100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 100 สิทธิแม่ท้อง บัตรทอง 2564

100 สิ่งแม่ท้องต้องรู้ ตอนที่ 100 สิทธิแม่ท้อง บัตรทอง 2564

คุณแม่ตั้งครรภ์มือใหม่ควรมือ บัตรทอง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณแม่เอง แล้วบัตรทองคุณแม่สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง เรามาดูกันเลยค่ะ

 

บัตรทอง สิทธิของคนไทย

บัตรทอง : สิทธิของคนไทย หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นบัตรที่ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการ ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

บัตรทองขยายความคุ้มครอง 2564

มีการขยายความคุ้มครอง บัตรทอง ปี 2564 จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อนุมัติงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 194,508.79 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 2.2 % และมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ – บริการ ดังนี้

 1. เพิ่มวัคซีน “หัด, คางทูม, หัดเยอรมัน” (MMR) ในเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน
 2. เพิ่มการคัดกรองภาวะ “ดาวน์ซินโดรม” ให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ
 3. โครงการรับยาใกล้บ้านโมเดล 1-3
 4. บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน
 5. บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) และ Telehealth

 

คุณแม่ตั้งครรภ์ มีบัตรทองดีอย่างไร ?

สิทธิบัตรทอง

สิทธิบัตรทอง

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่พวกเราคุ้นเคยคือบัตรทอง เป็นสิทธิด้านการรักษาพยาบาลที่คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับ หากไม่ได้มีความคุ้มครองผ่านสิทธิอื่นใดอย่างประกันสังคม ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครบัตรทองเพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ฟรี โดยเฉพาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นั้น ก็สามารถเข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลฟรีตั้งแต่ฝากครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตรเลยทีเดียว เช่น  ฝากครรภ์มาตรฐานสากลครบ ๕ ครั้ง ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะผิดปกติในเด็ก ห้องคลอด บริบาลทารกแรกเกิดและดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง ๕ ขวบ และอื่น ๆ โดยคุณแม่ที่ถือบัตรทองสามารถใช้สิทธิต่อเนื่องในการคลอดลูกฟรีได้ตามสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้

 

ทำอย่างไร จึงจะมีสิทธิบัตรทอง
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติซึ่งบุคคลใน ที่นี้หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย
ดังนั้น ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้

 

สิทธิบัตรทอง ใช้คลอดได้กี่ครั้ง ? 

ตามหลักเกณฑ์แล้ว “การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” (สิทธิบัตรทอง) คุ้มครองการคลอดไม่จำกัดจำนวนครั้ง และยังได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรคสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

 

5 สิทธิจากบัตรทอง

คนท้องบุตร

คนท้อง

1.การฝากครรภ์
คนท้องสามารถใช้บัตรทองในการฝากครรภ์ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่สามารถใช้ฝากครรภ์ได้กับโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิบัตรทองอยู่เท่านั้น โดยจะใช้สิทธิฟรีได้ไปจนตลอดการตั้งครรภ์เลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อไปฝากครรภ์ก็อย่าลืมใช้สิทธิกันด้วย

2.ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
ในกรณีที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ทางการแพทย์ถือว่ามีความเสี่ยง ที่ลูกน้อยอาจจะอยู่ในกลุ่มดาวน์ซินโดรมได้ค่อนข้างสูง จึงต้องมีการตรวจคัดกรองระหว่างตั้งครรภ์ โดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากพอสมควร แต่หากคุณแม่มีบัตรทองก็สามารถใช้สิทธิในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมได้ฟรี หรือจ่ายเพียง 30 บาทเท่านั้น

3.ตรวจภาวะโลหิตจาง
การตรวจภาวะโลหิตจาง คือการตรวจหาโรคธาลัสซีเมียหรือพาหะนั่นเอง เพื่อที่จะดูความเสี่ยงว่า ทารกในครรภ์มารดามีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียแต่กำเนิดหรือไม่ โดยทางรพ.หรือคลินิกจะตรวจทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิบัตรทองได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เสียสิทธิไปอย่างเปล่าประโยชน์ นำมาใช้ในการตรวจภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์กันเลย

4.การคลอดลูก
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกนั้น คุณแม่ที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถใช้สิทธิได้ถึง 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการคลอดลูก 1 คน ในปัจจุบัน ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียว เพราะจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงมาก แต่แค่มีบัตรทอง คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าคลอดด้วยตัวเองเลย

5.การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สำหรับคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป จะได้รับสิทธิบัตรทองในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อที่คุณแม่นั้นจะได้รับสุขภาพที่ดี ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ ตลอดการตั้งครรภ์นั่นเอง โดยการใช้สิทธิจากบัตรทองก็จะช่วยให้คุณแม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นกัน

 

 ส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือน จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการคลอดบุตร โดยสิทธิดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การดูแลก่อนคลอด จนถึงการคลอดบุตรใช่หรือไม่

ใช่ เพราะผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือนจะยังไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรตามกฏหมายประกันสังคม จึงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้ โดยขอหนังสือรับรองว่าส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือนจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ แล้วไปติดต่อขอรับบริการที่ รพ.รัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งสิทธิดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การฝากครรภ์ การคลอดและการดูแลหลังคลอด เว้นแต่ ในระหว่างตั้งครรภ์นั้นผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือนแล้ว ก็ให้กลับไปใช้สิทธิตามกฏหมายประกันสังคมต่อไป

 

กรุงเทพมหานคร ติดต่อลงทะเบียนทำบัตรได้ที่

 • สำนักงานเขตที่อยู่ใกล้บ้าน
 • เปิดให้บริการในวันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ชั้น M สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล 200 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี11120
 • เปิดให้บริการในวันจันทร์- ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น

ต่างจังหวัด ติดต่อลงทะเบียนทำบัตรได้ที่

 • สถานีอนามัย
 • โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • เปิดให้บริการในวันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

 

ที่มา : (1)

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง :

คลอดลูกใช้สิทธิไหนดี ประกันสังคม vs บัตรทอง สิทธิไหนฟรีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

สิทธิบัตรทอง มีประโยชน์อย่างไร ทำแล้วคนท้องได้สิทธิ์อะไรบ้าง

สิทธิบัตรทอง คนท้อง และลูกน้อย สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่แม่ควรรู้

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

nantichaphothatanapongbow

app info
get app banner