doctor profile image

รวีรัตน์ สิชฌรังษี, Ph. D

| กุมารเวชศาสตร์

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

ความชำนาญ -
โรคภูมิแพ้, ระบบภูมิคุ้มกัน
การศึกษา -
โรงเรียนแพทย์:
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาล -
โรงพยาบาลพระรามเก้า

ไฮไลท์

  1. ที่ปรึกษา Virtual Hospital Center และ Command Center (งานด้านบริหาร) โรงพยาบาลพระรามเก้า
  2. อาจารย์พิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ศูนย์ภูมิแพ้ โรงพยาบาลนครธน
  4. อาจารย์พิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน,

สังกัดโรงพยาบาล/คลินิก

โรงพยาบาลพระรามเก้าhospital logo
เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
02 202 9998

เกี่ยวกับ TAP Reviewer Family

เราได้ระบุรายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่ดีที่สุด ซึ่งประกอบกันเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบ