สูตรเมนูอาหารรสแซ่บ สำหรับแม่ท้องไตรมาสแรก เมนูอาหารแซ่บ ๆ ไตรมาส 1

สูตรเมนูอาหารรสแซ่บ สำหรับแม่ท้องไตรมาสแรก เมนูอาหารแซ่บ ๆ ไตรมาส 1

สูตรเมนูอาหารรสแซ่บ ไตรมาส 1 เมนูอาหารแซ่บ ๆ สำหรับคุณแม่มากฝากกันค่ะ มาดูกันว่าจะมีเมนูไหนบ้างและจะน่าทานขนาดไหน ไม่รอช้าจดสูตรแล้วเข้าครัวกันเลยค่ะ

Tasty food menu recipes For the first quarter pregnant mom, today theAsianparent Thailand would like to bring you a first quarter recipe, delicious food menu for your mom. Let’s take a look at what they will have and how they will be delicious. Don’t wait, write down the recipe and go into the kitchen.

Sweet shrimp paste with sweet fish sauce

ingredient

 • 1/2 cup palm sugar
 • Chili Chinda Red, chopped 1/4 cup
 • Chili, chopped 1/4 cup
 • 1/2 cup shallots, sliced
 • 2 tablespoons of shrimp paste
 • 2 tablespoons water
 • Dried shrimp 200 g
 • 100 grams of dried shrimps

Step

 1. Put palm sugar into the pan. Simmer until dissolved, add water to keep it from thickened.
 2. Add the shrimp paste and stir to combine, then add the shallot and chili.
 3. Simmer until the peppers and shallots are cooked well. Then add shrimp, dried shrimp and continue to simmer until the mixer mix well.
 4. Scoop up and set aside to cool Then dipped in with the desired fruit

Mixed Fruit Salad

ingredient

 • Palm sugar 150 g
 • 2 tablespoons fish sauce
 • 1 teaspoon salt
 • 2 cups of favorite fruit
 • 1 tablespoon peanuts
 • 1 tablespoon dried shrimp
 • 1 teaspoon paprika
 • 1 teaspoon garlic

Step

 1. Cut the fruit into dices. Soak in water mixed with ice and a pinch of salt.
 2. Bring lemon juice, fish sauce, palm sugar, granulated sugar and salt. Mix well.
 3. With paprika Minced garlic, stir to combine.
 4. Bring fruits, dried shrimp and long beans prepared. Mixed with spicy sauce all over, add peanuts ready to serve
Tasty food menu recipes

Tasty food menu recipes

Shrimp Paste Dip with Fried Mackerel

ingredient

 • 1/4 cup garlic
 • 6 tablets
 • 1 tablespoon palm sugar
 • 1 tablespoon good quality shrimp paste
 • 1/2 tablespoon lemon juice
 • Boiled vegetables, morning glory, long beans of your choice
 • 1 tablespoon water
 • 3 cups cold water
 • 2 mackerel
 • 1 cup palm oil

Step

 1. Pound the chili paste by peeling garlic, put it in a mortar thoroughly, then add the chili to pound, followed by palm sugar.
 2. Put the shrimp paste into the pound, then squeeze the lime into the bowl.
 3. Blanch the vegetables thoroughly and put them in cold water. In order to maintain the crisp and beautiful color, arrange it in the plate.
 4. Heat the pan with oil over medium heat. Fry the mackerel until crispy. Scoop up onto a plate, served with chili paste and boiled vegetables.

Thai Papaya Salad

ingredient

 • 1 cup raw papaya
 • 1/4 cup garlic
 • 3 hot peppers
 • 1/2 cup cut tomatoes
 • 2 tablespoons roasted peanuts
 • 1/2 cup chopped long beans
 • 2 tablespoons fish sauce
 • 2 tablespoons dried shrimp
 • 1/4 cup tamarind juice
 • 1 tablespoon palm sugar

Step

 1. Chop the papaya into strips.
 2. Pound paprika and garlic to break.
 3. Put tomatoes, long beans, peanuts, dried shrimp, pound them together, followed by papaya noodles.
 4. Season to taste and serve.

Other interesting articles: First Quarter Vegetable Menu Recipes Must eat the vegetable menu Which menu is good?

Italian recipes for a 1 year old child if you want to eat Western food. What kind of food can you eat?

Baby Food Recipes Pumpkin menu for weaning children is delicious, useful and focused.

Pomelo Salad

ingredient

 • Grapefruit 200 g
 • Roasted cashews, 30 g
 • 1/2 cup boiled white shrimp
 • 2 teaspoons lemon juice
 • 1 tablespoon fried shallots
 • Chili, chopped 1 tsp
 • 1/2 teaspoon sugar
 • 1/4 teaspoon salt
 • 1/2 tablespoon green onion

Step

 1. Squeeze the lemon into a mixing bowl. Add sugar, salt, shallots and paprika. Stir well until the sugar dissolves, taste as desired.
 2. Tear the pomelo into pieces, add the boiled shrimp, spring onion, fried onion and cashew nuts, mix lightly to combine, ready to serve.
Tasty food menu recipes

Tasty food menu recipes

Spicy Strawberry Salad with Shrimp

ingredient

 • Strawberry 200 g
 • 1/2 cup tomatoes
 • 1/2 cup onion
 • Lemon as you like
 • Dried chili flakes to taste
 • 1/2 teaspoon salt
 • Granulated sugar of choice
 • 1 teaspoon palm sugar
 • Cashews 50 g
 • 1/2 cup poached shrimp
 • Mint leaves

Step

 1. Chop strawberries, tomatoes and onions in a mixing bowl.
 2. Make the spicy sauce by squeezing the lemon. Add dried chili powder, salt, granulated sugar and palm sugar. Stir to melt together.
 3. Put the cashews and fresh shrimp into a mixing bowl. Topped with a salad made
 4. Mix well And put the mint leaves into a plate and ready to serve

Spicy Mixed Mushroom Salad with Shrimp

ingredient

 • Orinji Mushroom 100g
 • Golden needle mushroom 100 grams
 • 100 grams of shimeji mushroom
 • 1/4 cup celery, chopped
 • 1/2 cup carrots, cut into strips
 • 2 tablespoons paprika, coarsely chopped
 • 2 tablespoons lemon juice
 • 1 tablespoon soy sauce
 • 1/2 tbsp granulated sugar
 • 3 fresh shrimp

Step

 1. Wash all the mushrooms thoroughly, drain the water, and then blanch until cooked.
 2. Put coarsely chopped paprika, lemon juice, soy sauce and sugar in a mixing bowl. Stir until the sugar is completely dissolved, add shallots and chopped celery. Mix and mix well prepared.
 3. Shrimp wash, peel and blanch until cooked.
 4. Mix the blanched mushrooms with spicy sauce. Mix well Put the shrimp into the mix. And arrange on a plate and ready to serve
Tasty food menu recipes

Tasty food menu recipes

Spicy Tuna Salad

ingredient

 • 1 cup tuna fillet
 • 1 cup crab sticks, shredded
 • 3 tablespoons lemon juice
 • 2 tablespoons fish sauce
 • Chili
 • 1 tablespoon sugar
 • 1/4 cup chopped lemongrass
 • 1 tablespoon kaffir lime leaves
 • Shallots, sliced ​​2 tbsp
 • Mint leaves
 • Cherry tomatoes
 • Vegetable salad

Step

 1. Prepare ingredients, vegetables, salad, meat, tuna and crab sticks.
 2. Prepare spicy salad, fish sauce, lemon juice, sugar and more.
 3. Tuna And prepared crab sticks Mix well Followed by hot chili, seasoning to taste.
 4. With kaffir lime leaves, red onion, lemongrass, cherry tomatoes Mix well.
 5. Arrange the dish with salad vegetables. Decorated with mint leaves
 6. Ready to serve

theAsianparent Thailand, the largest website for quality information and social mothers in Thailand and Asia We have specialists in pediatricians. Source of knowledge for mother and child Including applications theAsianparent Thailand that tracks pregnancy for mothers to register To monitor the development of the baby since pregnancy Until the most comprehensive postpartum tracking and the most active users in Thailand Besides knowledge, there is also a variety of lifestyles and multimedia media. Regardless of the health of mother and child Maternal and child nutrition Family activities 

Family planning to child care, education and child psychology theAsianparent Thailand We are ready to support all parents. To have knowledge and have strong physical health To strengthen the family

Because we believe “Strong parents Healthy family”

Source: 1

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

iamp

app info
get app banner