มลภาวะทางอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

มลภาวะทางอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

มลภาวะทางอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ มีหลายอย่างที่มลภาวะทำร้ายร่างกายแม่ท้อง จะมีอะไรบ้างมาดูกัน สาเหตุไหนที่ควรระวัง และ วิธีป้องกันมลภาวะ

มลภาวะทางอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

 

มลพิษทางอากาศ คือการปนเปื้อนของสารเคมี สารประกอบทางกายภาพ และสารทางชีววิทยาในสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการ เผาผลาญ ของเครื่องยนต์ ยานพาหนะ การทำอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ไฟป่า โดยสารในมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ได้แก่ อนุภาคขนาดเล็กที่ถูกกำจัดไม่หมด ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อากาศที่ไม่ดีสัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพ หลายประการ ทั้งจาก ปัญหา การเต้นของหัวใจ ระบบหายใจ และวิจัยชิ้นใหม่เผย มลภาวะทางอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

 

มล ภาวะ ทาง อา กาศ คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

มล ภาวะ ทาง อา กาศ คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการได้รับมลภาวะทางอากาศ ส่งผลให้เกิด ภาวะการคลอดก่อนกำหนด ส่งผลต่อน้ำหนัก แรกเกิดของ ลูกน้อยในครรภ์ของแม่ท้อง

 

5 สาเหตุที่มลภาวะทางอากาศเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

 

1.มลภาวะทางอากาศก่อให้เกิดปัญหาเจริญเติบโตในร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

มลภาวะทางอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การ ตั้งครรภ์

มลภาวะทางอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การ ตั้งครรภ์

อากาศที่เราหายใจเข้าไปสามารถส่งผลกระทบรุนแรงต่อ ร่างกาย งานวิจัย ยืนยันว่ามลพิษทางอากาศมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดของประชากร กล่าวคือ ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย ที่สูดอากาศที่เป็นพิษมีเกณฑ์ที่ร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตในแง่ของการสืบพันธ์ได้ งานวิจัยบางอย่างเชื่อมโยงมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของการแท้ง เนื่องจาก สูดดมอากาศเสียถือว่าเป็น อันตรายเช่นเดียวกัน กับ การสูบบุหรี่

 

2.มลภาวะทางอากาศ ทำให้ทารกเสียชีวิตอย่างกะทันหันซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

มลภา วะทา งอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกร ะทบ ต่อ การ ตั้งครรภ์

มลภา วะทา งอากาศคือ ปัจจัยที่มีผลกร ะทบ ต่อ การ ตั้งครรภ์

การสัมผัสกับควันเรื่อยๆ อาจจะทำให้แม่ท้อง และ ลูกน้อยในครรภ์ ตกอยู่ในอันตรายได้ มลพิษทางอากาศเชื่อมโยงกับการเสียชีวิต ของทารก!

 

3.มลภาวะทางอากาศ ทำให้น้ำหนักลูกน้อยในครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

ในเกณฑ์ปกติ ลูกน้อยจะเกิดประมาณ 6-9 ปอนด์ ที่ 38 ถึง 40 สัปดาห์ ในทางกลับกัน ลูกน้อยที่แม่ท้องสัมผัสกับ อากาศที่แย่ มีเกณฑ์ที่น้ำหนักจะน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ

 

4.มลภาวะทางอากาศสามารถทำให้ลูกเกิดภาวะออทิสติกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

มลภา วะทาง อากาศ คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การ ตั้งครรภ์

มลภา วะทาง อากาศ คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การ ตั้งครรภ์

การที่แม่ท้องได้สัมผัสกับมลภาวา จากฝุ่นละออง ในระดับสูงใน ระหว่างการตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสองเท่า ที่การพัฒนาของทารกจะสามารถ พัฒนาไปถึงภาวะออทิสติก โดยวิจัยเผยว่า มลภาวะสามารถถูกปนเปื้อน ด้วยสารปนเปื้อนเยอะแยะมากมาย ซึ่งสามารถขัดขวางการ พัฒนาสมองของ ลูกน้อยในครรภ์ ได้นะคะ

 

5.อากาศแย่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

เด็กที่คลอดก่อนกำหนด มีความเสี่ยงต่อความผิดปกติ ของระบบประสาท และ ความพิการทางร่างกายถาวร และ การคลอดก่อนกำหนดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และ มลพิษทางอากาศก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิด การ คลอดก่อนกำหนด ได้

 

มากไปกว่า แม่ท้อง แล้ว มลพิษทางอากาศยังมีผลต่อลูกที่โตแล้วอีกด้วย จากการศึกษาได้ใช้การประเมินกับเด็กที่สัมผัสกับมลภาวะทางอากาศและพบว่าเด็กที่สัมผัสกับมลภาวะทางอากศมีแนวโน้มที่จะเจอกับความผิดปกติของ เมตาโบไลต์ ในสมองและก่อให้เกิดความวิตกกังวลมากกว่าเด็กที่ไม่ได้สัมผัสกับมลภาวะทางอากาศ เพราะฉะนั้นช่วยกันระวัง มลภาวะ ทาง อากาศกัน ด้วยนะคะ

 

วิธีป้องกันมลพิษทางอากาศสำหรับแม่ท้องเพื่อป้องกันปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

มลภา วะทางอากาศคือ ปัจจัย ที่มี ผลกร ะทบต่อ การ ตั้งครรภ์

มลภา วะทางอากาศคือ ปัจจัย ที่มี ผลกร ะทบต่อ การ ตั้งครรภ์

  • อยู่ภายใน อาคารให้มากที่สุดระหว่างวัน และ หลีกเลี่ยง การอยู่ภาย นอกอาคารบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นเวลานาน
  • หากต้องออกไปข้างนอก ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน อาจออกแต่เช้าตรู่หรือรอหลัง พระอาทิตย์ ตก เนื่องจากแสงอาทิตย์จะส่งผลให้ โอโซน (Ozone) ระดับภาคพื้นดินซึ่่งเป็นองค์ประกอบหลักของมลพิษทางอากาศในเมืองและส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีระดับสูงขึ้น
  • เมื่ออยู่ภายนอกอาคาร ควรหายใจช้า ๆ และอย่าทำกิจกรรมที่ส่งผลให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้ได้รับมลพิษทางอากาศมากขึ้น
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ชนิดมี ตัวกรอง ซึ่งจะช่วยกรองสารหรืออนุภาคขนาดเล็กออกจาก อากาศ ที่หายใจได้ในระดับหนึ่ง

 

Source : 1,2

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

อารมณ์ร้าย หลังคลอด อาการร้ายแรงที่อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า

ซึมเศร้าตอนท้อง หรือแม่ท้องคิดไปเอง อาการซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะซึมเศร้าในคนท้องเป็นอย่างไร

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อาการ เป็นอย่างไร แม้แต่แม่ชมพู่ก็เป็นซึมเศร้าหลังคลอด ทำไมเป็นกันเยอะ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner