วิจัยเผย ทารกนอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประโยชน์ของพัดลม

วิจัยเผย ทารกนอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประโยชน์ของพัดลม

จากการวิจัยล่าสุดพบว่า ทารกนอนพัดลม ช่วยลดความเสี่ยง การเป็น SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรือ อาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก ถึง 72%

วิจัยเผย ทารกนอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประโยชน์ของพัดลม

 

จากการวิจัยล่าสุดพบว่า ทารกนอนพัดลม ช่วยลดความเสี่ยง การเป็น SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรือ อาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก ถึง 72% เมืองไทยเรียกว่าโรคไหลตายในทารก ซึ่งคร่าชีวิตเด็กกว่าสามพันคนต่อปี เด็กที่เป็นเหยื่อของ SIDS นี้มักเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงดี พ่อแม่เอาลูกเข้านอนแต่ลูกก็หลับไม่ตื่นอีกเลย เป็นการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ เรื่องเลวร้ายนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ของ พัดลม

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ของ พัดลม

SIDS คืออะไร ?

SIDS คือ ภาวะหลับไม่ตื่นในทารก หรือ Sudden infant death syndrome เป็นการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันในทารกอายุน้อยกว่า 1 ปีซึ่งไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้อย่างแน่ชัด แม้ว่ากระทำการตรวจชันสูตรอย่างละเอียดแล้ว ยังไม่สามารถหาสาเหตุการเสียชีวิตได้

ภาวะนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทารกอายุ 1 เดือนถึง 1 ปีที่จัดว่าพบได้บ่อย ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าทารกที่เสียชีวิตจาก SIDS พบได้สูงถึงปีละประมาณ 2500 คน

ทารกนอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS 

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ ของพัดลม

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ ของพัดลม

นักวิจัยเผยว่า การให้ลูกน้อยนอนพัดลมนั้นสามารถช่วยลดอัตราการเกิด ภาวะหลับไม่ตื่นในทารก ไดัถึง 72% 

โดยจากการศึกษาพบว่า หากอุณหภูมิในห้องสูงกว่า 21 องศาเซลเซียม และผู้ปกครองเปิดพัดลมให้จะทำให้โอกาสลดลงถึง 94% ที่ลูกจะเกิด SIDS

โดยการวิจัยนี้ ได้ทำการทดสอบจากเด็กประมาณ 300 ที่มีเสียชีวิตจาก SIDS พบว่าส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิดผู้ชาย และ ผู้ที่มีน้ำหนักในช่วงคลอดที่ต่ำ

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ ของ พัด ลม

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ ของ พัด ลม

และจากวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ แม่ของเด็กทารก 185 คนที่เสียชีวิตจาก SIDS จากเมืองแคลิฟอร์เนีย ประเทส อเมริกา

แม่ได้ถูกสอบถามเกียวกับปัจจัย หลายประการรวมถึงการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนอน รวมถึงอุณหภูมิห้องอีกด้วย

และการวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลง the Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine และพบว่า การเปิดพัดลมให้ลูกน้อยจะช่วยทำให้ SIDS ลดลงถึงร้อยละ 85 

โดย Kaiser Permanente หนึ่งในนักวิจัยเผยว่า พัดลม ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รอบๆ ปากและจมูกของลูกน้อยที่หลับ และ จะช่วยทำให้การหายใจ ของลูกน้อยในครรภ์ง่ายขึ้น

การเคลื่อนไหวของอากาศที่เพิ่มขึ้นในห้องที่ลูกนอนอยู่จะช่วยลดการสะสม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รอบๆ จมูกและปาก ของลูกน้อยที่นอนใกล้พัดลม

โดย มูลนิธิที่ทำการศึกษาการเสียชีวิตของทารก (The Foundation for the Study of Infant Deaths) เผยว่า ผู้ปกครองควรทำให้อุณหภูมิในห้องของลูกไม่ร้อนจนเกินไป เพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบใดๆที่อาจจะเสี่ยงไปถึงโรค SIDS ได้

SIDS เกิดจากสาเหตุอะไรได้อีกบ้าง

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประโยชน์ของพัดลม

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประโยชน์ของพัดลม

เนื่องจาก SIDS เป็นภาวะที่แม้จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนถึงสาเหตุ แต่ก็มีการศึกษาทางการแพทย์ที่พยายามรวบรวมสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ของภาวะนี้เอาไว้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ สาเหตุจากตัวเด็กเอง และ สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกระตุ้น ดังนี้ค่ะ

 • ตัวเด็กเอง เนื่องจากเด็กบางคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือสมองที่ไม่รุนแรงจึงไม่สามารถแสดงอาการผิดปกติออกมาชัดเจน ไม่ทราบว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเฉียบพลันได้แอบซ่อนอยู่
 • สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกระตุ้น เช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการนอน มารดาสูบบุหรี่ หรือการติดเชื้อ เป็นต้น

วิธีป้องกันโรคไหลตายในทารก

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ ของ พัดลม

วิจัย เผย ทา รก นอนพัดลม ลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็น SIDS ประ โยชน์ ของ พัดลม

 1. ควรให้ลูกนอนหงาย การนอนหงายมีความปลอดภัยมากกว่าการนอนคว่ำถึง 6 เท่า และปลอดภัยมากกว่าการนอนตะแคงถึง 2 เท่า
 2. ท่านอนหงายช่วยให้ทารกหายใจนำอากาศเข้าปอดได้สะดวก ช่วยให้เย็นสบาย ป้องกันไม่ให้ผ้าห่มหรือหมอนไปอุดตันทางเดินหายใจของลูก
 3. แยกที่นอนระหว่างทารกกับพ่อแม่ วัสดุรองนอนของทารกต้องแข็งแรงไม่อ่อนยวบ
 4. ไม่วางตุ๊กตาหรือของเล่นไว้บนที่นอนของลูก ควรใช้ผ้าห่มแบบที่สามารถหายใจผ่านได้
 5. วัสดุกันขอบเตียงควรใช้ผ้าทอที่สามารถหายใจผ่านได้สะดวกและติดไว้ไม่ให้หลุดลงมาปิดหน้าลูกน้อย ระหว่างขอบเตียงไม่ควรมีรอยต่อ เพราะเด็กอาจพลิกตัวคว่ำหน้าลงไปในร่องนั้นได้
 6. ระมัดระวัง ควันธูป ควันบุหรี่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทารกหายใจผิดปกติ
 7. อุณภูมิของห้องที่ลูกนอนไม่ควรอุ่นหรือเย็นเกินไป ราว ๆ 25 – 26 องศาเซลเซียส
 8. อาจใช้จุกนมปลอมให้ทารกดูดเพื่อให้เด็กหลับสบายขึ้น ช่วยให้ทารกหายใจได้สม่ำเสมอ
 9. ให้ลูกกินนมแม่ มีการศึกษาวิจัยพบว่า นมแม่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะไหลตายในทารกได้

Source : Dailymail

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

7 วิธีลดความเสี่ยงจากการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก (SIDS)

แม่ท้องดื่มเหล้าสูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ต่อหญิงตั้งครรภ์

ไหลตายในเด็ก SIDS โรคไหลตายในทารก พรากชีวิตทารกจากอ้อมอกแม่ไปตลอดกาล

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner