แม่หมอลูกสอง กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็ก ผู้มุ่งมั่นดูแลสุขภาพกายใจของเด็กน้อย ด้วยเชื่อมั่นว่ารากฐานชีวิตที่ดีนำไปสู่อนาคตที่สดใส