ครู นักการศึกษาพิเศษ คุณแม่ลูก 2 ที่มีหัวใจรักงานศิลปะ ผู้มีความเชื่อว่า "ทุกคนมีเมล็ดพันธ์แห่งความดี..อยู่ภายใน"