X

พบกับ Asianparent Medical Review Board

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่น และได้รับการยกย่อง ซึ่งประกอบกันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของทาง theAsianparent

คณะกรรมการตรวจสอบของทาง theAsianparent เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองที่พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีบุตร และพ่อ แม่ตลอดเส้นทางของการตั้งครรภ์และการเป็นพ่อแม่ โดยพวกเขาเข้าร่วมพันธกิจของเราเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย สำหรับให้คำแนะนำในการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูที่เชื่อถือได้ และดูสมจริง

ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรวจสอบบทความของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทความเหล่านั้นถูกต้อง, เป็นความจริง, และน่าเชื่อถือ

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

doctor profile image

พญ.ธิดารัตน์ แก้วเงิน (โรงพยาบาลนครธน)

กุมารเวชศาสตร์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

พญ.พรชนก วันทนาการ

กุมารเวชศาสตร์

จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นกุมารแพทย์ ผู้ให้บริการในแอป Doctor Anywhere รักษาอาการเกี่ยวกับกุมารเวช เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็ก

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

รวีรัตน์ สิชฌรังษี, Ph. D

กุมารเวชศาสตร์

เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเย็นๆ แบบนี้คงเป็นที่ถูกใจใครหลายๆ คน แต่ก็เป็นช่วงฤดูที่ฝุ่น PM 2.5 กลับมา พร้อมๆกับไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศ “ฟิลิปส์” ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ มีความห่วงใยต่อประชาชนคนไทย จึงได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้สามารถรับมือกับ “ฤดูฝุ่น” และ “ไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในอากาศ” โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ยิ่งต้องให้ความใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

พญ. วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย

สูติศาสตร์/นรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพัฒน์ชัย ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

ดูเพิ่มเติม

วรณัฐ ปกรณ์รัตน์, MS

แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม

นายแพทย์ วรณัฐ ปกรณ์รัตน์ นามปากกา ‘Dr. Warm’ ส่วนชื่อเล่น วอร์ม ตามนามปากกาเลยครับ ผมได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2552 จากนั้น ก็กลับไปทำงานใช้ทุนที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นบ้านเกิด

ดูเพิ่มเติม
doctor profile image

พญ. ปิ่นเกศ รสนิ่ม

แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงปิ่นเกศ รสนิ่ม แพทย์ผู้ชำนาญการทั่วไป ประจำ DA Clinic

ดูเพิ่มเติม

ดร.อีวาน เลา

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดร.อีวาน เลา เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการทางคลิกนิกของ Speedoc ความเชี่ยวชาญพิเศษของคุณหมออีวาน เลา คือ เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูเพิ่มเติม
นี่คือวิธีการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบของเรา

เนื้อหาทั้งหมดใน theAsianparent ยึดตามข้อมูลทางการแพทย์ สุขภาพ หรือความปลอดภัยได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาที่เชี่ยวชาญ theAsianparent ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านบรรณาธิการในระดับสูงสุดด้วยแนวทางการจัดหาจากวารสารทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา และองค์กรทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

เมื่อเนื้อหาได้รับการอนุมัติแล้ว เนื้อหานั้นจะได้รับการประทับตราคณะกรรมการตรวจสอบในบรรทัดย่อย—และคุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและเมื่อใด บทความอาจมีการปรับปรุงเมื่อมีแนวปฏิบัติทางคลินิกใหม่ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูแล คำแนะนำการปฏิบัติใหม่ หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

บทความล่าสุดที่ได้มีการตรวจสอบจากทางแพทย์แล้ว

ดูเพิ่มเติม