ดิฉันจบการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปัจจุบันมีประสบการณ์การทำงานร่วม ๆ สองปี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักเขียน ดิฉันมีความต้องการที่จะเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเอง ไปพร้อม ๆ กับองค์กร

ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ในตำแหน่ง Junior Marketing Executive ในทีมการตลาด รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดูแล จัดการประสานงานระหว่างบริษัท ลูกค้า และ Influencers
2. ดูแลด้านคอนเทนท์ ในสื่อ Social Media ของทางบริษัท
3. เขียนคอนเทนท์ (บล็อค) เว็บไซต์ของบริษัท

การทำงาน
ปัจจุบันรับตำแหน่ง Content Writer ผลิตคอนเทนท์ลงช่องทาง เว็บไซต์ TheAsianparentTH ภายใต้บริษัท Tiickled Media (Thailand)

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 (เกรดเฉลี่ย 3.38)

งานอดิเรกและความสนใจ
งานอดิเรกของดิฉัน คือกีฬาแบดมินตัน ดิฉันมีความชอบในกีฬาแบดมินตันตั้งแต่เด็ก เริ่มเล่นตอนอายุ 10 ปี เคยเป็นนักกีฬาโรงเรียน และเคยได้รับเชิญให้เป็นนักกีฬาหมาวิทยาลัย
ดิฉันมีความชื่นชอบในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเที่ยวในประเทศไทย เช่น ทะเล หรือ น้ำตก