200 ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

200 ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ยุคสมัยเปลี่ยนไป การตั้งชื่อคนก็เปลี่ยนไปด้วย แต่วันนี้มาดู 200 ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

200 ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

 

ยุคสมัยเปลี่ยนไป การตั้งชื่อคนก็เปลี่ยนไปด้วย แต่เทรนด์การตั้งชื่อลูกในปี 2020 ชื่อกำเมือง ชื่อตามภาคจะมาแรงยิ่งขึ้นวันนี้มาดู 200 ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว ไว้ใช้ในปี 2020

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

 1. คำแก้ว
 2. ฟองจันทร์
 3. ฟองคำ
 4. ข้าวนึ่ง
 5. แสงหล้า
 6. สลุงเงิน
 7. สลุงคำ
 8. กำปอ
 9. พอวา
 10. น้ำใจ๋ 
 11. ป๋ายฟ้า 
 12. น้ำต้น
 13. ฮอม
 14. คำแพง
 15. คำเอื้อย
 16. อินทร์เฟือน
 17. เหมย
 18. ศรีออน 
 19. คำแปง
 20. ข้าวตอก

ชื่อลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ ทั้ง ลูกชาย ลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ ทั้ง ลูกชาย ลูกสาว

 1. ตองนวล 
 2. เก็ดถวา 
 3. จั๋นติ๊บ
 4. บัวบุรี
 5. ปันพร
 6. เวียงพิงค์
 7. เกตถวา
 8. ขันโตก
 9. กาสะลอง
 10. สะบันงา
 11. สิงห์คำ
 12. ขันคำ
 13. คำปู้จู้
 14. เมืองคำ
 15. เสาร์แก้ว
 16. อินถา
 17. เกตุแก้ว
 18. บัวระวง 
 19. จันผา
 20. ดาหลา 

ชื่อลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริง ภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

 1. สารภี
 2. ปิ่นแก้ว
 3. คำป้อ
 4. คำปัน
 5. คำเอ้ย
 6. ล้านนา
 7. ขลำหลวง
 8. ขวัญระมิงค์
 9. อองตอง
 10. เครือออน
 11. ข้าวซอย
 12. ฮังเล
 13. เชียงดาว
 14. เชียงตุง
 15. บัวเขียว 
 16. บัวผัด 
 17. บัวตอง 
 18. ก๊อ
 19. ชมออน
 20. บัวสาย 

ชื่อลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริง ภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ ทั้ง ลูก ชาย ลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ ทั้ง ลูก ชาย ลูกสาว

 1. บัวบาน 
 2. บัวแก้ว 
 3. บัวระวง 
 4. ลำพูน
 5. เชียงใหม่
 6. เชียงราย
 7. เชียงผา
 8. ฟ้อนเมือง
 9. อาบคำ 
 10. อาบแก้ว
 11. ไม้ยู
 12. เวียงไชย
 13. กาวิล
 14. อ้ายแก้ว
 15. อ้ายคำ
 16. อ้ายสม
 17. อ้ายดี
 18. สายบัว 
 19. สีบัวบาน 
 20. บัวคำ 

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

 1. คำเขียว 
 2. คำใส 
 3. ฟอง
 4. สม
 5. เลอ
 6. วอน
 7. นำ
 8. เมือง
 9. ผั๋น
 10. มูล
 11. ผ้าย
 12. จั๋นแสง
 13. คำเอ้ย
 14. คำมา 
 15. คำหล้า 
 16. คำสาย
 17. เอื้องคำ 
 18. แป้งจี่
 19. คำศรี
 20. ชมพอ

ชื่อลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้ง ลูกชาย ลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้ง ลูกชาย ลูกสาว

 1. สบันงา
 2. ฟ้ามุ่ย
 3. ไส้อั่ว
 4. ข้าวซอย
 5. หมูยอ
 6. สะล้อ
 7. ปิ่นงาม
 8. ทอไหม
 9. ทอฝ้าย
 10. เป็ง
 11. ติ๊บ
 12. มูล
 13. ไหว
 14. แหวง
 15. จู
 16. อ้าย
 17. ปูจา
 18. หอมนวล
 19. หอมด่วน
 20. เวียงชื่น

ชื่อลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริง ภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

 1. พิงค์ลานนา
 2. เอื้องผึง
 3. จันทร์ผา
 4. ยี่เป็ง
 5. ซอมพอ
 6. อ้ายยา 
 7. ไจยยา 
 8. อินทร์ถา 
 9. ตะวา
 10. จ้อล่อ
 11. ดอกเสี้ยว
 12. ส้มสุก
 13. ก๋องคำ
 14. มันตรา
 15. ศรีมอย
 16. ลานนา
 17. ฟ้าฮ่าม
 18. เมืองราม 
 19. แก้วมา 
 20. บัวเกี๋ยง

ชื่อลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริง ภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ ทั้ง ลูก ชาย ลูก สาว

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่น ภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ ทั้ง ลูก ชาย ลูก สาว

 1. เกี๋ยงคำ
 2. ข่ายแก้ว
 3. กอแก้ว
 4. ดอกปีป
 5. เอื้องสามปอย
 6. เอื้องเงิน
 7. ดอกอูน
 8. สะล้อ
 9. ปิ่นงาม
 10. จมปู
 11. ข้าเจ้า
 12. พรหมมา
 13. มังคละ
 14. อินทร์แปง
 15. บัวตอง
 16. พอวา
 17. ดอกด้าย
 18. ดอกป้าน
 19. แดงฮ่าม
 20. ส้มป่อย

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อเล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

 1. หน่อเมือง
 2. กาดแลง
 3. น้ำปิง
 4. ศิริประกาย
 5. ดวงดารา
 6. เดือนรัศมี
 7. ฟ้ามุ่ย
 8. ปทุมวดี
 9. บะแต๋ง
 10. ข้าวแคบ
 11. ข้าวพัน
 12. บะโอ
 13. ละอ่อน
 14. ซีโย
 15. ข้าวงาย
 16. ข้าวตอน
 17. ข้าวแลง
 18. แม่ปิง
 19. ลำปาง
 20. บะเต้า

ชื่อ ลูก ภาษา เหนือ ชื่อ เล่นภาษาเหนือ ชื่อจริงภาษาเหนือ ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว

 1. แขกแก้ว
 2. น้ำเหนือ
 3. กาแล
 4. จันทร์ผา
 5. อินเหลา
 6. เหมยขาบ
 7. กำปุ้ง
 8. ทอไหมคำ
 9. ก้อน
 10. มา
 11. อินทร์
 12. ถา
 13. นงค์
 14. ทร
 15. ตา
 16. น้อย
 17. ทอฝ้ายเงิน
 18. รอมแพง
 19. บัวระวงค์
 20. แว่นแก้ว

ภาษาเหนือเป็นภาษาที่น่ารัก เหมาะแก่การตั้งชื่อให้เจ้าตัวน้อยจริง ๆ นะคะ แต่ถ้ายังไม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ อย่าพึ่งหมดหวัง เรามีผุ้ช่วยอย่าง โปรแกรมตั้งชื่อลูก มาฝากค่ะ รับรองว่า จะต้องมีชื่อที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอน

Source : pantip

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

200 ชื่อเล่นลูกสาวไทยๆ ชื่อเล่นเพราะๆ น่ารักไว้ตั้งในปี 2020

100 ชื่อลูกสาว อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner