ปากแหว่งเพดานโหว่ โรคทางกรรมพันธุ์ในทารกที่ป้องกันได้

ปากแหว่งเพดานโหว่ โรคทางกรรมพันธุ์ในทารกที่ป้องกันได้

อาการที่ริมฝีปากบนแยกออกจากกัน เป็นอาการที่พบกับทารก 1 คนใน 700 คนในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับเพดานโหว่ อาการปากแหว่งเกิดจากการที่สองซีกของใบหน้าไม่สามารถประกบกันได้พอดีในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์

ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ในทารก ที่สามารถป้องกันได้ โดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์

อาการปากแหว่ง คือ อาการที่ริมฝีปากบนแยกออกจากกัน เป็นอาการที่พบกับทารก 1 คนใน 700 คนในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับ เพดานโหว่ อาการปากแหว่ง เกิดจากการที่สองซีกของใบหน้าไม่สามารถประกบกันได้พอดีในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์

ส่วน เพดานโหว่ คือ การที่มีช่องเปิดระหว่างเพดานปาก และฐานจมูก เกิดจากการที่ขากรรไกรบนของทารก ไม่สามารถปิดได้สนิทในระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้เกิดช่องว่าง อาการเพดานโหว่จะมีความรุนแรง มากกว่าอาการปากแหว่ง

ปากแหว่งเพดานโหว่

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปากแหว่ง เพดานโหว่

อาการปากแหว่ง เพดานโหว่ มีสาเหตุจาก

ปัจจัยภายใน คือ เกิดจากกรรมพันธุ์  โดยพบว่า อาการนี้มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมประมาณ 12 - 20% ของผู้ป่วยทั้งหมด

ปัจจัยภายนอก ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงถึงประมาณ 80 - 88% โดยปัจจัยภายนอกที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับอาการปากแหว่ง เพดานโหว่  ได้แก่

 • การเจ็บป่วยของแม่ เมื่อตั้งครรภ์
 • ภาวะขาดสารอาหารของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์
 • แม่สูบบุหรี่จัด
 • แม่ได้รับยา หรือสารบางชนิดต่อเนื่อง เช่น ยากันชัก อาทิ ฟีไนโตอิน (Phenytoin) , ไดแลนติน (Dilantin) , ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ได้รับสารพิษ สารเคมี ควันบุหรี่ แอลกอฮอล์ หรือ การขาดกรดโฟลิคในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น

ปากแหว่งเพดานโหว่ก่อให้เกิดผลกระทบใดบ้าง

 • ปัญหาการดูดกลืนอาหาร เพราะจะทำให้นมไหลย้อนขึ้นไปที่จมูกผ่านช่องเพดานโหว่ เกิดการระคายเคืองจมูก ยิ่งทานนมผสม จะมีอาการมากกว่าทานนมแม่ ทำให้ทารกกระสับกระส่ายร้องไห้ กวนบ่อย และไม่อยากดูดนม
 • ปัญหาการเจริญเติบโตช้า เพราะมีความลำบากในการดูดกลืนอาหาร จึงส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ช้าได้
 • ปัญหาทางเดินหายใจ การดูดกลืนนม หรืออาหารที่ยากลำบากอาจทำให้สำลัก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
 • ปัญหาด้านการพูด ทำให้พูดช้า พูดออกเสียงไม่ชัด อาจทำให้เด็กรู้สึกมีปมด้อยได้
 • ปัญหาฟันผิดปกติ ความผิดปกติของโครงสร้างริมฝีปากเพดาน และจมูกทำให้มีความผิดปกติของโครงสร้างของฟัน และการสบกันของฟัน เช่น ฟันล่างครอบฟันบน ฟันบน และฟันล่างไม่สบกัน ฟันขาดหายไป ฟันขึ้นผิดที่และผิดตำแหน่ง เป็นต้น

ปากแหว่งเพดานโหว่

การป้องกันอาการปากแหว่งเพดานโหว่

คำแนะนำของร.ศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี  นักแก้ไขการพูด  ถึงการป้องกันอาการปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ดังนี้

 • คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์
 • การรับประทานยาระหว่างตั้งครรภ์ควรปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร ทุกครั้ง
 • ออกกำลังกาย
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • การลดความเครียด
 • รับประทานอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนำ โดยเฉพาะอาหารจำพวก ผัก ผลไม้ และเน้นอาหารที่มีกรดโฟลิคสูง เช่น บรอคโคลี เมล็ดธัญพืชตับเป็นต้น
 • คุณแม่ควรได้รับวิตามิน บี 6 วิตามินบี 12 ธาตุสังกะสี และกรดโฟลิค ก่อนตั้งครรภ์ประมาณ 2 เดือน จนกระทั่ง 3 เดือนหลังการตั้งครรภ์หรือตามคำแนะนำของคุณหมอ เพื่อให้การเกิดการสร้างอวัยวะของโครงสร้างเพดานในตัวอ่อนของทารกในครรภ์ได้สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้

ปากแหว่งเพดานโหว่

การรักษา

ปัจจุบันนี้ทั้งโรคปากแหว่ง และเพดานโหว่สามารถรักษาให้หายได้แล้ว โดยวิธีการผ่าตัดปิดช่องโหว่ ด้วยการผ่าตัดที่ทันสมัยการผ่าตัดเพื่อปิดปากแหว่งมีความง่ายกว่าการรักษาเพดานโหว่  กระบวนการรักษามักจะเกิดขึ้นภายใน 3-4 เดือนหลังจากเกิด และบาดแผลมักจะจางไปเมื่อเด็กโตขึ้น

 • สำหรับอาการเพดานโหว่ การผ่าตัดมักจะต้องรอจนกระทั่งเด็กอายุ 1-2 ปี เมื่อขากรรไกรบนโตเต็มที่
 • ถ้ามีอาการรุนแรงมาก การผ่าตัดอาจต้องรอจนกระทั่งเด็กอายุ 5-7 ปีเพื่อป้องกันปัญหาทางโครงสร้าง ในบางกรณี การผ่าตัดอาจไม่สามารถปิดรอยโหว่ได้สนิท ซึ่งจำเป็นต้องใช้ฟันเทียมทั้งปากเพื่อปิดรอยแยกและทำให้สามารถรับประทานอาหารได้อย่างปกตอาจต้องมีการผ่าตัดหลายครั้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการเพดานโหว่
 • ศัลยกรรมพลาสติกและช่องปากจะเป็นผู้ทำการผ่าตัดส่วนหน้า ส่วนทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์จัดฟัน หรือแพทย์ทางหู คอ จมูก จะทำเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องการรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่จึงต้องอาศัยแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและให้การดูแลรักษาเป็นกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์ตกแต่ง กุมารแพทย์ แพทย์ทางหูคอจมูก
 • ทันตแพทย์ จัดฟัน จิตแพทย์ แพทย์เวชพันธุศาสตร์ นักภาษาบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อเด็ก และครอบครัวอ้างอิงข้อมูลจากhttp://www.colgate.co.thบทความ ปากแหว่งเพดานโหว่ ตรวจเจอเร็ว รักษาง่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Credit ภาพ : https://en.wikipedia.org

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ลูกเป็น ปากแหว่งเพดานโหว่ ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ กลัวลูกเป็นปากแหว่งเพดานโหว่

โรคของทารกแรกเกิด โรคที่พบบ่อยในปัจจุบัน คนท้องต้องระวังตั้งแต่ยังไม่คลอด

โรคตาขี้เกียจในเด็ก (Lazy Eye) เกิดจากอะไร รักษายังไง ลูกเราจะเป็นมั้ย?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner