4 ประโยชน์ของ แม่ท้องฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง ดียังไง

4 ประโยชน์ของ แม่ท้องฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง ดียังไง

4 ประโยชน์ของ แม่ท้องฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง ดียังไง มาดูประโยชน์ของการเปิดเพลงให้ลูกน้อยในครรภ์ฟังดีกว่า จะดียังไง เพลงแบบไหนถึงดีมาดูกัน

4 ประโยชน์ของ แม่ท้องฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง ดียังไง

 

ดนตรีมีความสามารถในการรักษาอารมณ์ของมนุษย์ และ ยังช่วยให้ผ่อนคลาย เป็นอารมณ์ ร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ และ สำหรับคนท้องละ รู้ไหมคะว่า ดนตรีและเพลง นั้นมีผลอย่างไรต่อการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ โดยวันนี้เรามาดูจากงานวิจัยกันเถอะว่า แม่ท้องฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง ดียังไงมี ผลอะไรต่อลูกบ้าง 

ในขณะตั้งครรภ์ แม่ท้องฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกในท้องได้ฟังผ่านทางผิวหน้าท้อง การใช้เสียงกระตุ้นจะทำให้เครือข่ายใยประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยินของลูกมีพัฒนาการดีขึ้น ทำให้ทารกที่คลอดออกมา มีความสามารถในการจัดลำดับความคิดในสมอง จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี และส่งผลต่ออารมณ์ดีของเจ้าตัวน้อยด้วย

4 ประโยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกใน ท้อง ฟัง ดียังไง

4 ประโยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ลูกใน ท้อง ฟัง ดียังไง

เพลงการตั้งครรภ์มีอะไรที่ลิงค์กันบ้าง เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ได้ทำการศึกษาและ วิจัย เกี่ยวกับแม่ท้องและผลกระทบของการเปิดเพลงให้ลูกน้อยในครรภ์ฟัง จากการศึกษาพบว่าลูกน้อยในครรภ์ที่ได้ฟังเพลงขณะอยู่ในท้อง มีพัฒนาการสำคัญในด้านการพัฒนาจิตใจ สติปัญญา และ ด้านประสาทสัมผัส เมื่อเปรียบเทียบกับลูกที่ไม่ได้ฟังเพลง

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเ พลง ให้ ลูก ใน ท้อง ฟัง ดียังไง

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเ พลง ให้ ลูก ใน ท้อง ฟัง ดียังไง

การศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบดนตรีคลาสสิคของ Kalyani Raga ซึ่งมีผลกระทบต่อแม่ท้อง โดยจากการศึกษาพบว่าดนตรีคลาสสิคของ Kalyani ชื่อเพลง Karnatic นั้นมีผลต่อการพัฒนาลูกน้อยในครรภ์ โดยการสังเกตจากพารามิเตอร์ โดยดนตรีคลาสสิคนั้นส่งผลต่อการเคลื่อนไหว และ ความสงบสุขต่อลูกน้อยในครรภ์

 

4 ประโยชน์ของเปิดเพลงให้ลูกในท้องฟัง 

 

1.เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังจะช่วยพัฒนาลูกน้อยในครรภ์

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลง ให้ ลูก ใน ท้อง ฟัง ดียังไง

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลง ให้ ลูก ใน ท้อง ฟัง ดียังไง

การที่แม่ท้อง ฟังเพลงนั้นลูกหน้อยในครรภ์จะได้ยินเสียงเพลง และ แรงสั่นสะเทียนเดียวกัน ลูกน้อยในครรภ์จะพยายามที่จะเคลื่อนไหว ให้ สอดคล้องกับจังหวะการสั่นสะเทือนของเพลง ซึ่งการเปิดเพลงให้ลูกน้อยฟังนั้นอาจจะช่วยการตอบสนองปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวโดยรวมของลูกน้อยในครรภ์ นั้นก็คือการเปิดให้ลูกในท้องฟังช่วยให้ลูกมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น

 

2.เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังจะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสการได้ยินของลูกน้อยในครรภ์

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ ลูก ใน ท้อง ฟัง ดียังไง

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ ลูก ใน ท้อง ฟัง ดียังไง

ในขณะที่แม่ท้องฟังเพลงนั้น ลูกน้อยในครรภ์จะได้รับฟังและมีสมาธิไปด้วย ลูกน้อยในครรภ์อาจไม่สามารถเข้าใจดนตรีในช่วงนี้ แต่ พวกเขาจะประคับประคองการสั่นสะเทือนของคื่นเสียง อย่างไรก็ตามการพยายามจดจ่อกับเสียงจะช่วยทำให้จิตใจของลูกน้อยดีขึ้น

 

3.เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังจะทำให้ลูกหลับง่ายขึ้น

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ ลูกใน ท้อง ฟัง ดียังไง

4 ประ โยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ ลูกใน ท้อง ฟัง ดียังไง

เสียงดนตรีที่แม่ท้องฟังระหว่างตั้งครรภ์นั้น สามารถเป็นเพลงกล่อมเด็กได้เลย เพราะขณะที่ลูกน้อยในครรภ์ฟังเพลงนั้น เพลงที่ลูกน้อยฟังอาจจะสามารถช่วยปลอบลูกน้อยได้ และ การฟังเพลงนั้นจะช่วยทำให้ลูกน้อยผ่อนคลาย และ สงบได้

 

4.เปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของลูกน้อย

4 ประโยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ ลูกใน ท้อง ฟัง ดียังไง

4 ประโยชน์ของ แม่ ท้อง ฟังเพลง เปิดเพลงให้ ลูกใน ท้อง ฟัง ดียังไง

การฟังเพลงผ่อนคลายๆและเบาๆ ในขณะที่แม่กำลังตั้งครรภ์นั้นจะช่วยทำให้ลูกมีบุคลิกที่สงบได้ และอาจจะทำให้บุคลิกภาพของลูกคุณดูดี ใจเย็น และ สงบหากฟังเพลงที่เบาหรือมีความคลาสสิก 

 

เปิดเพลงแบบไหนให้ลูกฟังแล้วฉลาด

 

เพลงที่ดีสำหรับพัฒนาการของลูกน้อยนั้นเป็นเพลงอะไรก็ได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงคลาสสิกแต่อย่างเดียว อาจจะเป็นเพลงที่คุณแม่ชอบ แบบทำนองเพลงที่ช้าๆ เบาๆ หรือเป็นเพลงที่มีดนตรีประพันธ์ขึ้นให้มีจังหวะ ทำนอง และความกลมกลืนของเสียง ดนตรีบรรเลง มิวสิกบ็อกซ์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อลูกได้ฟังเพลง คลื่นเสียงจะไปกระตุ้นระบบประสาทการได้ยินให้มีการพัฒนาได้เร็วขึ้น มีส่วนช่วยในการจัดลำดับความคิดในสมองส่วน Spatial Temporal ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้

 

เวลาเปิดเพลงให้ลูกฟังควรให้เสียงเพลงอยู่ห่างจากหน้าท้องประมาณ 1 ฟุต หรือใช้หูฟังชนิดครอบอันใหญ่ เปิดเสียงดังพอประมาณนะคะ เลือกเปิดเพลงให้ลูกในครรภ์ฟังในช่วงเวลาเย็นๆ เพราะเป็นช่วงที่หนูน้อยจะตื่นตัว ให้ลูกได้ฟังวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที เท่านี้ก็จะช่วยทำให้อารมณ์ของทั้งแม่และลูกผ่อนคลาย อารมณ์ดีไปพร้อมๆ กัน และมีแนวโน้มที่ลูกออกมาจะเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมฟังเพลง การเปิดเพลงให้ลูกในท้องได้ฟัง ยังมีส่วนช่วยเชื่อมโยงสัมพันธภาพ ความผูกพัน ความรักระหว่างแม่-ลูกได้ดีก่อนที่จะพบหน้ากันด้วยนะคะ บางวันหากคุณแม่เลือกเพลงไม่ถูก ลองใช้เสียงของตัวเองร้องให้ลูกฟัง เพื่อให้ลูกคุ้นเสียงของคุณแม่ก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นกัน

อ้างอิงข้อมูลจาก : 1

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

สอนลูกร้องเพลง กิจกรรมง่าย ๆ ที่ช่วยปลูกฝังความเป็นศิลปิน และพัฒนาสมองลูกน้อย

เลี้ยงลูกให้เป็นนักดนตรี ทำอย่างไรได้บ้าง ทำไงให้ลูกรักเสียงเพลง

เพลงปราบทารกขี้แย เมื่อเบ๋บี๋ฟังเพลงนี้แล้วจะหยุดร้อง!

การฟังเพลงระหว่างอ่านหนังสือช่วยให้ลูกฉลาดขึ้น

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner