พาไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคงรับปีใหม่ วัดที่ 5 วัดพระศรีสรรเพชญ์

พาไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคงรับปีใหม่ วัดที่ 5 วัดพระศรีสรรเพชญ์

ซีรีย์ไหว้พระ 9 วัด วันนี้ theAsianparent Thailand จะพาไปไหว้พระ ที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดหนึ่งในสมัยอยุธยา คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์1

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นหนึ่งในมรดกโลก 

ในอดีตมีฐานะเป็นวัดประจำพระราชวัง และวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ สร้างอยู่ในเขตพระราชฐานโดยไม่มีพระสงฆ์จำวัด ซึ่งถือเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วในปัจจุบัน 

วัดแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์บางพระองค์อีกด้วย

ภายในบริเวณวัดมีพื้นที่กว้างขวาง และเต็มไปด้วยโบราณสถาน พระพุทธรูปเก่าแก่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่แม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของความใหญ่โต และงดงามของสถาปัตยกรรมเอาไว้

นอกจากนี้ใกล้ ๆ กันกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ยังเป็นที่บตั้งของ วิหารมงคลบพิตร เป็นวิหารเก่าแก่ในเขตกำแพงเมือง ที่ได้รับการบูรณะอย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ที่เคยได้วรับความเสียหายตั้งแต่สัมยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด ด้วยทองสำริดหุ้มทองตามปัจจุบัน

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์2

ประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีสรรเพชญ์

พื้นที่เดิมของวัดพระศรีสรรเพชญ์เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีการสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ จึงโปรดฯให้ยกพื้นที่พระราชวังเดิมเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของบ้านเมือง จึงได้เริ่มมีการก่อสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ขึ้น

ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือในพ.ศ. 2043 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระพุทธรูปหุ้มทองคำหนัก 286 ชั่ง หรือ 171 กิโลกรัม ประทับยืนสูงถึง 8 วาหรือ 16 เมตร พระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวง หรือวิหารพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายทิศตะวันออกของพระเจดีย์องค์ที่ 1

ภายหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 วัดพระศรีสรรเพชญ์ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ทั้งวิหารและตัวองค์พระศรีสรรเพชญดาญาณได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มีแนวคิดที่จะบูรณะองค์พระขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แต่สุดท้ายเมื่อเห็นว่ากระทำได้ยาก จึงได้ตัดสินใจนำชิ้นส่วนต่างๆขององค์พระศรีสรรเพชญดาญาณที่เสียหายมาเก็บรวบรวมไว้ใน”เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ” ณ วัดโพธิ์ จนถึงในปัจจุบัน

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์3

จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์

ที่วัดนี้ มีจุดเด่น ที่น่าสนใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เจดีย์ทรงลังกา สามองค์ที่ตั้งตระหง่าน เรียงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น เป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่มีมนต์เสน่ห์สวยงาม  

รูปแบบของพระเจดีย์ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะลังกาทั้ง 3 องค์ พระเจดีย์สององค์แรกทางทิศตะวันออกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2035 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดา และองค์ที่สองคือองค์กลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา 

ส่วนเจดีย์องค์ที่ 3 จะอยู่ทางทิศตะวันตก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 พระราชโอรสได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์4

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรรู้ 

นักท่องเที่ยว ควรแต่งกายให้สุภาพ สวมเสื้อมีแขน สวมกระโปรง หรือกางเกงขายาว และไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดรูป จนเกินไป นอกจากนี้ ไม่ควรกระทำสิ่งใด ที่เป็นการสร้างอันตราย และความเสียหายต่อตัวโบราณสถาน  รวมถึงการปีนป่าย และเข้าไปยังพื้นที่ ที่ห้ามเข้าอีกด้วย

การเข้าชมวัด มีอัตราค่าเข้าชมดังนี้ ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท หรือสามารถซื้อบัตรเข้าชมแบบรวมได้ โดยมีอัตตราดังนี้ ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 220 บาท บัตรนี้สามารถเข้าชมวัด และโบราณสถานบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน

เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์5

การเดินทางไปยังวัดพระศรีสรรเพชญ์

  • รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้
    –  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ขับผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    –  ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากตัวเมืองอยุธยาขับตรงไปตามถนนเทศบาลเมืองอโยธยา เข้าถนนอยุธยา – อ่างทอง ผ่านหน้าวัดกล้วยสู่ถนนป่าโทน เลี้ยวขวาเข้าถนนเนรศวร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงบึงพระราม วัดพระศรีสรรเพชญ์จะอยู่ทางซ้ายมือ ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 13-14 นาที

  • รถตุ๊กตุ๊ก ภายในตัวเมืองอยุธยามีรถตุ๊กตุ๊กให้บริการในอัตรา 20-40 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับระยะทาง สำหรับการเหมารถ ค่าเช่าตุ๊กตุ๊กต่อชั่วโมงจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 200 บาท
  • Grabcar พื้นที่จ.อยุธยามีระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ให้บริการ โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารแต่ละครั้งได้บนหน้าจอก่อนที่จะกดเรียกรถไปยังสถานที่ต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอป Grab ได้ที่ App Store และ Google Play Store

 

ที่มา : (1) (2)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

เสริมมงคลรับปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา วัดที่ 4 วัดหน้าพระเมรุ

พาเที่ยวอยุธยา ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีใหม่ วัดที่ 3 วัดใหญ่ชัยมงคล

พาเที่ยวกรุงเก่า ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 2 ที่ วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

@GIM

app info
get app banner