X

พบกับ Asianparent Medical Review Board

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่น และได้รับการยกย่อง ซึ่งประกอบกันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของทาง theAsianparent

คณะกรรมการตรวจสอบของทาง theAsianparent เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองที่พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีบุตร และพ่อ แม่ตลอดเส้นทางของการตั้งครรภ์และการเป็นพ่อแม่ โดยพวกเขาเข้าร่วมพันธกิจของเราเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย สำหรับให้คำแนะนำในการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูที่เชื่อถือได้ และดูสมจริง

ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรวจสอบบทความของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทความเหล่านั้นถูกต้อง, เป็นความจริง, และน่าเชื่อถือ

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

doctor profile image

พญ.ธิดารัตน์ แก้วเงิน (โรงพยาบาลนครธน)

กุมารเวชศาสตร์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

พญ.พรชนก วันทนาการ

กุมารเวชศาสตร์

จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นกุมารแพทย์ ผู้ให้บริการในแอป Doctor Anywhere รักษาอาการเกี่ยวกับกุมารเวช เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็ก

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

รวีรัตน์ สิชฌรังษี, Ph. D

กุมารเวชศาสตร์

เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเย็นๆ แบบนี้คงเป็นที่ถูกใจใครหลายๆ คน แต่ก็เป็นช่วงฤดูที่ฝุ่น PM 2.5 กลับมา พร้อมๆกับไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศ “ฟิลิปส์” ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ มีความห่วงใยต่อประชาชนคนไทย จึงได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้สามารถรับมือกับ “ฤดูฝุ่น” และ “ไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในอากาศ” โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ยิ่งต้องให้ความใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

พญ. วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย

สูติศาสตร์/นรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพัฒน์ชัย ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

ดูเพิ่มเติม

วรณัฐ ปกรณ์รัตน์, MS

แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม

นายแพทย์ วรณัฐ ปกรณ์รัตน์ นามปากกา ‘Dr. Warm’ ส่วนชื่อเล่น วอร์ม ตามนามปากกาเลยครับ ผมได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2552 จากนั้น ก็กลับไปทำงานใช้ทุนที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นบ้านเกิด

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

พญ. ปิ่นเกศ รสนิ่ม

แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงปิ่นเกศ รสนิ่ม แพทย์ผู้ชำนาญการทั่วไป ประจำ DA Clinic

ดูเพิ่มเติม
นี่คือวิธีการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบของเรา

เนื้อหาทั้งหมดใน theAsianparent ยึดตามข้อมูลทางการแพทย์ สุขภาพ หรือความปลอดภัยได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาที่เชี่ยวชาญ theAsianparent ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านบรรณาธิการในระดับสูงสุดด้วยแนวทางการจัดหาจากวารสารทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา และองค์กรทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

เมื่อเนื้อหาได้รับการอนุมัติแล้ว เนื้อหานั้นจะได้รับการประทับตราคณะกรรมการตรวจสอบในบรรทัดย่อย—และคุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและเมื่อใด บทความอาจมีการปรับปรุงเมื่อมีแนวปฏิบัติทางคลินิกใหม่ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูแล คำแนะนำการปฏิบัติใหม่ หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

บทความล่าสุดที่ได้มีการตรวจสอบจากทางแพทย์แล้ว