ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เลี่ยงโรคทางพันธุกรรมที่จะเกิดขึ้น

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เลี่ยงโรคทางพันธุกรรมที่จะเกิดขึ้น

หากคู่แต่งงานคิดวางแผนที่จะมีเจ้าตัวน้อย สิ่งสำคัญที่ควรทำ คือ การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งการตรวจสุขภาพเช่นนี้ไม่ได้มีดีแค่เฉพาะตรวจหาโรคร้าย หรือตรวจความแข็งแรงของร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการตรวจหาโรคทางพันธุกรรมที่แอบแฝงอยู่ โรคทางพันธุกรรมคืออะไร และการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีการตรวจอะไรบ้าง ติดตามอ่าน

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เลี่ยงโรคทางพันธุกรรมที่จะเกิดขึ้น

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เลี่ยงโรคทางพันธุกรรมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันนะคะ

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์2

ตรวจสุขภาพ ก่อนตั้งครรภ์ 2

โรคทางพันธุกรรม

พญ.วีณา ครุฑสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแพทย์และสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์การมีบุตรยาก กล่าวว่า โรคทางพันธุกรรม คือ โรคที่มีความผิดปกติขององค์ประกอบของยีนหรือโครโมโซม เป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้   ทำได้แต่เพียงบรรเทาอาการไม่ให้เกิดขึ้นมากเท่านั้น  โรคทางพันธุกรรมเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากฝั่งพ่อหรือแม่พบได้ 3-5% ของประชากรทั่วไป โดยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยและมักทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจอยู่เสมอ คือ โรคธาลัสซีเมีย และโรคดาวน์ซินโดรม

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เลี่ยงโรคทางพันธุกรรม

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ควรกระทำ  ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ไว้วางใจในคู่ครองของเรานะคะ  แต่การตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นพาหะต่าง ๆ อาจแอบแฝงอยู่ในร่างกาย  แม้คุณและคู่สมรสจะไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม  การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส  และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก ซึ่งมีพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นพาหะนำโรคโดยที่ไม่รู้ตัว

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์2

Female doctor looking a laptop with pregnant woman and her husband in clinic

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์  มีขั้นตอนดังนี้

1. ซักประวัติ จะเป็นการสอบถามทั่วไป หรือสอบถามถึงปัญหาในปัจจุบัน สิ่งที่หมอจะซักถาม ได้แก่  ประวัติการคุมกำเนิด การใช้ยาคุมกำเนิด ประวัติการตั้งครรภ์ครั้งก่อน ๆ  ประวัติการตรวจมะเร็งปากมดลูก ความผิดปกติเกี่ยวกับรอบประจำเดือน ประจำเดือนมาสม่ำเสมอหรือไม่  เป็นต้น

2. การตรวจร่างกายทั่วไปจะเป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของร่างกายทั้งคู่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง   โดยคุณหมอจะตรวจดูว่ามีโรคบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่  เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ฯลฯ  การตรวจเช่นนี้จะตรวจทั่วไป คือ

– การวัดส่วนสูง

– ชั่งน้ำหนัก

– วัดความดันโลหิต

– ตรวจระบบหายใจ

– ตรวจระบบหัวใจ

– ตรวจเต้านม

– ตรวจหน้าท้อง

– ตรวจภายใน (กรณีมีความหากจำเป็น)

– ตรวจมะเร็งปากมดลูก

หากตรวจว่าพบความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด   ทั้งแพทย์เฉพาะทางและสูตินรีแพทย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกันว่าสมควรให้มีการตั้งครรภ์ได้หรือไม่

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์2

Asian couple consult doctor. Woman health concept.

3. ตรวจกรุ๊ปเลือด แบ่งออกเป็นการตรวจเพื่อ

–  ให้ทราบว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน

–  ตรวจความเข้ากันของเลือด Hemoglobin Tying เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงว่ามีความผิดปกติของ โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) หรือไม่ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรมและเป็นโรคหนึ่งที่เป็นกันมาก ซึ่งหากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพถึงลูก

–  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันให้ดีอาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อได้

–  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการหรือแท้งได้

–  ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อจะได้ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย  และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก

4. การตรวจภายใน  เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมตัวเป็นคุณแม่โดยจะเป็นการตรวจเพื่อดูว่ามดลูกและรังไข่ปกติดีหรือไม่ รวมทั้งตรวจช่องคลอด   เพราะมีผลโดยตรงต่อการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น อาจมีการอักเสบ มีเนื้องอกของมดลูกหรือรังไข่ มีพังผืดหรือมีถุงน้ำในรังไข่ เป็นต้น

5. การตรวจพิเศษอื่นๆ  กรณีนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก หากคุณหมอตรวจพบความผิดปกติบางอย่างในร่างกาย จำเป็นต้องมีการตรวจพิเศษเพิ่ม เช่น  ตรวจอัลตร้าซาวด์  หรือการตรวจส่องกล้อง  เป็นต้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอ

 

อ่าน  ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์โรงพยาบาลในกรุงเทพ  คลิกหน้าถัดไป

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์1

ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์โรงพยาบาลในกรุงเทพ

โรงพยาบาล

ชาย

หญิง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

6,300

6,800

โรงพยาบาลพญาไท

3,000

3,500

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2,200

2,700

โรงพยาบาลนนทเวช

3,000

3,500

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

3,200

3,500

โรงพยาบาลพระราม 9

3,000

3,500

โรงพยาบาลสินแพทย์

2,400

2,700

โรงพยาบาลศิครินทร์

2,000

2,300

โรงพยาบาลลาดพร้าว

2,200

2,500

โรงพยาบาลธนบุรี 2

4,092

4,477

โรงพยาบาลสุขุมวิท

2,880

3,280

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

2,910

3,610

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

2,600

3,100

โรงพยาบาลวิภาราม

2,500

2,800

โรงพยาบาลนครธน

3,000

3,500

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

2,600

2,990

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของว่าที่คุณพ่อคุณแม่  และยังทำให้ทราบว่าคุณมีโรคทางพันธุกรรมหรือไม่  เพื่อจะได้ไม่ส่งต่อไปยังลูกต่อไป คุณหมอคือผู้ที่จะให้คำแนะนำได้ดีที่สุด  กันไว้ดีกว่าแก้นะคะ

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์3

ตรวจสุขภาพ ก่อนตั้งครรภ์3

อ้างอิงข้อมูลจาก

http://health.sanook.com

http://frynn.com

http://wedding.kapook.com

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

NIFTY TEST ช่วยหาอาการดาวน์ซินโดรมตั้งแต่ในท้องแม่

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ที่ควรรู้ก่อนตั้งครรภ์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner