สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ สัญลักษณ์ป้ายจราจร ป้ายห้องน้ำ ป้ายฉุกเฉิน ป้ายประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่พ่อแม่ควรสอนให้แก่ลูกน้อย เพื่อความปลอดภัย

สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้

สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ เป็นเรื่องที่สำคัยกับเด็กๆ อย่างมาก ทั้งเรื่องของเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์ต่างตามท้องถนน สัญลักษณ์ตามห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ตามสถานที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้พ่อแม่ควรสอนลูก เพื่อให้ลูกเข้าใจกับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับป้ายสัญลักษณ์ที่เด็กๆ ควรเรียนรู้มีดังต่อไปนี้

1.ป้ายจราจร (เครื่องหมายบังคับ แบบ 1)

สำหรับป้ายสัญลักษณ์จราจรจริงๆ แล้วเหมาะกับคนใช้รถใช้ถนนอย่างพ่อแม่มากกว่า อย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็ควรให้ลูกได้ลูกจริงกับเครื่องหมายดังกล่าวบ้าง โดยอาจจะใช้เป็นเล่นเกมทายป้ายระหว่างที่คุณกำลังเดินทางก็ได้ค่ะ

ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อเรียกของป้าย ความหมายของป้าย
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายหยุด รถทุกคันจะต้อง หยุด เมื่อเห็นป้ายนี้และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงสามารถเคลื่อนรถไปต่อได้ด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามเข้า ห้ามรถทุกชนิด เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายห้ามเข้า
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามคน หรือป้ายห้ามคนเข้า ป้ายห้ามคนเข้า คือ การห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายจำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น อาทิเช่น 80 90 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า ให้รถทุกชนิดขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด หรือเดินรถทางเดียว
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ป้ายให้เลี้ยวซ้าย คือ ป้ายจราจร ที่บังคับให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายให้เลี้ยวขวา ป้ายบังคับ ให้รถทุกชนิดขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายวงเวียน ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน หากเกิดอุบัติเหตุให้ดู ฝ่านถูกและฝ่ายผิด จากเลนหรือเส้นทางที่ขับมา
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามรถทุกชนิดกลับรถไปทางขวา ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆก็ตาม ในเขตที่มีป้ายนี้ติดตั้งอยู่
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถทุกชนิดเลี้ยวรถไปทางขวา

1.ป้ายจราจร (เครื่องหมายบังคับ แบบ 2)

สำหรับป้ายบังคับจราจรรูปแบบนี้ จะช่วยให้ลูกน้อยทราบว่าจุดไหนที่เด็กสามารถเดินได้ จุดไหนที่รถแต่ละประเภทวิ่ง หรือถ้าจะไปรอรถประจำทางควรไปยืนรอที่ไหนค่ะ

ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อเรียกของป้าย ความหมายของป้าย
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายช่องเดินรถประจำทาง ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายช่องเดินรถจักรยาน ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายเฉพาะคนเดิน บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น

3.ป้ายจราจร (เครื่องหมายเตือน)

ป้ายเตือนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งความหมายของป้ายต่างๆ เด็กสามาารถที่จะทำความรู้จักได้ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ

ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อเรียกของป้าย ความหมายของป้าย
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง หน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกันได้ด้วยความระมัดระวัง
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายสัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ขับรถช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดย ปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณและห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทางให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายระวังอันตราย ทางข้างหน้ามีอันตราย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เป็นต้น ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ

4.ป้ายสัญลักษณ์ที่เด็กๆ ควรรู้

สำหรับป้ายสัญลักษณ์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่เด็กๆ จำเป็นต้องรู้เวลาที่ต้องเดินทาง หรือต้องไปในพื้นที่ที่ไม่เคยชิน การที่ให้เด็กรู้จักสังเกตุป้ายต่างๆ จะช่วยให้หนูน้อยสามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ การใช้สัญลักษณ์ในแต่ละที่อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมแนะนำให้ลูกได้รู้จักป้ายสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือจากนี้ด้วยนะคะ

ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อเรียกของป้าย ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อเรียกของป้าย
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามรับประทานอาหาร สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามทิ้งขยะ
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามถ่ายรูป สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามนำเครื่องดื่มเข้า
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามสูบบุหรี่ สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามจับ สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายทางหนีไฟ
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามใช้บันได สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามสวมรองเท้าแตะ
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามดื่มน้ำ สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายทางออก
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามทิ้งขยะ สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายลิฟต์
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายบันไดเลื่อน สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายประชาสัมพันธ์
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้องน้ำ สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายน้ำดื่ม
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายถังขยะ สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายโทรศัพท์
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้องปฐมพยาบาล สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามวิ่ง
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายห้ามว่ายน้ำ สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายรถแท๊กซี่
สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายสนามบิน สัญลักษณ์ที่เด็กควรรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ป้ายรถไฟ

 

ที่มา: easyinsurebroker

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

13 สวนสนุกเด็ก สวนสนุกในร่ม สวนสนุกในห้างสรรพสินค้า ที่พ่อแม่ต้องไม่พลาด!

กิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน สิ่งที่ลูกควรทำก่อนเข้าเรียนอนุบาลมีอะไรบ้าง

ลูกสําลักอาหาร ปฐมพยาบาล อย่างไร ป้อนอาหารเด็กเล็ก ต้องระวัง! อาหารอันตราย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner