พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหน ทักษะไหนดีในวัยนี้

พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหน ทักษะไหนดีในวัยนี้

พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน

พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน มีพัฒนาการอย่างไร ลูกในวัย 6 ปี 9 เดือน เติบโตแค่ไหน… เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ลูกรักก็เติบโตถึงวัย 6 ขวบ 9 เดือนแล้ว ช่วงวัยนี้ จะมีพัฒนาการสำคัญ ๆ อย่างไรบ้าง เช็คเลย!

พัฒ นาการ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหน ทักษะ ไหนดีในวัยนี้

พัฒ นาการ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหน ทักษะ ไหนดีในวัยนี้

พัฒนาการลูก 6 ปี 9 เดือน

ลูกน้อยในตอนนี้ก็มาถึงอายุ 6 ปี 9 เดือนแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะก้าวเข้าสู่ 7 ขวบอย่างแท้จริง โดยธรรมชาติในช่วงนี้ลูกตื่นเต้น และ ตื่นตัวกับทุกเรื่อง โดยในวัยนี้ลูกจะค่อนข้างมีนิสัยที่เด่นชัด บางทีพ่อแม่หลายคนอาจจะเริ่มเดาออกว่าพอเขาโตขึ้น จะมีนิสัยและรสนิยมแบบไหน 

 

ช่วงเวลานี้ลูกจะมีความกระตือรือร้นที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ และในช่วงวัยนี้เชื่อไหมคะว่าลูกน้อยนั้นสามารถใส่ความมั่นใจลงไปได้ เพราะ ฉะนั้นต้องพยายามให้ลูกน้อยมีความมั่นใจมากๆนะคะ

 

ลองมาดูเหตุการณ์พัฒนาการสำคัญของลูกวัย 6 ปี 9 เดือน

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหน ดีใน วัยนี้

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหน ดีใน วัยนี้

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของเด็กวัย 6 ขวบ 9 เดือน

เมื่ออายุ 6 ปี 9 เดือน ลูกจะได้รับทักษะทางกายภาพที่หลายหลาย บางกิจกรรมนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ลูกเจ็บตัวได้ เพราะฉะนั้นให้ฐานะพ่อแม่ต้องคอยระวังเรื่องกิจกรรมที่อาจจะโลดโผน สำหรับลูกในวัยนี้ได้

ในวัยนี้ลูกมีความสามารถในการเคลื่อนไหว อย่างมาก สามารถโยนและจับลูกบอล และเดินไปมาได้ เป็นโอกาสที่ดี ในช่วงเวลานี้ที่พ่อแม่จะมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย และ ทำกิจกรรมกับลูก

พ่อแม่จะสังเกตว่าลูกสามารถกระโดดเชือกได้เก่งมากขึ้น และ สามารถแก้ไขปัญหา ได้ดีขึ้น แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ลูก จะยอมแพ้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรค่อยๆโน้มน้าวให้ลูกมีกำลังใจในการทำกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ให้นานขึ้น

 

น้ำหนักและส่วนสูงของลูกวัย 6 ขวบ 9 เดือน โดยเฉลี่ย

ลูกชายวัย 6 ขวบ 9 เดือน

ส่วนสูง : 120.5 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 22.6 กิโลกรัม

ลูกสาววัย 6 ขวบ 9 เดือน

ส่วนสูง : 120.1 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 22.2 กิโลกรัม

 

ร่างกายและการเคลื่อนไหว พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • วาดรูปร่างสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
 • เขียนชื่อและนามสกุลได้ถูกต้อง
 • สามารถร้องเพลงได้ตามจังหวะเพลง
 • สามารถประสานมือได้
 • ทำตามคำแนะนำของพ่อแม่ได้
 • สามารถแต่งตัว และ ผูกเชือกรองเท้าได้เก่งขึ้น
 • สามารถแยกเลนถนนได้

 

เคล็ดลับด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว สำหรับเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน

 • ส่งเสริมให้ลูกทำกิจกรรมที่เขาสนใจจริงๆ หรือ อยู่กับสิ่งที่เขาชอบ
 • ในวัยอ 6 ขวบ 9 เดือน ลูกจะสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะ หรือ การวาดรูป ลองซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะให้พวกเขา
 • กระตุ้นให้ลูกออกไปเล่นข้างนอก
 • ส่งเสริมให้ลูกออกกำลังกายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
 • มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬากับลูก จะได้สร้างเวลารวมกัน
 • กระตุ้นให้ลูกฝึกเขียนบ่อยๆ 
 • ป้องกันลูกจาอุบัติเหตุใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • เด็กในวัยนี้ สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการเล่น พ่อแม่ควรพกอุปกรณ์ทำแผลให้ดี

 

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 6 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหน ดี ใน วัย นี้

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหน ดี ใน วัย นี้

 • เมื่อลูกไม่สามารถจับดินสอ หรือ สี รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการทำงานหรือการเรียน
 • ลูกไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมอะไรนานๆ หรือ ไม่สามารถทำสิ่งใดส่ิงหนึ่งได้ในระยะยาวๆ
 • ลูกไม่สามารถเล่นกิจกรรมง่ายๆได้ เช่น ขว้าง-รับ ลูกบอล

 

พัฒนาการทางความคิด สติปัญญา และการเรียนรู้ ของเด็กวัย 6 ขวบ 9 เดือน

สมาธิในวัย 6 ขวบ 9 เดือน จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลูกจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ลูกจะสามารถตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้น และสามารถบอกได้ว่าลูกรู้สึกยังไงกับบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นั้นก็เป็นเพราะช่วงเวลานี้ เป็น ช่วงเวลาที่ลูกนั้นได้เริ่มซึมซับเรื่องของโรงเรียน และ กิจกรรมต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆที่ได้ในโรงเรียน ช่วงเวลานี้ลูกของคุณจะสามารถเล่าเรื่อง อ่านหนังสือ บอกเวลา และ ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมากมาย

 

ความคิด สติปัญญา และการเรียนรู้ พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุ และ ผลกระทบความสัมพันธ์
 • วาดรูปบุคคลได้ดีขึ้น
 • สามารถเขียนเรื่องสั้นได้
 • เข้าใจแนวคิดของตัวเลข
 • พัฒนาทักษะการใช้เหตุผล
 • สามารถเลือกสิ่งต่างๆที่ลูกต้องการได้
 • สามารถอ่านหนังสือได้ถึง 200 คำ

 

เคล็ดลับด้านความคิด สติปัญญา และการเรียนรู้ สำหรับเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน

 • แสดงความรักต่อลูกคุณ
 • สอนให้ลูกรู้จักการเคารพความคิดและความรู้สึกคนอื่น
 • สอนลูกว่าไม่จำเป็นต้องมี หรือ ชนะกับทุกเรื่อง
 • เป็นช่วงเวลาที่ลูกมีคำถามเยอะมาก ต้องใช้ความอดทน
 • สอนให้ลูกเลือกของที่ดี

 

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 6 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

 • มีปัญหาในการอ่าน หรือ แสดงความเป็นไปได้ของความพิการ
 • มีสิ่งรบกวนลูกของคุณ เช่น การถูกกลั่นแกล้ง
 • ปัญหาสุขภาพจิต และ ความเครียด
 • อยากที่จะสนุก หรือ เล่นคนเดียวมากกว่า
 • ไม่สนุกกับการทำกิจกรรมกับกลุ่มคน

 

พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กวัย 6 ขวบ 9 เดือน

การเล่นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม ในเด็กวัย 6 ขวบ 9 

 

อารมณ์และสังคม พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหนดีในวัยนี้

  พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหนดีในวัยนี้

  สนุกกับการทำกิจกรรมในโรงเรียน 

 • ต้องการให้เพื่อนพอใจในทุกเรื่อง
 • อยากเติบโตและต้องการอิสระมาากขึ้น
 • ต้องการความรัก จาก ผู้ปกครอง และ ครู
 • ลูกต้องการเอาชนะในเรื่องกิจกรรม และ กีฬา
 • ลูกเสียใจ เวลา โดนตำหนิ หรือ ลงโทษ
 • เริ่มเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น

เคล็ดลับด้านอารมณ์และสังคม สำหรับเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน

 • เริ่มเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เช่น บันไดงู และ เกมกระดานต่างๆ
 • ควรติดต่อกับผู้ปกครองของเพื่อนลูก 
 • เข้าใจความลึกซึ้งของมิตรภาพของลูก
 • ให้ลูกตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรม และ กีฬา ของตัวเอง
 • จำกัดชั่วโมง การเล่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และ โทรทัสศน์
 • ตรวจสอบการนอนพักผ่อนและการใช้เวลาเกี่ยวกับครอบครัว
 • ให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ และ ผลลัพธ์

 

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 6 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

 • ลูกไม่ค่อยมีเพื่อน
 • ไม่สามารถทำตามคำแนะนำของพ่อแม่ได้
 • ลูกมีการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและรุนแรง

 

พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ของเด็กวัย 6 ขวบ 9 เดือน

เมื่ออายุ  6 ขวบ 9 เดือน ลูกจะพูดมากหน่อยในช่วงนี้ พ่อแม่ จะสังเกตว่าลูกจะสามารถทำตามคำแนะนำของพ่อแม่ได้ และลูกสามารถรักษา บทสนทนา กับคนรอบข้างและสามารถผลัดกันพูดได้

เด็กอายุ 6 ขวบ 9 เดือน จะสามารถสบตา กับคู่สนทนาได้ และ สามารถใช้ภาษาพูดได้ดีขึ้น สามารถชักชวนคนอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้

พ่อแม่จะสังเกตว่าลูกสามารถเล่า และ ขยายเรื่องราวได้ ลูกจะสามารถเล่าเหตุการณ์ประจำวันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ลูกจะสามารถสะกดคำ และ จำคำศัพท์ได้ดีมากขึ้น 

 

ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 9 เดือนที่ทำได้

 • ทำตามคำสั่งได้ชัดเจนมากขึ้น
 • เข้าใจมุขตลกได้มากขึ้น
 • แสดงการเติบโตด้านความคิด
 • เริ่มอ่านหนังสือที่เหมาะกับอายุ
 • รู้จัก กลางวัน กลางคืน ซ้าย ขวา
 • สามารถบอกเวลาได้
 • เห็นว่าบางคำมีมากกว่าหนึ่งความหมาย
 • สลับตัวอักษรได้บ่อยขึ้น

 

เคล็ดลับสำหรับเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน

 • สนับสนุนในเรื่องการอ่าน
 • ช่วยกันอ่านกับลูก เน้น กันสลับอ่าน
 • เล่นเกมส์ถามตอบกับลูก
 • สร้างแบบจำลองให้ลูกออกเสียงได้แม่นยำขึ้น
 • สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นกระบวน การคิด 
 • ดูเรื่องการสะกดคำ และ ไวยากรณ์ ของลูก

 

เมื่อไหร่ที่ต้องพาลูกวัย 6 ขวบ 9 เดือน ไปพบกุมารแพทย์

 • ไม่สามารถบอกซ้ายขวาได้
 • ไม่สามารถสะกดคำง่ายๆได้
 • ไม่ชอบที่จะอ่าน
 • แสดงพฤติกรรมที่แย่ และ ท้าทาย
 • ไม่สามารถทำตามคำสั่งของพ่อแม่ได้
 • ไม่สามารถเขียนชื่อตัวเองได้

 

สุขภาพและสารอาหาร

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทักษะ ไหนดีในวัยนี้

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทักษะ ไหนดีในวัยนี้

เมื่ออายุ 6 ขวบ 9 เดือน ลูกจะต้องการอาหารเพื่อให้พลังงานและสารอาหารแก่เขา เพื่อเติบโต และ ต่อสู้กับความเจ็บป่วย การทานอาหารกับครอบครัวจะทำให้ลูกเพลิดเพลินในการกินอาหาร

ในวัยนี้ลูกจะเติบโต และ สูงขึ้นอย่างรวด ลูกจะเติบโตประมาณ 2.5 นิ้ว ขึ้นทุกปี เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำหนัก จะขึ้น 2 ถึง 3 กิโลกรัมทุกๆปี

ลูกของคุณเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาหรือเธอเติบโตประมาณ 2.5 นิ้ว (6 ถึง 7 ซม.) ทุกปี เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำหนักตัวลูกของคุณจะได้รับน้ำหนักประมาณ 4-7 ปอนด์หรือ 2 ถึง 3 กิโลกรัมทุก ๆ ปีจนกระทั่งถึงวัยแรกรุ่น

ลูกในวัย 6 ปี 9 เดือน จะต้องการอย่างน้อย 1,600 ถึง 1,700 แคลอรี่ต่อวัน นี่เป็นช่วงเวลาที่จะสามารถปลูกฝังนิสัยการกินเพื่อสุขภาพของลูกได้ สิ่งนี้มีความสำคัญมาก เพราะ อาหารพวกนี้ช่วยในการเจริญเติบโตของเขา และ การพัฒนาในการเรียนรู้ของเขาด้วย

 

ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเด็กวัย 6 ขวบ 9 เดือน นั้นต้องการอาหารอยู่ที่ 

เด็กผู้ชายต้องการ 1,819 กิโลแคลอรี่  ต่อวัน

เด็กผู้หญิงต้องการ 1,707 กิโลแคลอรี่ ต่อวัน

 

เคล็ดลับเรื่องอาหารและสุขภาพของเด็ก 6 ปี 9 เดือน

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหน ดีในวัยนี้

พัฒ นา การ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทัก ษะ ไหน ดีในวัยนี้

 • ในวันไหนที่มีอาหารประเภทเนื้อ และ โปรตีน แนะนำให้จับคู่กับอาหารที่มีวิตามินซี เพื่อให้ร่างกายลูกสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้น
 • จำกัดขนาดอาหารของลูกให้เข้ากับน้ำหนักตัว
 • ปล่อยให้ลูกได้ทานขนมบ้าง
 • โยเกิร์ตกรีกไขมันต่ำ
 • เนื้อสันในหมูหรือไก่หั่นเป็นชิ้น
 • เนยถั่วและแซนวิชเยลลี่
 • พาสต้ากับลูกชิ้น
 • เสิร์ฟโยเกิร์ต คู่กับผลไม้
 • ให้ลูกได้ลองช่วยพ่อแม่เข้าครัวเพื่อเสริมทักษะ โดยเป็นทักษะง่ายๆ เช่น ล้างผัก หรือ ผลไม้

 

อาการป่วยของเด็ก 6 ขวบ 9 เดือน

พัฒ นาการ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทักษะ ไหนดีในวัยนี้

พัฒ นาการ เด็ก 6 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ไหน ทักษะ ไหนดีในวัยนี้

ถ้าลูกมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ความสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ควรพาลูกไปปรึกษากุมารแพทย์ นอกจากนี้ อาการทางผิวหนังอื่น ๆ ก็เป็นจุดสังเกตให้พ่อแม่พาลูกไปพบแพทย์ได้เช่นกัน อาทิ ลูกมีผื่นคัน ผื่นแดง มีร่องรอยฟกช้ำ ปูดบวม ช้ำเขียว

ในหลาย ๆ โรงเรียน จะพูดคุยกับพ่อแม่เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับลูก บางโรงเรียนจะจัดให้มีการฉีดวัคซีนภายในโรงเรียน แต่ถ้าไม่มี ลองตรวจเช็คได้ที่ ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ พ.ศ. 2562

 

ที่มา: sg.theasianparent

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 6 ขวบ 7 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เสริมอะไรให้ลูกดี

10 แอพเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด สำหรับเด็กวัยอนุบาล-ประถม

จะรู้ได้ยังไงว่าโรงเรียนนี้ดี? คำแนะนำช่วยเลือกโรงเรียนให้ลูก

 

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner