พ่อทุกคนเป็นฮีโร่ของลูกตัวเอง

พ่อทุกคนเป็นฮีโร่ของลูกตัวเอง

นักปรัชญาและนักเขียนชาวอิตาลีชื่อ Umberto Eco กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเป็นในวันนี้ เกิดจากการเรียนรู้จากพ่อบ้าง โดยที่พ่อไม่ได้พยายามจะสอนเราอยู่”

พ่อทุกคนเป็นฮีโร่ของลูกตัวเอง

พ่อทุกคนเป็นฮีโร่ของลูกตัวเอง

ในฐานะที่เป็นพ่อ คุณมีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญในการช่วยชี้นำและพัฒนาชีวิตของลูกคุณ ดังนั้น คุณต้องแสดงบทบาทในการเป็นพ่อเพื่อสร้างความสมดุลและให้เกิดผลในทางบวกในชีวิตของลูกคุณ “คุณพ่อแอคทีฟ” เป็นคำที่ใช้อธิบายบทบาทของพ่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเติบโตและพัฒนาการของลูกตนเองและครอบครัว การเป็นคุณพ่อแอคทีฟจะเป็นประโยชน์ทั้งกับลูกของคุณและตัวคุณเองด้วย เนื่องจากจะทำให้คุณมีความมั่นใจในการเป็นพ่อคนและทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเด็ก ๆ และภรรยาของคุณแนบแน่นขึ้นและสมาชิกในครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น

ประโยชน์ของการเป็นคุณพ่อแอคทีฟ

มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าคุณพ่อแอคทีฟนั้นจะมีผลในทางบวกต่อทั้งร่างกาย อารมณ์ สภาพจิตใจ เชาว์ปัญญา และการพัฒนาการเข้าสังคมของเด็ก

ความปลอดภัยทางร่างกายและอารมณ์

หนึ่งในประโยชน์หลักที่คุณสามารถให้กับลูกคุณได้โดยการเป็นคุณพ่อแอคทีฟนั้นจะเป็นเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยทางด้านอารมณ์และทางร่างกาย การเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกคุณอย่างมั่นอกมั่นใจจะช่วยพัฒนาความสมดุลและความสัมพันธ์ที่ลูกเชื่อถือได้ และนี่ช่วยพัฒนาอารมณ์ให้กับเด็กได้อย่างสมดุล

ความเคารพและเชื่อมั่นในตนเอง

ความเคารพและเชื่อมั่นในตนเองหมายถึงสภาวะทางจิตใจของบุคคลหนึ่ง ๆ และการรับรู้ในตนเอง เด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมักจะเป็นเด็กที่มีความสุขมากกว่าและมีความมั่นใจกว่าเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ ในฐานะที่เป็นพ่อแอคทีฟ คุณจะช่วยส่งเสริมให้ลูกคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองโดยการมีส่วนร่วมในชีวิตของลูกอย่างเต็มที่และทำให้เขารู้สึกว่าการพยายามพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเขานั้นคุ้มค่า

บทความแนะนำ: เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์ลูกน้อยของคุณพ่อมือใหม่

ช่วยพัฒนาสติปัญญา

การเป็นคุณพ่อแอคทีฟยังช่วยพัฒนาสติปัญญาของลูกได้ มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงมาโดยที่คุณพ่อแอคทีฟมีการส่วนช่วยในการเลี้ยงดูนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถด้านการใช้คำพูดและความสามารถทางคณิตศาสตร์มากกว่า นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมที่สูงกว่า ในฐานะที่เป็นคุณพ่อแอคทีฟ คุณควรทำให้ลูกคุณรู้สึกว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคง เพื่อให้เขาได้มุ่งไปสู่การพัฒนาตนเองทางด้านสติปัญญา

พ่อช่วยพัฒนาสติปัญญาของลูกได้

พ่อช่วยพัฒนาสติปัญญาของลูกได้

พัฒนาทักษะทางสังคมและลดปัญหาด้านพฤติกรรม

คุณพ่อแอคทีฟจะรับฟังและให้การสนับสนุนลูกของเขาเมื่อลูกเจอกับปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง อยู่กับลูกในเวลาเขารู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์และต้องการคนเข้าใจ ไม่เพียงเท่านี้ ลูกคุณยังจะพัฒนาปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ ของเขาด้วย มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคุณพ่อแอคทีฟนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการลดปัญหาด้านพฤติกรรมและอาชญากรรมด้วย เนื่องจากการเป็นคุณพ่อแอคทีฟนั้น คุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาตัวลูก และมีบทบาทในการปกป้องลูกจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและความกังวลใจที่ลูกมี

แล้วคุณจะฝึกเป็นคุณพ่อแอคทีฟได้อย่างไร?

การเป็นคุณพ่อแอคทีฟนั้นจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่พื้นฐานในการเป็นพ่อ เช่น การอาบน้ำให้ลูก เล่นกับลูก ป้อนข้าวลูก และดูแลลูกเมื่อไม่สบาย คุณควรช่วยพัฒนาและอบรมบ่มนิสัยลูก ให้เวลากับลูก และปลอบปะโลมลูก กระตุ้นให้ลูกพูดคุยกับคุณ คุณอาจพาลูกทำกิจกรรมที่ทั้งสนุกและเป็นที่น่าจดจำ เช่น เล่นกีฬา เล่นเกม ออกไปปิคนิค ไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ หรือไปพักผ่อนต่างจังหวัด กิจกรรมเหล่านี้มักจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาในตัวลูก การเป็นคุณพ่อแอคทีฟ คุณควรสนใจในพัฒนาการของลูกเมื่อเขาอยู่ที่โรงเรียน เช่น คุณอาจเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับคุณครูของลูกและกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเป็นประจำ

บทความใกล้เคียง: ทำไมคุณควรมีอารมณ์ขันเวลาสอนลูก

เชื่อมั่นในตัวคุณเองและลงมือทำ

มันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณเชื่อในความสำคัญของการเป็นคุณพ่อแอคทีฟและเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วยความเต็มใจ ลูกคุณสามารถแยกแยะได้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าร่วมเพราะความจำเป็นเนื่องจากเป็นหน้าที่หรือถูกบังคับและเมื่อไหร่ที่คุณเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ ดังนั้น คุณควรเลือกที่จะแสดงให้ลูกเห็นว่าคุณพอใจและเต็มใจอย่างเต็มที่ที่จะเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการเป็นคุณพ่อแอคทีฟให้มากที่สุด นอกจากนี้ การให้ลูกรู้ว่าเขาเป็นศูนย์กลางก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ในขณะที่คุณเองก็ต้องใช้กำลัง ความสนใจประสบการณ์ และคุณค่าที่จะทำให้ลูกได้ในสิ่งที่สำคัญสำหรับเขา

คุณเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อแอคทีฟอย่างไร?

การเป็นพ่อนั้นไม่ใช่หน้าที่ง่ายเลย มันเป็นเหมือนการเดินทางครั้งใหญ่ที่คุณต้องเตรียมตัวอย่างมาก คุณจำเป็นต้องรู้ถึงข้อจำกัดส่วนตัวและทางเลือกในการค้นหาเพื่อให้ผ่านพ้นข้อจำกัดเหล่านั้นไปได้ มีหลายวิธีที่จะช่วยเตรียมตัวคุณในการเป็นคุณพ่อแอคทีฟ เราลองมาดูกันเลย

หาคำแนะนำและเรียนรู้จากคุณพ่อคนอื่น

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อแอคทีฟคือการหาคำแนะนำและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณพ่อคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณเอง คุณพ่อที่มีประสบการณ์มีความรู้อันทรงคุณค่าในการเป็นพ่อคน พวกเขาจะเข้าใจถึงความหวาดวิตกของคุณและสามารถให้คำแนะนำสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การสังเกตพ่อคนอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการลองเป็นอาสาสมัครช่วยทำหน้าที่คุณพ่อจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสถานะมาเป็นพ่อในตัวคุณนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ติดต่อออนไลน์

คุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและค้นหาความรู้ในการเป็นคุณพ่อแอคทีฟจากฟอรั่มคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย มีมากมายที่พ่อแม่เข้ามาบอกเล่าถึงประสบการณ์และค้นหาคำแนะนำจากชุมชนในโลกออนไลน์ แต่คุณก็ต้องรอบคอบในการใช้ข้อมูล ต้องดูให้แน่ใจว่าถูกต้องหรือเชื่อถือได้หรือไม่

ค้นหาคำแนะนำด้านจิตใจ

ในท้ายที่สุด คุณอาจเข้าร่วมทางด้านศาสนาหรือสังคมที่สนับสนุนทางด้านจิตใจ

บทสรุป

เมื่อคุณเตรียมตัวอย่างเพียงพอ คุณพ่อแอคทีฟจะทำให้การพัฒนาในทุกด้านของลูกเป็นไปอย่างสมบูรณ์ คุณจะทำหน้าที่ในการเป็นพ่อที่ดีและเป็นบุคคลต้นแบบให้กับลูก

ในประเทศอังกฤษ มีงานวิจัยว่า เด็กชายกว่าร้อยละ 88 อยากเป็นพ่อคนเมื่อเขาโตขึ้น ในสายตาพวกเขา พ่อเป็นฮีโร่ของเขา

บทความยอดฮิต: ผู้ชายราศีใดเป็นพ่อที่ดีที่สุด

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner