100 ชื่อลูกสาว อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

100 ชื่อลูกสาว อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

วันนี้เรานำ 100 ชื่อลูกสาว อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020 มาให้ครอบครัวชาวอิสลามมาตั้งนะคะ โดยชื่อที่นำมาวันนี้ก็จะมีแต่ชื่อน่ารักๆ

100 ชื่อลูกสาว อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

 

การตั้งชื่อลูกสาวเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะชื่อ เป็นสิ่งที่อยู่กับลูก จนกว่าเขาจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไป วันนี้เรานำ 100 ชื่อลูกสาว อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020 มาให้ครอบครัวชาวอิสลามมาตั้งนะคะ โดยชื่อที่นำมาวันนี้ก็จะมีแต่ชื่อน่ารักๆ ความหมายดีๆ ให้ทุกคนแล้วค่ะ

ชื่อ ลูกสาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

ชื่อ ลูกสาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

100 ชื่อลูกสาว อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

 1. มุนา แปลว่า แสงสว่าง
 2. บิลกิส แปลว่า ชื่อของราชินีแห่งอาณาจักรสะบะอ(เยเมน)และเป็นภรรยาของนบีสุลัยมาน(กษัตริย์โซโลมอน)
 3. มัรยัม แปลว่า มารดาของนบีอีซา (เยซู)
 4. ฮัฟเซาะฮ์ แปลว่า ภรรยานบีมุฮัมมัด(ซ.ล)
 5. ซัยหนับ แปลว่า ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม 
 6. นูรีน แปลว่า แสงสว่าง
 7. นาดา แปลว่า น้ำค้าง
 8. ลัยลาฮ์ แปลว่า กลางคืน
 9. ตัสนีม แปลว่า น้ำพุแห่งสวรรค์
 10. นิสรีน แปลว่า กุหลาบขาว
 11. เศาะบาฮ แปลว่า รุ่งอรุณ ยามเช้า
 12. มูนา แปลว่า ความหวัง
 13. ฮูดา แปลว่า ทางนำ
 14. ซัลมา แปลว่า ความปลอดภัย มั่นคง
 15. นัจญ์วา แปลว่า การยกย่อง
 16. ฮุซนี แปลว่า ความดีของฉัน
 17. ฮุสนุน แปลว่า ดี สวยงาม
 18. นัจมีย์ แปลว่า ดวงดาว
 19. บุชรอ แปลว่า ข่าวดี
 20. ญันนะฮ์ แปลว่า สรวงสวรรค์

ชื่อ ลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

ชื่อ ลูกสาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความ หมาย ปี 2020

ชื่อ ลูกสาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความ หมาย ปี 2020

 1. มัซนีย์ แปลว่า เบิกบาน, ระยิบระยับ
 2. นุฮา แปลว่า ความรู้
 3. นุอมา แปลว่า ความกรุณา ความโปรดปราน
 4. ฟาติน แปลว่า สตรีที่มีความสวย
 5. ดานา แปลว่า เฉลียวฉลาด
 6. ซัลมา แปลว่า ปลอดภัย
 7. ซีรีน แปลว่า ชื่นชม ยินดี
 8. อับยาน แปลว่า ที่ผ่องใส
 9. อาตูน แปลว่า ผู้ให้การศึกษา
 10. อารอ แปลว่า การตกแต่ง
 11. อัยมาน แปลว่า ความมงคล
 12. อัลมาส แปลว่า เพชร
 13. บะตูล แปลว่า ผู้หญิงบริสุทธ์ิ
 14. บิลละฮ์ แปลว่า มีคุณธรรม
 15. ตาญี แปลว่า มงกุฏของฉัน
 16. ตะมาม แปลว่า ความสมบูรณ์
 17. ฮัลวา แปลว่า ความหวาน
 18. คอตูน แปลว่า หญิงคุณธรรม
 19. คอนัม แปลว่า สุภาพสตรี
 20. ซิกรอ แปลว่า ที่เตือนใจ

ชื่อ ลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความ หมาย ปี 2020

ชื่อ ลูกสาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความ หมาย ปี 2020

ชื่อ ลูกสาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความ หมาย ปี 2020

 1. ร็อยมี แปลว่า ความสุขสบาย
 2. รอนีย์ แปลว่า ราชินี
 3. ซัยนับ แปลว่า ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
 4. ซัยนูน แปลว่า เครื่องประดับสวยงาม
 5. ซัยตูน แปลว่า ผลมะกอก
 6. ซัยบา แปลว่า การตกแต่ง
 7. ซัยนัต แปลว่า การตกแต่งสวยงาม
 8. ซัลวา แปลว่า นกชนิดหนึ่ง
 9. ซารอ แปลว่า ความสะอาด
 10. เซาดา แปลว่า สุภาพสตรี
 11. สะรอบ แปลว่า ภาพลวงตา
 12. สะมีน แปลว่า เจ้าเนื้อ
 13. ชับนัม แปลว่า น้ำค้าง
 14. ชะมาอ์ แปลว่า เทียนไข
 15. ชาเราะฮ์ แปลว่า ฉลาดและสวยงาม
 16. ชะซา แปลว่า กลิ่นหอม
 17. ชัชวาน แปลว่า กลิ่นหอมอบอวล
 18. ชีมะฮ์ แปลว่า นิสัยดี
 19. ชีรีน แปลว่า หวาน
 20. เศาะบา แปลว่า ลมตะวันออก

ชื่อ ลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิส ลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

ชื่อ ลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความ หมาย ปี 2020

ชื่อ ลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความ หมาย ปี 2020

 1. เศาะมาห์ แปลว่า รุ่งอรุณ
 2. เศาะฟาอ์ แปล ที่ใสสะอาด
 3. อะฟาฟ แปลว่า ร่างกายสมบูรณ์
 4. อัยนูน แปลว่า ผู้ที่ตาโต
 5. อุลยาอ์ แปลว่า ผู้มีศักดิ์ศรี
 6. อุซมี แปลว่า ย่ิงใหญ่
 7. ฟัยรูซ แปลว่า ไพลิน
 8. ฟะรอห์ แปลว่า ยินดี
 9. กะฟาฟ แปลว่า ความพึงพอใจ
 10. กันวัล แปลว่า ดอกลิลลี่
 11. ลัยลา แปลว่า ราตรี
 12. ลีนา แปลว่า อ่อนโยน
 13. นะดา แปลว่า น้ำค้าง 
 14. นะญาห์ แปลว่า ชัยชนะ
 15. นัซนีน แปลว่า ละเอียดอ่อน
 16. นาฮีด แปลว่า ชนชั้นสูง
 17. วะฟาอ์ แปลว่า มั่นต่อสัญญา
 18. วะลา แปลว่า ภักดี
 19. วัสมา แปลว่า แน่นอน
 20. วาเฟีย แปลว่า ภักดี

ชื่อ ลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความหมาย ปี 2020 

ชื่อลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความ หมาย ปี 2020

ชื่อลูก สาว อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อม ความ หมาย ปี 2020

 1. วาเลีย แปลว่า เป็นมิตร
 2. วาเกีย แปลว่า น่านับถือ
 3. วิดาด แปลว่า ความรัก
 4. วูรูด แปลว่า ดอกกุหลาบ
 5. ฮะนา แปลว่า ความเมตตา
 6. ฮัมนา แปลว่า องุ่นแดง
 7. ฮัยฟา แปลว่า หุ่นสวย
 8. ฮันนา แปลว่า ความเห็นอก เห็นใจ
 9. ฮาล่า แปลว่า รัศมี
 10. ฮาดยา แปลว่า ของขวัญ
 11. ฮามะฮ์ แปลว่า ตกหลุมรัก
 12. ยัมฮา แปลว่า นกพิราบ
 13. ยาร่า แปลว่า ผีเสือน้อย
 14. ยัชฟีน แปลว่า สุขภาพดี
 15. ยะซิม แปลว่า ดอกมะลิ
 16. ซีเนีย แปลว่า ดอกไม้
 17. ฮาเนีย แปลว่า ดีใจ
 18. ฮิลา แปลว่า แสงจันทร์
 19. ฮีบา แปลว่า ของขวัญ
 20. ยานี แปลว่า สีแดง

ที่มา : 1

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

100 ชื่อลูกชาย อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เงินจะเข้าวันไหน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner