ตื่นเช้าพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ๆ กับ บทสวดมนต์เช้า พร้อมแผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า

ตื่นเช้าพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ๆ กับ บทสวดมนต์เช้า พร้อมแผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า

ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถรวมสมาธิ ได้ดีมากๆ และ เวลาตื่นเช้าเป็นช่วงเวลาดี ตื่นเช้าพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ๆ กับ บทสวดมนต์เช้า พร้อมแผ่เมตตา

ตื่นเช้าพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ๆ กับ บทสวดมนต์เช้า พร้อมแผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า

ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถรวมสมาธิ ได้ดีมากๆ และ เวลาตื่นเช้าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ทำการ สวดมนต์ เพื่อเริ่มต้นวันดีๆ ทั้งจากการทำงาน การเรียน หรือ ทำกิจกรรมต่างๆ วันนี้มาดู ตื่นเช้าพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ๆ กับ บทสวดมนต์เช้า พร้อมแผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า

 

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่ เมตตา บท สวดมนต์ ตอน เช้า

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่ เมตตา บท สวดมนต์ ตอน เช้า

กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คำบูชาพระ

 • อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บท สวดมนต์ ตอน เช้า

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บท สวดมนต์ ตอน เช้า

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

 • มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
 • ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
 • ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
 • ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
 • ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
 • ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

ไตรสรณคมณ์

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บทสวดมนต์ ตอนเช้า

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 • พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
 • ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ 
 • สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ 
 • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ 
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ 
 • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

สมาทานศีล 5 

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บท สวดมนต์ ตอนเช้า

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บท สวดมนต์ ตอนเช้า

 • ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า

บท สวดมนต์เช้า พร้อม แผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ​

 

source : 1
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

อัปเดตความน่ารัก น้องไทก้า ลูกนิวเคลียร์ เพชรจ้า กับทริปทะเล ที่พัทยา

ทายนิสัยลูกจากวันเกิด ลูกเกิดวันนี้นิสัยยังไง? มาดูนิสัยลูกน้อยจากวันเกิด

วันนี้วันพระ ปฏิทินวันพระ 2563 รวมวันพระ จะมีวันไหนบ้างในปีนี้มาดูกัน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner