10 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

10 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

โรงเรียนชายล้วนในกรุงเทพ มีอะไรบ้าง มีใครอยากรู้บ้างวันนี้รวบรวม 10 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน กันเลยค่ะ

10 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

 

เชื่อว่า พ่อ-แม่ หลายบ้าน ยังอยากให้ลูกชายเรียนโรงเรียนชายล้วน และ ยังอยากให้ลูกชายเข้าไปอยู่ในโรงเรียนชายล้วน มากกว่าโรงเรียนที่เป็นสหศึกษา วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 โรงเรียนชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

10 โรงเรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ

 

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะ ไร บ้าง มาดูไป พร้อม กัน

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะ ไร บ้าง มาดูไป พร้อม กัน

โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ในกลุ่มจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนกประถม ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ และแผนกมัธยม ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก

 

2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดูไป พร้อมกัน

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดูไป พร้อมกัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับชั้น มัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง ห้องเรียนทั้งหมด 78 ห้อง นอกจากนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังโดดเด่นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่จบไปโดยเฉพาะด้านวิชาการ ภาษา และความเป็นผู้นำ

 

3.โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนชายล้วน อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ก่อตั้งขึ้นใน 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์มีอายุ 134 ปี

 

4.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรียกอย่างย่อว่า กรุงเทพคริสเตียน หรือ คริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 167 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ ส.ช.

 

5.โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับการสถาปนาจัดตั้งและถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เดิมมีชื่อว่า “ดอนบอสโกวิทยา” โดยแยกออกจาก “โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก” เนื่องจาก โดนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตัดแบ่งครึ่งไปจนถึงแยกคลองตัน เพื่อใช้เป็นที่เรียนวิชาสายสามัญ

 

6.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรง เรียน ชาย ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะ ไร บ้าง มาดูไป พร้อม กัน

โรง เรียน ชาย ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะ ไร บ้าง มาดูไป พร้อม กัน

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำว่า “เซนต์คาเบรียล” ในชื่อโรงเรียนนั้น จึงมาจากชื่อคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคุณภาพของนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบไป

 

7.โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรง เรียน ชาย ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะ ไร บ้าง มา ดูไป พร้อม กัน

โรง เรียน ชาย ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะ ไร บ้าง มา ดูไป พร้อม กัน

โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ จุลศักราช 1247 ตรงกับรัตนโกสิทร์ศก 104 หรือปีพุทธศักราช 2428 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนที่มีความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คำว่า ราชบพิธ หมายถึง กษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น อันเป็นนามพระราชทานของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

8.โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามซึ่งมีอยู่มากแล้วนั้น ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กรุงเทพ และโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนย้ายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย”

 

9.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นโรงเรียนแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ราษฎรสร้างขึ้นแล้วยกให้กระทรวงธรรมการ มีพระราชหัตถเลขาชมเชยให้การสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วยพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดเป็นโรงเรียนแรกในรัชกาล

 

10.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดูไป พร้อม กัน

โรง เรียน ชายล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดูไป พร้อม กัน

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา ในย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439

ที่มา : Wiki

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เตรียมลูกเข้าอนุบาลวันแรกอย่างไรให้ราบรื่น

8 เรื่องที่ต้องทำ! เพื่อเตรียมพร้อมก่อน ลูกเข้าเรียนอนุบาล

แบบฝึกหัดคัดลายมืออนุบาล แบบฝึกคัดลายมือเส้นประ ก-ฮ พร้อมระบายสี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner