โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ลูกสาวอายุ 6 ขวบเริ่มมีทรวดทรง นมแตกพาน แล้วก็มีประจำเดือน สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ครอบครัวทั้งลูกสาวและตัวเองเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องหอบหิ้วกันไปหาหมอเพราะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น...

  • นี่เป็นโรคที่เรียกว่า “โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย” มีเด็กจำนวนมากถึงร้อยละ 1 ของเด็กทั้งหมดเป็นโรคนี้ หลายครอบครัวยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงเป็นภัยที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เจริญเติบโตตามวัยแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับลูกด้วย ขณะที่เด็กรุ่นใหม่ทั่วๆ ไปก็มีแนวโน้มโตเร็ว ดูเป็นสาวกว่าวัย แถมยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ไขข้อข้องใจ “โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย” คืออะไร?
โรคเป็นสาวก่อนวัย คือการที่เด็กหญิงหรือเด็กชายมีพัฒนาการทางเพศก่อนวัยอันสมควร กล่าวคือ เด็กหญิงมีพัฒนาการของเต้านมก่อนอายุ 8 ขวบ และมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 9 ขวบ ส่วนในเด็กชายจะพัฒนาก่อนอายุ 9 ขวบ แต่มีจำนวนไม่มากนัก

ปัจจุบัน โดยทั่วไปเด็กหญิงจะเริ่มเป็นสาวเมื่ออายุประมาณ 8-13 ปี ดังนั้นหากเริ่มเป็นสาวก่อนอายุ 8 ขวบ แสดงว่าเป็นสาวก่อนวัย แต่ถ้า 13 ปีแล้วยังไม่เริ่มเป็นสาวเรียกว่าเป็นสาวช้ากว่าปกติ ซึ่งเด็กที่เป็นสาวก่อนวัยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หัวนมและต่อมเต้านมจะค่อยๆ โตขึ้น

ในช่วงนี้เด็กจะกินเก่ง โตเร็ว และมักจะสูงใหญ่กว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เด็กมักจะเริ่มมีตกขาว และภายใน 1-2 ปีต่อมาก็จะมีประจำเดือนครั้งแรก ซึ่งลักษณะอาการก็ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นธรรมดาทั่วๆ ไป

โตเกินไว

อะไรเป็นตัวชี้บ่งว่าเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว

เด็กหญิงจะมีเต้านมก่อนอายุ 8 ขวบ  ส่วนเด็กชายมีอัณฑะวัดตามแกนยาวมากกว่า 2.5 เซนติเมตรก่อนอายุ 9 ขวบ

จึงเรียกว่าเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว  เพราะปัจจุบันนี้เด็กหญิงเริ่มเป็นสาวอายุ 10-11 ปี  เด็กชายเป็นหนุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป

ปัจจัยที่ทำให้เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว

  1. สิ่งแวดล้อม  เช่น ได้รับฮอร์โมนเพศจากการกินเนื้อสัตว์ที่มีฮอร์โมนเพศกระตุ้นการเจริญเติบโต  เด็กอ้วนกินจุจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็ว เป็นต้น
  2. กรรมพันธุ์  เด็กจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในอายุที่มารดาเริ่มมีเต้านมในเด็กหญิง  เด็กชายเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในอายุที่บิดาเริ่มเป็นหนุ่ม  นอกจากนี้ยังมีโรคทางกรรมพันธุ์อื่นๆ ที่ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว
  3. โรคต่างๆ เช่น  เนื้องอกในสมอง   เนื้องอกรังไข่   ต่อมลูกหมากโต
  4. ไม่ทราบสาเหตุ  พบมากในเด็กหญิงกว่าร้อยละ 80

การที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร

ปัจจุบันนี้เด็กหญิงจะเริ่มมีเต้านมอายุประมาณ 10 ปี มีประจำเดือนครั้งแรกอายุ 12-13 ปี  ต่างจากสมัยก่อนที่เด็กหญิงมีประจำเดือนอายุ 13-14 ปี เด็กชายก็แตกเนื้อหนุ่มเร็วกว่าแต่ก่อนมากเช่นเดียวกับเด็กหญิง

เด็กจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วในด้านใดบ้าง

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเพศ    การเจริญเติบโตจะมีความสูงต่อปีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้านร่างกาย เด็กหญิงจะมีเต้านม  สูงเพิ่มจากเดิม 5 ซม./ปี  เป็น 9 ซม./ปี   เด็กชายมีเสียงแตก เป็นสิว  มีกลิ่นตัว  อัณฑะโตขึ้นสูงเพิ่มขึ้นเป็น 10 ซม./ปี

ผลที่เกิดขึ้น (ทั้งด้านดี และด้านไม่ดี) เมื่อเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว

ด้านดี เด็กดูมีสุขภาพดี  แข็งแรง  โตกว่าเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

ด้านไม่ดี เช่น เด็กหญิงมีเต้านมตั้งแต่อายุ 5 ปี  สูงกว่าเด็กอื่น  มีลักษณะเป็นสาวแต่วุฒิภาวะทางอารมณ์ยังเป็นเด็กอยู่ทำให้มีปัญหาในการคบเพื่อนวัยเดียวกัน และอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศได้  นอกจากนี้กระดูกจะปิดเร็วทำให้ตัวเตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ และถ้าเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วอาจจะมีสาเหตุร้ายแรง เช่น  เนื้องอกในสมอง

แล้วผู้ปกครองควรปฏิบัติอย่างไร สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้หน้าถัดไปเลยค่ะ

เด็กโตกว่าไว

ผู้ปกครองควรปฏิบัติตัวตั้งรับอย่างไร  หรือควรมีการเตรียมพร้อมให้ลูกอย่างไร

 ถ้าเด็กหญิงมีเต้านมก่อน 8 ขวบ เด็กชายเป็นหนุ่มก่อน 9 ขวบ  ควรจะไปปรึกษากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ เพื่อสืบหาสาเหตุให้การวินิจฉัยและรักษาโดยทันที  ถ้าเป็นเด็กหญิงต้องระวังการล่วงละเมิดทางเพศเพราะอาจจะตั้งครรภ์ได้  เด็กหญิงถ้ามีประจำเดือนก็ต้องสอนการใช้ผ้าอนามัย  แต่ปัจจุบันนี้มีฮอร์โมนฉีดหยุดประจำเดือนและชะลอการปิดของกระดูกทำให้เด็กไม่เตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่

เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว จะกระทบต่อการเป็นวัยผู้ใหญ่ต่อไปหรือไม่

ถ้ามีสาเหตุจากโรคร้ายแรง  เช่น   เนื้องอกในสมอง  เด็กก็อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยทันที  ถ้าไม่มีสาเหตุ หรือจะมีสาเหตุก็ตามแต่ไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้กระดูกปิดเร็ว ทำให้เป็นผู้ใหญ่เตี้ยมีปมด้อยในอนาคต

ภาวะโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อการที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว

  • เนื้องอกในสมอง  มีอาการปวดศีรษะ  อาเจียน  ตามัว เป็นต้น
  • เนื้องอกรังไข่  มีประจำเดือน  เลือดออกทางช่องคลอด  ปวดท้อง
  • เนื้องอกต่อมลูกหมากโต  มีขนดก   เป็นสิว   ความดันโลหิตสูง   อ้วน  ฯลฯ
  • เนื้องอกอัณฑะ  อัณฑะโตแข็งข้างเดียว เป็นหนุ่มเร็ว ฯลฯ

การปฏิบัติตัวของเด็กที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว

ดำเนินชีวิตปกติ  รับประทานอาหารครบ 5 หมู่   ออกกำลังกาย   นอนหลับพักผ่อนวันละ  8 ชั่วโมง

การรักษา   รักษาตามสาเหตุ  เช่น  เป็นเนื้องอกรังไข่ถ้าผ่าตัดก็หายได้   ถ้าไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะในเด็กหญิงมีฮอร์โมนฉีดเข้ากล้ามเนื้อเดือนละ 1 ครั้ง จะทำให้เต้านมยุบลง  หยุดประจำเดือน  ชะลอการปิดของกระดูก ทำให้มีความสูงปกติเมื่อเป็นผู้ใหญ่

 แนวโน้มเด็กเป็นสาวก่อนวัยมากขึ้น
กุมารแพทย์ท่านนี้ยังบอกอีกว่า การที่เด็กรุ่นใหม่เป็นหนุ่มสาวเร็วขึ้นกว่าคนรุ่นก่อนเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติของวิวัฒนาการของมนุษยชาติ เนื่องเพราะมนุษย์มีความสมบูรณ์ของร่างกาย สิ่งแวดล้อมและอาหารการกินเมื่อเทียบกับคนในอดีต อีกทั้งการที่เด็กโตวัยขึ้นก็ไม่ได้พบเฉพาะในประเทศไทย แต่ทั่วโลกก็มีแนวโน้มที่เด็กจะเป็นหนุ่มสาวเร็วขึ้น จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลก
กุมารแพทย์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “จริงๆ โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย นี้มีมานานแล้วและไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ แต่ในระยะหลังๆ คนสนใจ เนื่องจากคนมีความรู้มากขึ้น การทำความเข้าใจให้ความรู้ประชาชนมีมากขึ้น ประจวบกับมียารักษาควบคุมได้ผลดี จึงดูเสมือนว่าพบโรคนี้มาก จริงๆ แล้วปํญหานี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องตื่นตระหนก หากพบว่าลูกหลานเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติก็สามารถมาพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ ต่างๆได้”
ขอบคุณที่มา: http://www.thaihealth.or.th และ http://www.manager.co.th
บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง:

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Muninth

app info
get app banner