4 สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไหม?

4 สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไหม?

ดูเหมือนตอนนี้การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มีความเสี่ยงสูงที่กระจาย เข้าใกล้คนท้องมากขึ้น วันนี้มาดู 4 สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19

4 สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไหม?


ดูเหมือนตอนนี้การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มีความเสี่ยงสูงที่กระจายเข้าสู่ประเทศไทยสูงมาก และ ใกล้ตัวเข้าเรามากขึ้นทุกที และ คนท้องจะรับมือยังไง มีอะไรที่แม่ท้อง ควรรู้เกี่ยวกับโรคนี้ไหม กับ บทความ 4 สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไหม?

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไหม?

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไหม?

เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control) ออกมาประกาศเตือนว่า ไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือ Covid-19 มีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่กระจายในหลายพื้นที่ โดยข่าวนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลหากกำลังตั้งครรภ์ หรือ มีลูก 

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแม่ท้อง ทำให้การทำงานของปอดนั้นมีประสิทธิภาพที่ลดลง ปริมาณการใช้ออกซิเจนก็จะเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของแม่ท้องก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจอีกด้วย 

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับไวรัส โค โรน่าไหม?

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับไวรัส โค โรน่าไหม?

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแม่ท้องนั้น จะทำให้แม่ท้องเวลาป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ จะมีความรุนแรงมากกว่าคนอื่น นั้นหมายความว่า โควิด-19 หากเกิดขึ้นกับแม่ท้องก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น วันนี้เรามาดู 4 ข้อที่แม่ท้องควรรู้เกี่ยวกับ โคโรน่าไวรัส (Coronavirus) หรือ โควิด-19

 

4 สิ่งที่แม่ ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไหม?

1.สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19คือ หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้เสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าคนอื่น

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับไวรัส โคโรน่าไหม?

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับไวรัส โคโรน่าไหม?

Dr. Kjersti Aagaard ศาสตราจารย์ด้านสูติศาตร์ และ นรีเวชวิทยา ของ  Baylor College of Medicine และ Texas Children’s Hospital เผยว่าแม่ท้องนั้นเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือ Covid-19 เท่ากันกับทุกคน ถึงระบบภูมิคุ้มกันจะน้อยกว่าคนอื่น แต่ยังไงเปอร์เซ็นต์ หรือ โอกาสที่แม่ท้องจะติดเชื้อก็มีเท่ากับทุกคนนะคะ เพราะ ฉะนั้นแม่ท้องไม่ต้องกังวลหากกลัวว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยง นั้นก็เพราะโอกาสติดเท่ากันหมดค่ะ

 

2.สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19คือ แม่ท้องที่ติด Covid-19 มีเกณฑ์เป็นหนักกว่าคนอื่น

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแม่ท้อง ทำให้การทำงานของปอดนั้นมีประสิทธิภาพที่ลดลง ปริมาณการใช้ออกซิเจนก็จะเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของแม่ท้องก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจอีกด้วย  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแม่ท้องนั้น จะทำให้แม่ท้องเวลาป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ จะมีความรุนแรงมากกว่าคนอื่น นั้นหมายความว่า โรคไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) มีเกณฑ์ที่ป่วยหนักกว่าคนอื่น และ มีเกณฑ์ที่จะพบภาวะแทรกซ้อนทั้งหัวใจและปอด กล่าวโดย Dr. Kjersti Aagaard 

 

3.สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19คือ มีเกณฑ์ที่คลอดก่อนกำหนด

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับ ไวรัส โค โร น่าไหม?

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับ ไวรัส โค โร น่าไหม?

การคลอดก่อนกำหนด โดย การคลอดก่อนกำหนดนั้น เคยเกิดขึ้นที่ประเทศจีนแล้ว โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่ามาจาก ไวรัสโควิด-19 เป็นสาเหตุหรือเปล่า แต่จากการวิจัยก็ถือว่าเชื้อไวรัสนี้ อาจจะเป็นต้นเหตุ

 

4.สิ่งที่แม่ท้องควรรู้ เกี่ยวกับโควิด-19คือ อย่าลืมไปหาหมอตามเวลานัด

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับ ไวรัส โค โรน่าไหม?

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยว กับ ไวรัส โค โรน่าไหม?

ถึงแม้ว่าไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือ โควิด-19 จะยังระบาด แต่แม่ท้องก็ควรจะที่ติดตามเกี่ยวกับลูกน้อยในครรภ์ โดยการไปหาแพทย์ตามเวลานัด หรือ หากกังวลเกี่ยวกับโรคนี้จริงๆ แม่ท้องสามารถโทรไปติตดามอาการ หรือ เฟสไทม์ วิดีโอคอล หาหมอก็ได้ค่ะ

 

ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Coronavirus) หรือ โควิด-19 นั้น เราได้แนะนำ มาตรการป้องกันต่อไปนี้สำหรับแม่ท้อง:

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัส โคโรน่าไหม?

สิ่ง ที่ แม่ท้องควรรู้ เกี่ยว กับโควิด-19 แม่ท้องควรรู้อะไรเกี่ยวกับไวรัส โคโรน่าไหม?

  • เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
  • เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น
  • ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
  • หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
  • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ
  • งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
  • ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ
  • หากแม่ท้องยังทำงานให้เน้นการ Work From Home ไปก่อนในช่วงนี้

ที่มา : Houston Public Media

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

จัดปาร์ตี้ไม่สนCovid-19 ลูกคนรวย ใช้โอกาสตอนกักตัวจัดปาร์ตี้ ไม่กลัวโรค

หมอคือฮีโร่ ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก คุณหมอนี่แหละคือฮีโร่ของทุกคน

ท้องในช่วงCovid-19ระบาด เป็นอย่างไร ประสบการณ์จริงจากคุณแม่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner