ผลวิจัยเผย ภาวะโลกร้อน มีผลต่อภาวะแท้งในหญิงตั้งครรภ์ เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

ผลวิจัยเผย ภาวะโลกร้อน มีผลต่อภาวะแท้งในหญิงตั้งครรภ์ เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

ภาวะโลกร้อน มีผลต่อการตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงและคลื่นความร้อนในระหว่างตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะ คลอดลูกก่อนกำหนด

จากเหตุการณ์จริงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สถานการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้ม ที่จะเพิ่มขึ้นตามภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อน

รายงานข่าวโดย BMJ วารสารการแพทย์ ความร้อนของโลกที่เพิ่มขึ้น แม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของทุกคน เนื่องจากการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงในแต่ละวัน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า ในแต่ละปีมีทารก 15 ล้านคนเกิดก่อนกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยอัตราการเสียชีวิต เกิดขึ้นแบบกระจุกตัวอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะแถบแอฟริกา

ภาวะ โลกร้อนกับคนท้อง1

ภาวะ โลกร้อนกับคนท้อง1

ในการหาปริมาณผลกระทบ ของความร้อนที่สูงขึ้น ต่อผลลัพธ์การตั้งครรภ์ ทีมนักวิจัยนานาชาติ ที่นำโดย Matthew Chersich จาก Wits Reproductive Health and HIV Institute ในโจฮันเนสเบิร์ก ได้ศึกษางานวิจัย 70 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจสอบโดย 27 ประเทศที่ร่ำรวย ยากจน และมีรายได้ปานกลาง จากงานวิจัย 47 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนด 40 รายงานว่า พบได้บ่อยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อัตราการคลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อหนึ่งองศาเซลเซียส (1C) เพิ่มขึ้น และเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ในช่วงวันที่มีคลื่นความร้อน

จากการค้นพบครั้งใหม่ ภาวะโลกร้อน ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มขึ้นมากกว่ามวลพื้นดินขนาดใหญ่ จากรายงานของคณะที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ทางภูมิอากาศ ของสหประชาชาติ IPCC กล่าวว่า จำนวนวัน ที่อากาศร้อนเป็นพิเศษ คาดว่า จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเขตร้อน การจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส แทนที่จะเป็น 2 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้อง กับข้อตกลงปารีส จะหมายถึงผู้คนจำนวนน้อยกว่า 420 ล้านคน ที่สัมผัสกับคลื่นความร้อนสูงบ่อยครั้ง

IPCC กล่าวในรายงานปี 2018 IPCC กล่าวในรายงานปี 2018 ที่ว่า การจำกัดของภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส แทนที่จะเป็น 2 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส จะหมายถึงผู้คนจำนวนน้อยกว่า 420 ล้านคน ที่สัมผัสกับคลื่นความร้อนสูงบ่อยครั้ง นอกจากนี้ งานวิจัยครั้งใหม่ ยังพบว่า การคลอดบุตรเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ ต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส  โดยมีการเชื่อมโยงที่เด่นชัดที่สุดในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาของการตั้งครรภ์ นักวิจัยกล่าวว่าผลกระทบของวันที่อากาศอบอุ่นและคลื่นความร้อนต่อน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพในช่วงหลังของชีวิตมีน้อยลง แต่ก็ยังมีความสำคัญ

นักวิจัยกล่าวว่า ผลกระทบในวันที่มีอากาศอบอุ่น และคลื่นความร้อน ต่อน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น มลพิษ อาจมีผลในอัตราการแท้งบุตร  ในแม่ตั้งครรภ์ สรุปได้ว่า กลุ่มคนท้องมีความเสี่ยงสูงมากที่สุด จากภาวะโลกร้อน มากกว่ากลุ่มประชาชนกลุ่มอื่น ๆ

ภาวะ โลกร้อนกับคนท้อง2

ภาวะ โลกร้อนกับคนท้อง2

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน  (บทความวิชาการจากการประชุม COP21)
ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโลกร้อน อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุ ทวีความรุนแรงขึ้น จากอุณหภูมิผิวโลกที่เพิ่มขึ้น แม้อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลก จะเพิ่มขึ้นในระดับต่ำกว่า 1 องศาเซลเซียล แต่ผลกระทบของ ภัยธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว จากภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นทั่วโลก และปรากฏชัดเจนในหลายประเทศ เช่น ทวีปยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2546 มีผู้เสียชีวิตรวม 71,310 ราย ประเทศรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2553 มีผู้เสียชีวิตรวม 55,736 ราย ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2558 มีผู้เสียชีวิตรวม 2,005 ราย รวมถึงประชาชนของประเทศหมู่เกาะใกล้เส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ต้องลี้ภัย จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate Action Tracker หรือ CAT เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ ขององค์กรวิจัยนานาชาติ เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ได้ทำการศึกษาผลกระทบ ที่จะเกิดจากแผนการสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก ในช่วงระหว่างการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (Conference of Parties : COP21) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โดยผลการศึกษาพบว่า ขณะนี้ทั่วโลก มีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในแผนจัดสร้าง จำนวน 2,440 แห่ง ซึ่งหากมีการก่อสร้างตามแผนทั้งหมด จะเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุด ของการเกิดภาวะเรือนกระจกถึงร้อยละ 400 ภายใน ค.ศ. 2030 ซึ่งโครงการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ได้เพิ่มการปล่อยก๊าซมากถึงร้อยละ 150 ในการประชุม COP21 ที่จัดขึ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 มีผู้นำจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมหารือตกลง เรื่องการวางมาตรการ และความช่วยเหลือเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหามาตรการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นทางออกที่อาจจะช่วยทำให้โลก ผ่านวิกฤติสิ่งแวดล้อมนี้ไปได้

จากการที่ 196 ประเทศ สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการประชุม COP21 ครั้งนี้ มีผู้นำหลายประเทศให้ความเห็นว่า เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ถือเป็นหน้าสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง การรับรองข้อตกลงว่าด้วยการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน มีเป้าหมายเพื่อจำกัดระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ไม่ให้เกินระดับ 2 องศาเซลเซียส จากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม นับเป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมมากที่สุด และจะส่งผลกระทบต่อ ทุกคนทั่วโลก

ภาวะ โลกร้อนกับคนท้อง3

ภาวะ โลกร้อนกับคนท้อง3

ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ถึงความตั้งใจร่วมกันในการรักษาโลก และเป็นการชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่า ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ในศักยภาพของตัวเองว่าสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตาม จากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสู่ชั้นบรรยากาศ ที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง เพิ่มความเสี่ยงต่อเมืองที่อยู่ติดกับชายฝั่ง การเกิดพายุเฮอร์ริเคน และสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วบ่อยครั้ง และรุนแรงมากขึ้น

ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2558 พายุทอร์นาโด พัดถล่มทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ทำให้มียอดผู้เสียชีวิต 17 ราย สร้างความเสียหายให้แก่ รัฐมิสซิสซิปปีอย่างหนัก และในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ตอนเหนือของอังกฤษ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ทำให้รัฐบาลอังกฤษ ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยครัวเรือน และส่งเจ้าหน้าที่ของกองทัพไปยังพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยสนับสนุนการป้องกันน้ำท่วม

นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ อาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และคุกคามแหล่งน้ำของประชาชนนับล้านครัวเรือน ทำลายความมั่นคงทางอาหารในระดับโลก น้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล สัตว์และพืชเริ่มอพยพสู่พื้นที่แห่งใหม่ เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคชนิดใหม่ที่อาจเป็นภัยต่อมนุษย์

อย่างไรก็ตาม เราจึงควรตระหนักถึงผลกระทบนี้ ควรให้ความสำคัญ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ เด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง มากขึ้นในอนาคต

 

ที่มา :

บทควายมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

9 ปัจจัยเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

ป้องกันแท้งลูกและลดพิการตั้งแต่เกิดได้ ด้วยวิตามินบี 3 ท้องนี้อย่าลืมกิน

ทำไมท้องแล้วถึงแท้ง? ลูกหลุดเกิดจากอะไร มาดูสาเหตุที่ท้องแล้วลูกหลุดบ่อย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

nichnipa

app info
get app banner