แม่ท้องดื่มเหล้าสูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ต่อหญิงตั้งครรภ์

แม่ท้องดื่มเหล้าสูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ต่อหญิงตั้งครรภ์

แม่ท้องที่สูบบุหรี่ และ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์ มีอัตราสูงสำหรับการเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ต่อหญิงตั้งครรภ์

แม่ท้องดื่มเหล้าสูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ต่อหญิงตั้งครรภ์

 

แม่ท้องที่สูบบุหรี่ และ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์ มีอัตราสูงสำหรับการเป็น SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรืออาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก เมืองไทยเรียกว่าโรคไหลตายในทารก คร่าชีวิตเด็กกว่าสามพันคนต่อปี เด็กที่เป็นเหยื่อของ SIDS นี้มักเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงดี พ่อแม่เอาลูกเข้านอนแต่ลูกก็หลับไม่ตื่นอีกเลย เป็นการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ เรื่องเลวร้ายนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา ซึ่งโรคนี้เป็น ภัยจาก แอลกอฮอล์ต่อหญิงตั้งครรภ์

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ ต่อหญิง ตั้งครรภ์

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ ต่อหญิง ตั้งครรภ์

วิจัยเผย แม่ท้องดื่มเหล้าสูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอฮอล์ต่อ หญิงตั้งครรภ์

 

อะไรคือ SIDS? 

แม่ ท้อง ดื่ม เหล้า สูบ บุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้ง ครรภ์

แม่ ท้อง ดื่ม เหล้า สูบ บุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้ง ครรภ์

SIDS คือ ภาวะหลับไม่ตื่นในทารก หรือ Sudden infant death syndrome เป็นการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันในทารกอายุน้อยกว่า 1 ปีซึ่งไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้อย่างแน่ชัด แม้ว่ากระทำการตรวจชันสูตรอย่างละเอียดแล้ว ยังไม่สามารถหาสาเหตุการเสียชีวิตได้

ภาวะนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทารกอายุ 1 เดือนถึง 1 ปีที่จัดว่าพบได้บ่อย ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าทารกที่เสียชีวิตจาก SIDS พบได้สูงถึงปีละประมาณ 2500 คน

 

SIDS สัมพันธ์กันกับ แม่ท้องดื่มเหล้าสูบบุหรี อย่างไร?

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อหญิง ตั้งครรภ์

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อหญิง ตั้งครรภ์

โดยจากการวิจัยพบว่า โรค SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) ส่วนใหญ่พบจากหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำการสูบบุหรี่ และ ดื่มเหล้า ในช่วงไตรมาสแรก

แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงไม่ได้หยุดลงในไตรมาสแรกอย่างเดียว เพราะ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ การสูบบุหรี่ ในช่วงตั้งครรภ์ สามารถ เป็นอันตรายได้ในทุกไตรมาส

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้งครรภ์

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบบุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้งครรภ์

“จากวิจัยพบว่า แม่ท้องที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ สูบบุหรี่ ในช่วงตั้งครรภ์ นั้น จะมีผลในโรค SIDS มากกว่าแม่ท้องที่ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง” Amy Elliott หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิจัยคลินิกทางสุขภาพเด็ก ใน Sioux Falls, South Dacota เผย

โดยจากการวิจัยนี้ได้ติดตามแม่ท้องเกือบ 12,000 ในสหรัฐอเมริการ และ จากการวิจัยพบว่า ในระหว่างปี 2550 ถึง 2558 มีทารกที่เสียชีวิตจากโรค SIDS ถึง 66 ราย และ พบว่าทารกที่เสียชีวิตจากการเป็น SIDS นั้น ต้นเหตุมาจากแม่ท้องดื่มเหล้า และ สูบบุหรี่

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบ บุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้งครรภ์

แม่ท้อง ดื่ม เหล้า สูบ บุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้งครรภ์

การวิจัยได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่ง เป็นสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)

การค้นพบวิจัยแห่งนี้เพื่อที่จะแนะนำผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ให้ไม่ดื่มเหล้า หรือ สูบบุหรี่ ในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อ เน้นถึงความสำคัญของลูก และ ไม่ให้ได้รับความเสี่ยงในการได้รับสารเคมีในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อลูกในครรภ์ 

 

SIDS เกิดจากสาเหตุอะไรได้อีกบ้าง

แม่ ท้อง ดื่ม เหล้า สูบ บุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้งครรภ์

แม่ ท้อง ดื่ม เหล้า สูบ บุหรี ลูกเสี่ยงเป็น SIDS ภัยจาก แอลกอ ฮอล์ ต่อ หญิง ตั้งครรภ์

เนื่องจาก SIDS เป็นภาวะที่แม้จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนถึงสาเหตุ แต่ก็มีการศึกษาทางการแพทย์ที่พยายามรวบรวมสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ของภาวะนี้เอาไว้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ สาเหตุจากตัวเด็กเอง และ สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกระตุ้น ดังนี้ค่ะ

  • ตัวเด็กเอง เนื่องจากเด็กบางคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือสมองที่ไม่รุนแรงจึงไม่สามารถแสดงอาการผิดปกติออกมาชัดเจน ไม่ทราบว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเฉียบพลันได้แอบซ่อนอยู่
  • สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกระตุ้น เช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการนอน มารดาสูบบุหรี่ หรือการติดเชื้อ เป็นต้น

 

ที่มา ​: Health24

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

วิธีเลิกบุหรี่เพื่อลูก อยากเลิกบุหรี่ให้ขาดควรทำอย่างไร กินอะไรให้เลิกบุหรี่

ลูกหลอดลม ปอดติดเชื้อ จากควันบุหรี่ สารเคมีอันตรายตกค้างจากบุหรี่ ติดที่เสื้อ ติดตัวพ่อ บุหรี่มือสาม อันตราย

กินทุเรียนกับเหล้าแล้วตาย ระวังให้ดีกินอาหารสองอย่างพร้อมกัน ไม่ดีแน่

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner