเวลาเรียนไปกับสื่อออนไลน์ แทนที่จะใช้ศึกษาหาความรู้
 • ด้านการเงิน เด็กอาจใช้เงินไปกับเกมหรือการพนันออนไลน์ นำมาซึ่งปัญหาการเงิน และอาจเกิดปัญหาการลักขโมยเงินของผู้ปกครองได้
 • ด้านการถูกหลอกลวง และกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์ หรือที่เรามักจะคุ้นหูกับคำว่า บูลลี่ เด็กอาจเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือถูกกลั่นแกล้ง และอาจถูกข่มขู่ คุกคาม จากสื่อออนไลน์ได้

เด็กติดอินเทอร์เน็ต

ทราบได้อย่างไรว่าเด็กติดสื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต?

หากเด็กมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการติดอินเทอร์เน็ต (internet) ได้แก่

 • หมกมุ่นกับการใช้อินเทอร์เน็ต หรือใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
 • มีอาการหงุดหงิด ซึมเศร้าผิดปกติ เมื่อถูกขัดขวางไม่ให้เล่นอินเทอร์เน็ต
 • ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดการใช้อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้เกินเวลาที่ได้ทำข้อตกลงกับผู้ปกครอง
 • ใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตนานมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • สูญเสียความสนใจในกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากการอยู่หน้าจอเล่นอินเทอร์เน็ต
 • การเล่นอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านของพฤติกรรม อารมณ์ การทำงาน การเรียน และความสัมพันธ์ในครอบครัว

เด็กติดเกม

สาเหตุที่ทำให้เด็กติดสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง?

พบว่าเด็กที่ติดสื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต (internet) มีสาเหตุอยู่ 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน ได้แก่

1. การเลี้ยงดูและผู้ปกครอง ได้แก่

 • การเลี้ยงดูที่ขาดการฝึกระเบียบวินัย และขาดกฎกติกาในบ้าน
 • การตามใจเด็กมากเกินไป
 • ความไม่ใส่ใจของผู้ปกครอง ในการควบคุมการใช้เวลาของเด็ก
 • การขาดเวลาคุณภาพในครอบครัว
 • ปัญหาความขัดแย้ง และความสัมพันธ์ในครอบครัว

2. ปัญหาของตัวเด็กเอง ได้แก่

 • ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง
 • ความพอใจในชีวิต
 • ไม่ได้รับการตอบสนองด้านจิตใจอย่างเหมาะสม
 • เด็กมีปัญหาโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวช

เด็กติดเกม

ผู้ปกครองจะแก้ไขปัญหาเด็กติดสื่อออนไลน์ได้อย่างไร?

ผู้ปกครองควรกำหนดกติกาการใช้อินเทอร์เน็ต (internet) กับเด็กให้ชัดเจน โดยไม่ให้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตเลย โดยจะอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ เมื่ออายุมากกว่า 6 ปี และจะใช้ social media ได้เมื่ออายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไป โดยอนุญาตให้ใช้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมงในวันธรรมดา และ 2 ชั่วโมงในวันหยุด

แนะนำว่าควรดูแลเด็ก ให้ใช้อินเทอร์เน็ต (internet) โดยอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอด และอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน ไม่ให้ใช้ในห้องส่วนตัวที่ปิดมิดชิด ติดตั้งโปรแกรม เพื่อขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก โดยไม่ตำหนิว่ากล่าวด้วยวาจาที่รุนแรง หากเด็กมีพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตที่เยอะจนเกินไป และควรใช้เวลาอยู่กับเด็กให้มากขึ้น โดยให้ได้ไปทำกิจกรรมที่สนใจ และมีประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา

หากทำทุกอย่างแล้วยังไม่ได้ผล หรือปัญหามีผลกระทบที่รุนแรงในครอบครัว ก็ควรพาเด็กไปพบจิตแพทย์ เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

เด็กติดคอมติดมือถือ

การป้องกันไม่ให้ลูกติดสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต

คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ลูกติดสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่เด็ก ดังนี้ค่ะ

 • กำหนดกติกาการใช้อินเทอร์เน็ตให้ชัดเจน ตั้งแต่ที่ลูกเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (อายุ 2 ขวบขึ้นไป)
 • ฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยรู้จักแบ่งเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยผู้ดูแลทุกคนทำให้เหมือนกันทั้งบ้าน
 • พูดคุยให้ลูกเข้าใจ และตระหนักถึงโทษของการติดสื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต โดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนโดยเฉพาะในเด็กเล็ก
 • การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดของลูก ต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครอง
 • ใช้เวลาคุณภาพกับลูกให้มากที่สุด หากมีเวลาที่ว่างควรจัดกิจกรรมที่ลูกสนใจทำ โดยไม่ใช้สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต

การแก้ปัญหาการติดสื่อออนไลน์ (social media) และอินเทอร์เน็ต (internet) ไม่ได้ยากเกินการแก้ไข หากได้รับการเอาใจใส่ และการสร้างระเบียบวินัยของครอบครัว โดยผู้ใหญ่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการแก้ไข และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child

เคล็ดลับ เลือก ขนมสำหรับเด็กเล็ก เลือกแบบไหน ไม่ให้ลูกกลายเป็น เด็กติดหวาน

6 วิธีแก้เด็กติดจอ ดูแลลูกอย่างไรไม่ให้ติดโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์

เด็กติดเกม ทำเด็กก้าวร้าว-ควบคุมตัวเองไม่ได้ จิตแพทย์แนะ! วิธีป้องกันและแก้ไข

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner