คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

เราเห็นบ่อย ๆ ว่าคนที่มีพี่น้องเยอะ ๆ มักเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับคนหลายแบบได้ง่าย และเมื่อโตไปมีคู่ ก็ไม่หย่ากันง่าย ๆ

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

ลิ้นกับฟัน อยู่ด้วยกัน ก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา แต่การหันหน้าเข้าหากัน พูดคุย และปรับความเข้าใจกัน ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คู่รักแต่ละคู่ ก้าวผ่านอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ไปด้วย รวมทั้งการยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็น หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อพบกันครึ่งทาง ก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาว แต่เชื่อหรือไม่ว่า ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนั้น มักมีอยู่ในตัวบุคคลที่มีพี่ หรือน้อง นั่นส่งผลให้คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆฟังดูแล้ว ก็สมเหตุสมผลอยู่ทีเดียว

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้นั้น มักพบในตัวบุคคลที่เติบโตมาในครอบครัวใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งสำรวจโดยนักวิทยาศาสตร์แห่งรัฐโอไฮโอ ที่เข้าร่วมงานสานเสวนา โดยสมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน สรุปว่า คนที่มาจากครอบครัวที่มีพี่น้องเยอะ มีอัตราการหย่าร้างน้อยลงกว่า คนที่มาจากครอบครัวที่เป็นลูกคนเดียว หรือมีพี่น้องเพียง 1 คน

ผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า ความจริงแล้ว แนวโน้มของการหย่าร้างมาก หรือน้อย มีหลายสาเหตุ และหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่จำนวนพี่น้องที่มี น่าจะเป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้บุคคล ไม่หย่ากับสามี หรือภรรยาง่าย ๆ นอกจากนี้ แล้วยังมีงานวิจัยชิ้นอื่น ที่แสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิต และความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหนียวแน่นมาแต่เดิมนั้น มักจะเป็นรากฐานที่ดี ในการส่งเสริมให้ประคองชีวิตคู่ของตนเอง ได้ราบรื่นในอนาคต

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

นักวิทยาศาสตร์จากรัฐโอไอโอยังกล่าวเสริมอีกว่า ชีวิตคู่ที่ยืนยาว ยังขึ้นอยู่กับจำนวนพี่น้องที่มีอีกด้วย ยิ่งมีมากพี่ หรือน้อง ยิ่งทำให้อยู่กันยืด ด้วยเหตุผลที่ว่า พวกเขาจะมีความอดทน อดกลั้น และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมาก่อนนั้นเอง

“เราพบว่า จำนวนลูกแต่ละคน ที่มีเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้น อาจเป็นเพราะว่ายิ่งมีพี่น้องมาก ยิ่งทำให้แต่ละคน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เหมือนเป็นห้องเรียนให้รู้จักประนีประนอม อดทน อดกลั้น รับฟังมากขึ้น การเติบโตมากลับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ทำให้คนเหล่านี้ มีพื้นฐานที่ดีในการใช้ชีวิตคู่ เมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่”

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด

เมื่อฟังดูแล้ว ก็มีเหตุผลพอสมควร และทำให้เข้าใจได้ว่า ทำไมทีมงาน บ็อบบิท-เซเฮอร์ ที่ทำงานสำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงมีความเห็นไปในทำนองเดียวกัน ทีมงาน บ็อบบิท-เซเฮอร์ ได้ทำการสำรวจความเห็นจากผู้ใหญ่ชาวอเมริกันจำนวน 5,7000 คน ระหว่างปี ค.ศ. 1972- 2012 ผลการสำรวจพบว่า ในครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่ 1 ถึง 7 คนนั้น จำนวนพี่น้องแต่ละคนที่เพิ่มขึ้น ช่วยทำให้อัตราการหย่าร้างลดลงถึง 2% แต่ถ้ามากกว่า 7 คนไม่ได้ช่วยให้อัตรานี้ลดลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทีมงานยังพบด้วยว่า อัตราการหย่าร้างในครอบครัว ที่เป็นลูกเพียงคนเดียว หรือ 2 คนนั้นไม่แตกต่างกันเลย

ทีมงานที่ทำการสำรวจความเห็นเรื่องนี้ ไม่ได้มุ่งอยู่แต่จำนวนพี่น้องที่มีเท่านั้น แต่ยังทำการสำรวจครอบคลุมไปถึงด้านฐานะการเงิน ของแต่ละครอบครัว และอายุตอนแต่งงานอีกด้วย แต่ผลการสำรวจกลับพบว่า จำนวนพี่น้องในแต่ละครอบครัว มีอิทธิพลสูงกว่ามาก ที่จะช่วยให้การหย่าร้างลดน้อยลง

คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด

แม้ว่าผลงานวิจัย จะกล่าวถึง ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัวใหญ่เป็นหลัก แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า นี่ก็ไม่ใช่สาเหตุเดียว ที่ส่งผลให้แนวโน้มการหย่าร้าง สูงขึ้น หรือลดลง ทั้งนี้ คงจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า ทว่า จากการศึกษาผลสำรวจนี้แล้ว อาจกล่าวได้ว่า การเติบโตมาในครอบครัว ที่มีจำนวนสมาชิกมาก อาจจะดูวุ่นวายไปบ้าง แต่ก็มีข้อดี ที่ทำให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เป็นอย่างดี นี่ต่างหากอาจเป็นบทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้

_________________________________________________________________________________________

The Asianparent Thailand เว็บไซต์ และคอมมูนิตี้อันดับหนึ่ง ที่คุณแม่เลือก นอกจากสาระความรู้ ที่เรามอบให้คุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ การวางแผนมีลูกแล้ว เรายังมีแอพพลิเคชั่น รวมถึงสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ที่ช่วยตอบโจทย์ ทุกความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ ที่ต้องทำงาน และดูแลลูกไปพร้อมกัน ให้มีความมั่นใจ และพร้อมในการดูแลลูกทุกช่วงเวลา ตั้งแต่การให้นมบุตร การดูแลตนเองหลังคลอด ท่าออกกำลังกายหลังคลอด เพื่อให้หุ่นของแม่หลังคลอดกลับมาฟิต แอนด์ เฟิร์มอีกครั้ง

The Asianparent Thailand ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ ในเรื่องการดูแลลูก ความรู้แม่ และเด็กที่เต็มเปี่ยม และตอบทุกข้อสงสัย ในแอพพลิเคชั่นที่เป็นสื่อกลาง และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย

ที่มา: บีบีซี

เหตุผลที่สามีภรรยาหย่าร้าง

วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั้ง 8 ในชีวิตแต่งงาน

การเสียลูก ทำให้ต้องหย่าจริงหรือ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner