เด็กแรกเกิด ก็เป็นงี้แหละ 20 อาการปกติของทารกแรกเกิดที่ไม่น่ากังวล

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

เด็กแรกเกิด ก็เป็นงี้แหละ เด็กแรกเกิด ก็เป็นงี้แหละ 20 อาการปกติของทารกแรกเกิดที่ไม่น่ากังวล แล้วอาการบางอย่างนั้นถือเป็นอาการปกติของทารกแรกเกิด ที่มักจะเกิดขึ้นได้ทั่วไปกับทารกแทบทุกคน 20 อาการปกติของทารกแรกเกิดที่ไม่น่ากังวล #1 อาการสะดุ้งหรือผวา คุณแม่จะพบอาการนี้ของทารกได้จนถึงอายุ 6 เดือน ขณะที่ทารกหลับสนิทเวลามีเสียงดังหรือสัมผัสกับตัวลูกน้อย จะเห็นว่าทารกทุกคนจะมีการตอบสนองด้วยการสะดุ้งหรือผวา โดยการยกแขน ยกขา แบมือ และกางแขนออก หรือโอบแขนเข้าหากัน Read : ทำอย่างไรเมื่อ ลูกนอนผวา สะดุ้งตื่นบ่อย #2 อาการกระตุก ในขณะที่หลับลูกอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยที่แขนขาหรือมุมปาก แต่ถ้าเวลาอื่นจะไม่มีการกระตุกให้เห็น #3 อาการบิดตัว เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้กับลูกน้อย ทางการแพทย์เรียกการบิดตัวว่าเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อของทารก เมื่อครบกำหนดทารกจะมีการเคลื่อนไหว เวลาตื่นนอนก็คล้ายกับผู้ใหญ่บิดขี้เกียจ มีการยกแขนเหนือศีรษะ งอตะโพกและข้อเข่า และบิดลำตัวไปมา และทารกบางคนอาจบิดตัวจนหน้าแดง #4 อาการสะอึก มักเกิดขึ้นจากลูกดูดนมอิ่ม เป็นเพราะการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมของลูกน้อยไม่สัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก เมื่อทารกอิ่มกระเพาะอาหารเกิดการขยายตัวเพราะมีนมเข้าไปอยู่ ทำให้เกิดแรงดันไปที่กล้ามเนื้อกระบังลมตรงบริเวณรอยต่อระหว่างช่องปอดกับช่องท้อง  ทำให้กระบังลมหดตัวอย่างรวดเร็วขณะหายใจออก เป็นสาเหตุให้ทารกเกิดอาการสะอึกนั่นเอง อาการปกติของทารกแรกเกิดมีอะไรอีกบ้าง >>

เด็กแรกเกิด ก็เป็นงี้แหละ

เด็กแรกเกิด ก็เป็นงี้แหละ 20 อาการปกติของทารกแรกเกิดที่ไม่น่ากังวล แล้วอาการบางอย่างนั้นถือเป็นอาการปกติของทารกแรกเกิด ที่มักจะเกิดขึ้นได้ทั่วไปกับทารกแทบทุกคน

20 อาการปกติของทารกแรกเกิดที่ไม่น่ากังวล

อาการปกติ ทารกแรกเกิด

#1 อาการสะดุ้งหรือผวา

คุณแม่จะพบอาการนี้ของทารกได้จนถึงอายุ 6 เดือน ขณะที่ทารกหลับสนิทเวลามีเสียงดังหรือสัมผัสกับตัวลูกน้อย จะเห็นว่าทารกทุกคนจะมีการตอบสนองด้วยการสะดุ้งหรือผวา โดยการยกแขน ยกขา แบมือ และกางแขนออก หรือโอบแขนเข้าหากัน

Read : ทำอย่างไรเมื่อ ลูกนอนผวา สะดุ้งตื่นบ่อย

#2 อาการกระตุก

ในขณะที่หลับลูกอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยที่แขนขาหรือมุมปาก แต่ถ้าเวลาอื่นจะไม่มีการกระตุกให้เห็น

#3 อาการบิดตัว

เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้กับลูกน้อย ทางการแพทย์เรียกการบิดตัวว่าเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อของทารก เมื่อครบกำหนดทารกจะมีการเคลื่อนไหว เวลาตื่นนอนก็คล้ายกับผู้ใหญ่บิดขี้เกียจ มีการยกแขนเหนือศีรษะ งอตะโพกและข้อเข่า และบิดลำตัวไปมา และทารกบางคนอาจบิดตัวจนหน้าแดง

#4 อาการสะอึก

มักเกิดขึ้นจากลูกดูดนมอิ่ม เป็นเพราะการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมของลูกน้อยไม่สัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก เมื่อทารกอิ่มกระเพาะอาหารเกิดการขยายตัวเพราะมีนมเข้าไปอยู่ ทำให้เกิดแรงดันไปที่กล้ามเนื้อกระบังลมตรงบริเวณรอยต่อระหว่างช่องปอดกับช่องท้อง  ทำให้กระบังลมหดตัวอย่างรวดเร็วขณะหายใจออก เป็นสาเหตุให้ทารกเกิดอาการสะอึกนั่นเอง

อาการปกติของทารกแรกเกิดมีอะไรอีกบ้าง >>

การดูแลทารก ทารก