Arcadia Academy สถาบันเสริมพัฒนาการลูกและครอบครัว (School Hit)

Arcadia Academy สถาบันเสริมพัฒนาการลูกและครอบครัว (School Hit)

วันนี้เราจะมาดูหนึ่งในสถาบันที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันครอบครัวอย่าง Arcadia Academy เพื่อเสริมพัฒนาการ ให้ลูกและพ่อแม่

Arcadia Academy สถาบันเสริมพัฒนาการลูกและครอบครัว (School Hit)

การเลี้ยงลูกให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีศักยภาพนั้น ต้องอาศัยการเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ พัฒนา และ ค้นหาตัวเองได้อย่างเหมาะสม วันนี้เราจะมาดูหนึ่งในสถาบันที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันครอบครัวอย่าง Arcadia Academy

ArcadiaAcademy สถาบัน เสริมพัฒนาการลูกและ ครอบ ครัว (School Hit)

ArcadiaAcademy สถาบัน เสริมพัฒนาการลูกและ ครอบ ครัว (School Hit)

เพราะพัฒนาการของลูกเป็นสิ่งสำคัญ

พัฒนาการของลูก คือสิ่งที่สำคัญที่คุณแม่ทุกคนล้วนใส่ใจ ซึ่งในแต่ละช่วงวัยของพวกเขานั้น ย่อมมีชนิดของพัฒนาการที่สำคัญแตกต่างกันไป และช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกนั่นก็คือ ช่วงวัย 1-3 ปี เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองมีการพัฒนาการมากที่สุด ดังนั้นคุณแม่ควรใส่ใจและส่งเสริมพัฒนาการลูก

ArcadiaAcademy สถาบัน เสริมพัฒนาการลูกและครอบครัว (School Hit)

ArcadiaAcademy สถาบัน เสริมพัฒนาการลูกและครอบครัว (School Hit)

โดยวันนี้ทาง The Asian Parent ได้มีการสัมภาษณ์คุณแม่ยุคใหม่ อย่างคุณแอล เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกชายให้มีสุขภาพจิต และ พัฒนาการที่แข็งแรง คุณแอลเผยว่า การเลี้ยงลูกงในยุคปัจจุบันนอกจากการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้ว พัฒนาการก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นเธอจึงมองหาสถาบันที่จะพัฒนาเรื่องพัฒนาการของลูกได้อย่างเหมาะสมกับเธอที่สุดและนั้นก็คือArcadia Academy โดยคุณแอลเผยว่าเหตุผลแรกที่เลือกเรียนที่นี้นั้นเป็นเพราะ สถานที่ (Location) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำงานของคุณสามี นอกจากนี้พอได้เข้าไปในสถาบัน ก็รู้สึกชอบ เพราะมีความสะอาด ซึ่งความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนเป็นแม่ รวมถึง หลังจากเข้าไปก็รู้สึกประทับใจในส่วนของสถาบันที่มีทั้งส่วน Indoor และ Outdoor ซึ่งเธอมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับพัฒนาการของลูกเธอ เพราะคุณแอลมองว่า การเล่นกลางแจ้ง (Outdoor) เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแรงให้แก่ลูกของเธอ เพราะ โดยธรรมชาติของเด็กนั้น จำเป็นจะต้องออกนอกบ้านเพื่อ “เล่น” บ้าง การเล่นไม่เพียงช่วยในเรื่องของสุขภาพในเชิงกายภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่การออกไปเที่ยวเล่น ของเด็ก ๆ ก็ยังมีส่วนช่วยในการ ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกการแก้ปัญหาอีกด้วย นอกจากการเล่นสนุกของเด็ก จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ แล้ว เด็กที่ออกมาเล่น ยังได้ฝึกการอยู่ร่วมกัน หรือเรียนรู้การแบ่งปันจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ  และการที่เด็ก ๆ ได้ออกมาวิ่งเล่นในที่กลางแจ้ง ยังเป็น เสมือนการให้เด็กได้ทำกิจกรรม ได้เล่นให้สมกับวัยได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

ArcadiaAcademy

ArcadiaAcademy

และในส่วนของกิจกรรม Outdoor นั้นคุณแอลเผยว่า ของเล่นส่วนใหญ่ที่ทางสถาบัน Arcadia ใช้นั้น ไม่ได้มีแค่พลาสติก ส่วนใหญ่จะประยุคจากธรรมชาติ เช่น ลูกสน หรือ การตักน้ำ ที่จะทำให้ลูกของเธอได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ ซึ่งสามารถทำให้เธอรู้สึกว่าทางโรงเรียนใส่ใจ เกี่ยวกับ ประสาทสัมผัส (Sensory) ของลูกที่จะได้สัมผัสเกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆ เพราะ การลองให้ลูกเล่นของเล่นที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันก็จะช่วยพัฒนาด้านนี้ได้

และในฝั่งของกิจกรรม Indoor ก็มีหลากหลาย โดยหนึ่งในกิจกรรมที่คุณแอล ชอบมากคือการเล่านิทาน คุณแอลเผยว่าการเล่านิทานที่สถาบัน Arcadia ไม่เหมือนที่ไหนเลย เพราะทางสถาบันจะทำให้เด็กทุกคนรวมถึง พ่อแม่มีส่วนร่วม และเสริมสื่อสัมผัส (Sensory) โดยการเล่าอะไรก็มีตุ๊กตามาให้เห็นจริงๆ รวมถึง ก็จะให้ตุ๊กตาเล่านั้นทักทายเด็กในห้องเพื่อเป็นการเสริมการสื่อสาร ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทางสถาบันอยากจะเสริม

ArcadiaAcademy สถาบัน เสริมพัฒนาการลูกและ ครอบครัว (School Hit)

ArcadiaAcademy สถาบัน เสริมพัฒนาการลูกและ ครอบครัว (School Hit)

นอกจากการพัฒนาลูกของเราแล้ว สิ่งที่คุณแอลชอบมากสำหรับที่ Arcadia คือการที่ทางสถาบันไม่ได้พัฒนาแค่ลูก แต่ยังพัฒนาพ่อแม่อีกด้วย โดยการเสริมสร้างของสถาบันนั้น คุณแอลบอกว่าเป็นเกราะป้องกันชั้นดี ในวันที่ต้องรับมือกับลูกที่มีหลากหลายอารมณ์ เพราะทางสถาบันจะเน้นวิธีการรับมือกับอารมณ์ลูก ทั้งในวันที่เขา อารมณ์ดี หรือ อารมณ์เสีย เพื่อที่จะเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวแข็งแรงที่สุด รวมถึง ยังมี Family Playdate ที่นัดกิจกรรมระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ และลูกให้มานั่งเล่นรวมกัน เพื่อที่จะเสริมพัฒนาการและสถาบันครอบครัวให้แข็งแรงที่สุด

ทางสถาบันArcadia Academy นั้นได้แบ่งการเรียนการสอน ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านศิลปะ (ART) โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สำรวจความงามของศิลปะอย่างอิสระตั้งแต่วัยเด็ก และพัฒนาไปสู่การสำรวจทักษะทางศิลปะอื่น ๆ ในช่วงวัยที่โตขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีการนำศิลปะมาใช้ในการบำบัดสำหรับเด็ก ครอบครัว และบุคคลทั่วไปด้วย

สถาบันArcadiaAcademy

สถาบันArcadiaAcademy

ด้านละครและเรื่องเล่า (Drama & Storytelling) ทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการละครและเรื่องเล่าในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการสำรวจ และรับมือกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง รวมไปถึงการถ่ายทอดความคิด ผ่านการใช้ภาษา สีหน้า ท่าทาง หรือคำพูด อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษา และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางร่างกาย เพื่อสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านดนตรี (Music) หลักสูตรของทางโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกฝนการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เพื่อส่งผ่านไปยังภายในจิตใจของผู้ฟัง ซึ่งการร้อง ฟัง พร้อมเคลื่อนไหวร่างกายไปกับดนตรี เป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการให้อิสระในการสร้างเสียงดนตรี โดยปราศจากความคาดหวัง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางที่ทำให้ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด และค้นพบศักยภาพของตัวเอง

สุดท้ายคือด้านทักษะชีวิต (Life Skills) คือ การฝึกการปรับตัวและพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อที่จะสามารถรับมือและจัดการกับความท้าทายในสังคมได้ ซึ่งทักษะนั้นไม่เพียงสำคัญต่อการดูแลตัวเอง แต่ยังช่วยให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง และเสริมสร้างการมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วย

Source : Arcadia

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ตื่นเช้าพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ๆ กับ บทสวดมนต์เช้า พร้อมแผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า

8 คาเฟ่น่านั่งสไตล์ครอบครัว คาเฟ่ครอบครัว ทั้งขี่ม้า เล่นกับหมาและแมว

3 สารอาหารสำคัญ สุดยอดเคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย ให้เขาเก่งกว่าใคร

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner