ทำไม อยากกินของหวานตอนท้อง คนท้องชอบกินของหวาน อันตรายไหม?

ทำไม อยากกินของหวานตอนท้อง คนท้องชอบกินของหวาน อันตรายไหม?

ทำไม อยากกินของหวานตอนท้อง คนท้องชอบกินของหวาน อันตรายไหม? กินของหวานตอนท้องมีผลกระทบอะไรบ้าง แล้ว ควรจะจัดการยังไงให้ไม่อยากกินหวานตอนท้องมาดูกัน

ทำไม อยากกินของหวานตอนท้อง คนท้องชอบกินของหวาน อันตรายไหม?

 

หลายคนสงสัยว่า ทำไม อยากกินของหวานตอนท้อง คนท้องชอบกินของหวาน อันตรายไหม? เพราเวลาเครียดๆ หรือ ตอนที่ฮอร์โมนสวิง จะทำให้แม่ท้องหลายคนอยากกินของหวาน และ แม่ท้องหลายคนนั้นกังวลว่า ความหวานนั้นจะกินแล้วมันจะอ้วน และ ของหวาน นั้นอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์อีกด้วย วันนี้เรามาดูกันว่ากินของหวานตอนท้องจะมีผลอะไรต่อแม่ท้องบ้าง

ทำไม อยากกินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของหวาน อันตรายไหม?

ทำไม อยากกินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของหวาน อันตรายไหม?

คนท้องชอบกินของหวาน อันตรายไหม?

การกิน ของหวาน นั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ ในขณะเดียวกันต้องระวังเรื่องปริมาณน้ำตาลด้วยนะคะ โดยเฉพาะระหว่างการตั้งครรภ์ การกินขนมหวานมากเกินไปในระหว่างการตั้งครรภ์อาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ น้ำตาลส่วนเกินในร่างกายสามารถนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักมากเกินไป โดยการกินของหวานในระหว่างการตั้งครรภ์มากเกินไปนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง และ ปวดฟันได้ วันนี้เราจะมาดูวิธีการกินของหวานให้ปลอดภัยสำหรับแม่ท้องมากที่สุด

การทาน รสชาติหวานไม่ว่าจะเป็น อาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลมากเกินไป จะเกิดการสะสมอยู่ในร่างกาย อาจทำให้เสี่ยงต่อสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ ก่อให้เกิดโรคที่มีโอกาสเป็นได้อย่างภาวะเบาหวานแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอายุครรภ์ตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสสองขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีโรคอ้วน และปริมาณน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแม่ท้องและลูกน้อยในครรภ์ด้วยเช่นกัน

 

สารให้ความหวานแทนน้ําตาลปลอดภัยกับแม่ท้องไหม

ทำ ไม อยากกินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของหวาน อัน ตรายไหม?

ทำ ไม อยากกินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของหวาน อัน ตรายไหม?

โดยทั่วไปแล้วสารให้ความหวานแทนน้ําตาลนั้นไม่ได้มีอันตรายต่อแม่ท้องมากหนัก แต่แม่ท้องทุกคนควรอยู่ให้ห่างกับสาร แซ็กคาริน หรือ ขัณฑสกร (Saccharin) เพราะจากการศึกษานักวิจัยพบว่าสารแซ็กคาริน หรือ ขัณฑสกร นั้นเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะของลูกน้อยในครรภ์ เพราะฉะนั้นแม่ท้องควรเลี่ยงของหวานที่มีส่วนผสมของสารเหล่าน้ี

 

ผลกระทบของคนท้องชอบกินของหวาน

หากแม่ท้องกินของหวาน หรือ ขนมหวานมากเกินไประหว่างการตั้งครรภ์อาจจะมีผลเสียที่เกิดขึ้น จะมีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมกันเลย

1.คนท้องชอบกินของหวานทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม

การกินของหวานนั้นเชื่อมโยงกับการเพิ่มน้ำหนักของแม่ท้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักที่ไม่จำเป็น อาหารหรือขนมที่มแคลอรี่สูงเช่น เค้ก(Cake), คุกกี้ (Cookies), และ เบเกอรี่ (Bakery) นั้น สามารถทำให้น้ำหนักขึ้นได้ ต้องระวังให้ดี

 

2.คนท้องชอบกินของหวานเพิ่มระดับซูโครส (Sucrose) ในเลือด

ทำ ไม อยาก กินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของ หวาน อัน ตรายไหม?

ทำ ไม อยาก กินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของ หวาน อัน ตรายไหม?

การทานของหวานมากเกินไปในระหว่างการตั้งครรภ์จะทำให้ระดับน้ำตาลซูโครส (Sucrose) เพิ่มขึ้น โดยแหล่งที่มาหลักของซูโครสในอาหารคือเครื่องดื่มรสหวาน เพราะฉะนั้นในระหว่างการตั้งครรภ์ควรงดรับประทานน้ำหวาน เช่น น้ำอัดลม แต่หันไปทาน น้ำผลไม้คั้นสด แทน

 

3.คนท้องชอบกินของหวานมีผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์

แม่ท้องต้องอย่าลืมนะคะว่าเราได้อุ้มท้องลูกน้อยไว้ในครรภ์ การกินขนม หรือ ของหวานมากเกินไปในระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะส่งผลอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ได้ ลูกน้อยแรกเกิดนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเบาหวาน และ โรคอ้วน น้ำหนักแรกเกิดของลูกน้อยก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกัน การทานขนมหวานมากเกินไปในบางครั้งส่งผลทำให้ ทารกแรกเกิดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการคลอดในระยะแรก การกินของหวานมากไปนอกจากจะทำให้แม่ท้องอ้วนแล้วอาจจะมีผลต่อความเสี่ยงกับลูกน้อยในครรภ์ด้วยนะคะ บางครั้งอาจจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอาการแพ้ต่างๆได้เลย

 

คนท้องชอบกินของหวานกินแค่ไหนถึงจะปลอดภัย

ทำ ไม อยาก กินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของ หวาน อัน ตราย ไหม?

ทำ ไม อยาก กินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกินของ หวาน อัน ตราย ไหม?

ปริมาณของหวานที่เหมาะสมสำหรับแม่ท้องคือ 100 แคลอรี่ต่อวัน โดยของหวานที่ควรงดคือน้ำอัดลมและขนมท่่แปรรูป ดังนั้นควรเลือกของหวานที่มีส่วนประกอบที่ปลอดภัยต่อตัวเองและลูกน้อยในครรภ์ด้วยนะคะ แม่ท้องทั้งหลาย

ทางสำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ว่า “การบริโภคน้ำตาลแต่น้อย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ การบริโภคน้ำตาลในแต่ละวันจึงไม่ควรเกิน 6-8 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดปริมาณน้ำตาลไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของปริมาณพลังงานที่ได้รับประจำวัน”

 

วิธีจัดการของหวานสำหรับแม่ท้อง

ทำ ไม อยาก กินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกิน ของ หวาน อัน ตราย ไหม?

ทำ ไม อยาก กินของหวานตอนท้อง คน ท้อง ชอบกิน ของ หวาน อัน ตราย ไหม?

  • รักษาน้ำตาลในเลือด : โดยเลือกกินอาหารมื้อเล็กๆ เพราะอาหารมื้อเล็กๆสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างดี และ ยังสามารถหลีกเลี่ยงความต้องการของน้ำตาลที่ไม่จำเป็นได้
  • หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป : หลีกเลี่ยงอาหารที่แปรรูป และ ดื่มน้ำอัดลม เนื่องจากอาหารแปรรูปมีน้ำตาลจำนวนมาก
  • ดื่มน้ำปริมาณมาก : โดยการดื่มน้ำปริมาณมาก คุณสามารถเติมเต็มท้องของคุณเพื่อลดความอยากกิน
  • นั่งสมาธิ : ลองโยคะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ และ ความอยากหวานด้วย
  • ดื่มผลไม้คั้นสดเองหรือน้ำผลไม้กล่องแบบ 100% แทนน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน
  • ลดน้ำตาลที่ใส่ตามความเคยชินลงในอาหารให้น้อย เช่น จากใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนลดลงมาเหลือครึ่งช้อน หรือไม่ใส่เลย
  • รับประทานผักผลไม้ สลัด หรือโยเกิร์ตไขมันต่ำ นอกจากจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลที่พอเหมาะแล้ว ยังได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า และช่วยให้ระบบขับถ่ายของร่างกายทำงานได้ดีอีกด้วย
  • เลี่ยงการกินอาหารสำเร็จรูป เพราะแป้งที่เข้าไปสะสมในร่างกายจะเปลี่ยนเป็น น้ำตาล
  • หลังรับประทานควรบ้วนปากหรือแปรงฟัน เพื่อทำความสะอาด เศษอาหารที่อาจตกค้างตามร่องฟัน
  • ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลทรายขาว

ที่มา: firstcry parenting

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เคล็ดลับ เลือก ขนมสำหรับเด็กเล็ก เลือกแบบไหน ไม่ให้ลูกกลายเป็น เด็กติดหวาน

8 น้ำผลไม้ ที่แม่ท้องควรดื่ม คนท้องกินแล้วดีต่อลูกในครรภ์

5 สารอาหารที่คนท้องควรได้รับก่อนคลอด สำคัญอย่างไร และมีสารอาหารอะไรบ้าง

ตารางน้ำหนักและขนาดของทารกในครรภ์ ที่จะบอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีแค่ไหน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner