ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

บางครั้ง การให้ความสำคัญกับเรื่องเกรดการเรียนมากเกินไปก็ทำให้เรามองข้ามทักษะทางสังคม ลองมาดูทักษะด้านสังคมทั้ง 10 ประการที่เด็กจำเป็นต้องมีหากต้องการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิต

ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

ทักษะทางสังคม ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

ทักษะทางสังคม ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

บางครั้งการให้ความสำคัญกับเรื่องเกรดการเรียนมากเกินไปก็ทำให้เรามองข้ามทักษะทางสังคม จำเป็นต้องมี ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลย เพราะการมีพื้นฐานที่ดี ย่อมส่งผลดีในอนาคตเช่นกัน เช่นเดียวกับลูกน้อย ที่คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยเริ่มสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับลูกได้ ด้วยร่างกายและจิตใจที่เหนือกว่า ทั้งพัฒนาการทางสมองและภูมิต้านทานตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะเผชิญทุกอุปสรรคบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ จึงต้องมี ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

ทักษะทางสังคมที่สำคัญ 10 ระการช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

ทักษะทางสังคมที่สำคัญ

1. ความมุ่งมั่น

แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ ที่ไม่หยุดหย่อนอาจเป็นเหมือนดาบสองคมได้ พ่อแม่ หรือ ครูอาจารย์ไม่ควรหวังพึ่งการผลักดันลูกหรือนักเรียนไปตลอด โดยเฉพาะช่วงที่ลูกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

วิธีการ: ส่งเสริมให้ลูกแสดงออกถึงความคิดเห็นที่ลูกมีหรือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของลูก อย่าเก็บไว้คนเดียว

2. ระเบียบวินัย

ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีรุกคืบอย่างมากในปัจจุบัน การมีระเบียบวินัยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับเด็กในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีระเบียบวินัยในตนเองอยู่เสมอสามารถช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

วิธีการ: ส่งเสริมให้ลูกเป็นคนมีระเบียบวินัยโดยให้ทำกิจกรรมที่สร้างระเบียบวินัยขึ้น เช่น เรียนเล่นดนตรี เป็นต้น

3. ความพากเพียร

“ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ” ไม่มีทางลัดสำหรับความสำเร็จของชีวิต และนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มาก นั่นเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต ซึ่งต้องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเอง

วิธีการ: สอนให้ลูกคุณเข้าใจว่าไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ตั้งแต่เขาอายุยังน้อย และลูกจะได้รางวัลตอบแทนก็ต่อเมื่อเขาได้ใช้ความพยายามแล้ว

ดวงกับอาชีพค้าขาย เลือกอาชีพตามวันเกิด

รวยไม่รู้เรื่อง! แค่เลือกอาชีพให้ตรงกับวันเกิด ขยันทำมาหากินให้ถูกทาง
ดวงกับอาชีพค้าขาย เลือกอาชีพตามวันเกิด ชีวิตรุ่งเรือง ไม่มีตกอับ ยิ่งขยันยิ่งรวย

4. เข้าสังคม

ในชีวิตนี้คุณจะพบเจอกับผู้คนมากมายและคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อหนทางสู่ความสำเร็จของคุณ การจะเป็นเช่นนั้นได้คุณต้องทำให้พวกเขาชอบคุณเสียก่อน

วิธีการ: เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนจะได้พบเจอ กับผู้คนมากมาย และ จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ทักษะทางสังคม, ประสบความสำเร็จ

ทักษะสำคัญคือการเป็นผู้นำ

5. ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของคุณภาพที่ตอนนี้นายจ้างจำนวนมากปรารถนา โรงเรียนเองก็มีการพัฒนาและมองหาความสามารถในการเป็นผู้นำในตัวนักเรียนเช่นกัน

วิธีการ: การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนเป็นวิธีที่จะช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำได้

6. ความยืดหยุ่น

ไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง และทุกคนก็มีวันที่ผิดหวังด้วยกันทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญคือ เราต้องมีความเข้มแข็งที่จะยืนขึ้นสู้อีกครั้งได้

วิธีการ : ตามที่สมาคมด้านจิตวิทยาของอเมริกากล่าวไว้ การปลูกฝังให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อน ๆ และ ครอบครัวจะทำให้เขาได้รับการสนับสนุนที่ดี และเขาจะมีกำลังใจที่จะกลับมาต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ ได้อีกครั้ง หลังจากที่ต้องทุกข์กับเรื่องร้าย ๆ

7. เป็นคนดี

ทำอย่างไรได้อย่างนั้น ถ้าคุณดีกับคนอื่น คนอื่นก็จะดีกับคุณเช่นกัน

วิธีการ: สอนให้ลูกคุณรู้จักผิดชอบชั่วดีตั้งแต่เขาอายุยังน้อย เมื่อโตขึ้นเขาจะมีเข็มทิศที่ช่วยชี้นำสิ่งผิดสิ่งถูก

มีลูกสาว 2 คนดียังไง

ทักษะทางสังคมที่สำคัญ

8. ความรับผิดชอบ

คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก และหากนักเรียนขาดคุณสมบัติข้อนี้แล้ว พวกเขาจะไปได้ไม่ไกล

วิธีการ: จัดแบ่งภาระหน้าที่เบา ๆ ให้ลูกรับผิดชอบ เช่น ให้ลูกรับผิดชอบงานบ้านตั้งแต่อายุยังน้อย ดูให้เหมาะสมตามอายุของลูก เขาจะเรียนรู้ถึงความสำคัญของการรับผิดชอบงาน

9. รู้จักให้อภัย

การให้อภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ การนึกถึงเรื่องหมางใจไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจเหนื่อยล้า แต่ยังทำให้คุณสูญเสียโอกาสหลายอย่างและทำให้คุณเป็นไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตด้วย

วิธีการ: สอนให้ลูกรู้จักให้อภัยและรู้จักลืม เพื่อให้เขาฝึกมีทัศนคติในด้านบวก

10. รู้จักอดทน

“ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม” คนที่รู้จักรอคอยมักได้สิ่งที่ดี นั่นจึงทำให้ความอดทนมีความสำคัญ การเป็นคนใจร้อนหรือขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ตลอดเวลามักนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้

วิธีการ: สอนให้ลูกคุณรู้จักอดทนตั้งแต่เขายังอายุยังน้อย

เรื่อง จริง ของ พ่อ แม่ที่มีลูก 3 คน มี ลูก 3 คนดี ไหม มาดู คำ ตอบ ไป พร้อมกัน

เรื่อง จริง ของ พ่อ แม่ที่มีลูก 3 คน มี ลูก 3 คนดี ไหม มาดู คำ ตอบ ไป พร้อมกัน

การที่ลูก จะความสำเร็จได้นั้น  ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความรับผิดชอบ  ความมีวินัยในตนเอง ความมุ่งมั่น  ขยันหมั่นเพียร  การคบเพื่อนที่ดี  การประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย การรู้จักปรับตัว ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและ มีสุขภาพจิตดี (อารมณ์ดี)

พ่อ แม่ คือ แรงบันดาลใจ    เพราะเรา ต้องการเห็นรอยยิ้มอันอิ่มเอมบนใบหน้า ของพ่อแม่ที่แสดงถึงความภูมิใจในสิ่งที่ลูกทำสำเร็จ  ต้องการให้พ่อแม่มีความสุขเมื่อเห็นความสำเร็จของตนเอง ต้องการทำตามใจพ่อแม่เพื่อให้ท่านได้สุขใจ  ต้องการตอบแทนพระคุณที่ท่านทุ่มเทกับการเลี้ยงดู ส่งเสริม สนับสนุน   เมื่อท่านให้กำลังใจก็ทำให้ฮึดสู้ขึ้นมา   จนบรรลุผลสำเร็จ  ช่างเป็นบรรยากาศของความรัก  ความผูกพันในครอบครัวที่ส่งต่อให้กันและกันอย่างสุขใจ จึงกล่าวได้ว่าความรักความผูกพันของครอบครัว เป็นจุดเริ่มแห่งความสำเร็จ

ที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ความมั่นใจในตัวเองของลูกสาว จะลดตอนอายุแปดขวบ คุณช่วยอะไรลูกได้บ้าง?

วิธีการเลี้ยงลูกให้โตไปประสบความสำเร็จ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งผลอย่างไร

https://today.line.me

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner