เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันมั๊ย ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันมั๊ย ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สงสัยจัง เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันมั๊ย ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร  ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันมั๊ย ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ เราพบว่ายังมีคุณพ่อ คุณแม่หลายคนที่เข้าใจผิดอย่างมากเรื่องเงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร

 • เงินสงเคราะห์บุตรเป็นสิทธิจากประกันสังคมที่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ประกันตนทุกมาตราของสำนักประกันสังคม

 • สำหรับเงินเด็กแรกเกิด  ตอนนี้ คือ เงินเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

สำหรับประกันสังคม คุณแม่ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ประกันตนถ้ากำลังจะคลอดลูก สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมคนท้องได้ เมื่อ คุณแม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 5 เดือน และอยู่ภายใน 15 เดือนก่อนคลอดลูก ถึงจะได้สิทธิ์เงินสงเคราะห์ของสำนักประกันสังคม ถ้าเกิดว่าบ้านไหน มีทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ ก่อนขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ ดังนี้

เงินสงเคราะห์บุตร

สิทธิ์ของผู้ประกันตนฝ่ายแม่

 • เบิกเงินกรณีคลอดบุตรจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อครั้ง
 • จะได้เงินสงเคราะห์​ หรือเงินชดเชยรายได้ที่หยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน
 • แต่สิทธิ์บุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรแล้ว
 • แต่ถ้ามีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ แล้วต่อมาแท้งบุตร ผู้ประกันตนนมีสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้ เพราะครรภ์ 28 สัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ไม่ถือว่าเป็นกรณีคลอดบุตร

สิทธิ์ของผู้ประกันตนฝ่ายพ่อ

 • เบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้ แต่ต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนแบบเดียวกับผู้ประกันตนฝ่ายแม่
 • ผู้ประกันตนฝ่ายพ่อจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท
 • ถ้าสามีและภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 
ลูกงอแงตอนกลางคืน วิธีแก้ลูกร้องกวนกลางคืน ลูกร้องกลางคืน ลูกร้องไม่หยุด โอ๋ยังไงดี

ลูกงอแงตอนกลางคืน วิธีแก้ลูกร้องกวนกลางคืน ลูกร้องกลางคืน ลูกร้องไม่หยุด โอ๋ยังไงดี

เงินเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

ในส่วนของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือบุคคลที่ยากจน เพื่อให้เด็กได้มีชีวิตที่มีคุณภาพ เพราะสาเหตุจากความยากจนของครอบครัว คำว่าครัวเรือนเสี่ยงต่อการยากจนหมายความว่า ต้องเป็นครอบครัวหรือครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนที่มี รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคน และต่อเดือนหรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี โดยนำรายได้ของสมาชิกในบ้านทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งก็รวมถึงเด็กแรกเกิดด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเด็กแรกเกิดจากโครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้

 • หญิงตั้งครรภ์จะได้รับเงินเด็กแรกเกิดก็ต่อเมื่อ ลูกต้องมีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 • หากการคลอดบุตรไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ให้ถือว่าสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย
 • เด็กต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และมีสัญชาติไทย พ่อและแม่ก็ต้องมีสัญชาติไทย
 • ไม่ได้เป็นผู้ได้รับสวัสดิการของรัฐ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น เงินสงเคราห์บุตรจากประกันสังคม เงินสวัสดิการข้าราชการ เป็นต้น

เนื่องจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งว่า งบเดิมไม่เพียงพอต่อโครงการเงินเด็กแรกเกิด โดยสิทธิ์เงินเด็กแรกเกิด คือ ได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 36 เดือน หรือจนถึงอายุ 3 ขวบ ดังนั้น จึงหมายความว่า โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักประกันสังคมแต่อย่างใด  

ที่มา : http://finance.rabbit.co.th

บทความเกี่ยวข้อง

กองทุนประกันสังคม เพิ่มเงิน สงเคราะห์เพื่อการคลอดบุตรเป็น 30,000 บาท 

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่แม่ท้อง 

ชัวร์ก่อนแชร์ เบี้ยประกันสังคมแบบใหม่เงินเดือน 2 หมื่นขึ้น เก็บ 1 พันบาท อยู่ในขั้นตอนพิจารณา

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner