วิจัยเผย บุหรี่มีผลต่อเซ็กส์ บุหรี่และสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม อันตรายของบุหรี่

วิจัยเผย บุหรี่มีผลต่อเซ็กส์ บุหรี่และสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม อันตรายของบุหรี่

theAsianparent พามาดู วิจัยเผย บุหรี่มีผลต่อเซ็กส์ บุหรี่และสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม อันตรายของบุหรี่ ผู้ชายสูบบุหรี่จะมีผลยังไงต่อร่างกายบ้าง?

การสูบบุหรี่ นั้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ หลายชนิด ซึ่งทำให้อัตราเสี่ยงของโรคเกิดขึ้นเยอะ ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพองสูง และ อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดสูง การสูบบุหรี่ นั้นจะทำให้ผู้สูบ มีอายุขัยที่สั้นลง นอกจากนี้ยังทำให้เซ็กส์เสื่อมอีกด้วย! วันนี้ theAsianparent พามาดู วิจัยเผย บุหรี่มีผลต่อเซ็กส์ บุหรี่และสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม อันตรายของบุหรี่

บุหรี่กับสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม

บุหรี่กับสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม

วิจัยเผย บุหรี่มีผลต่อเซ็กส์ บุหรี่และสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม อันตรายของบุหรี่

โดยงานวิจัยนี้ ได้รับการยืนยันจาก นักวิจัยจากศูนย์วิจัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา (The Boston University School of Medicine) ซึ่งยืนยันว่า บุหรี่นั้นทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง โดยมีการวิจัยว่า ควันบุหรี่ นั้นทำให้อวัยวะเพศชายสั้น และ หดตัวมากกว่าปกติ

โดยการหดตัวของอวัยเพศนั้น เป็นอาการที่เรียกว่า Penis Shrinkers หรือ องคชาติหดตัว ซึ่งมาจากการสูบบุหรี่ เพราะ ควันบุหรี่นั้นเข้าไปทำลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อองคชาตให้มีความยืดหยุ่นน้อยลง

โดย Penis Shrinkers หรือ องคชาติหดตัว นั้นมีเหตุจากการที่ควันบุหรี่เข้าไปทำลายหลอดเลือด ทำให้ความยืดหยุ่นน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆ อวัยวะเพศ ก็จะเล็ก หรือ หดสั้นลง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะอยากมีเซ็กส์ เจ้าน้องชายก็จะไม่ให้ความร่วมมือขึ้นมา

จากการวิจัย เห็นได้ชัดว่า บุหรี่นั้น มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศ ด้านกายภาพ และ ความรู้สึก ที่ต่ำลง นอกจากนี้ยังมีวิจัยหลายชิ้นที่เห็นตรงกันว่า หากผู้ชาย ที่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง นั้นจะมีโอกาสได้รับความทุกข์ทรมาน จากภาวะไร้สมรรถภาพทางเพศ มากกว่าผู้ชายที่ไม่สูบบุหรี่ถึงเกือบ 40% และ ในกลุ่มของผู้ที่ไร้สมรรถภาพทางเพศนั้น มีประมาณเกือบ 10% ที่มีภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว!

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ British Journal of Urology Study ประเทศอังกฤษ ได้ ให้ผู้ชายที่ติดบุหรี่ เข้าโปรแกรม เลิกบุหรี่ โดยใช้เวลา 8 สัปดาห์ โดยทำการทดสอบความแข็งตัว ขององคชาติ โดยระหว่างที่เข้าโปรแกรมดังกว่า ใน 20 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับว่าพวกเขามีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นอกจากนี้พบว่า สเปิร์มอย่างน้อง 4 เปอร์เซ็นต์ ไม่แข็งแรงพอที่จะ มีลูกได้ 

 

ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพร่างกาย

บุหรี่กับสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม

บุหรี่กับสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม

สารต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่ และ ควันบุหรี่ เมื่อเข้าไปในร่างกาย จะก่อให้เกิดสารพิษ ที่สามารถทำอันตรายต่อร่างกาย จะมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายของเราบ้าง วันนี้ เรามาดูไปพร้อมกันค่ะ

ผลกระทบระยะสั้นของบุหรี่

 • ประสาทสัมผัส การรับรู้ กลิ่น จะทำหน้าที่ได้ลดลง
 • แสบตา น้ำตราไหล
 • ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และ กระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น
 • ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และ ความดันโลหิตสูงขึ้น
 • มีกรดในกระเพราะอาหารที่เพิ่มากขึ้น
 • เกิดกลิ่นตามร่างกาย และ เสื้อผัว
 • มีกลิ่นปาก และ มีลมหายใจที่เหม็น

 

ผลกระทบระยะยาว

 • โรคมะเร็งปอด และ มะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ลำคอ หลอดอาหาร กระเพาะปัสสาวะ
 • โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด มีความเสี่ยงของ หัวใจวาย
 • โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดในส่วนอื่นๆ ตีบตัน และ หลอดเลือดใหญ่ทรวงอก และ ช่องท้องโป่งพอง
 • โรคถุงลมโป่งพอง และ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม 
 • เกิดอาการเส้นเลือดไปเลี้ยงแขนหรือขาตีบตัน อาจจะทำให้ต้องตัดแขน หรือ ตัดขา

 

อาการเซ็กส์เสื่อม

บุหรี่กับสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม

บุหรี่กับสาเหตุของเซ็กส์เสื่อม

ภาวะพร่องฮอร์โมน จะเกิดกับเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 35-50 ปี และเมื่ออายุเกินกว่า 60 ปี ฮอร์โมนจะลดต่ำลงร้อยละ 50 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง แหล่งผลิตหลักของฮอร์โมนชนิดนี้อยู่ที่ลูกอัณฑะ ที่มีบทบาทสำคัญในด้านพัฒนาการทางเพศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น เด็กเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มจะเกิดเสียงทุ้ม มีหนวด มีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดขึ้น เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะกระตุ้นความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น หากเซลล์ใน อัณฑะไม่ตอบสนองต่อการควบคุม ต่อมใต้สมองก็จะทำให้การผลิตฮฮร์โมนเพศลดลง เป็นผลที่ทำให้เกิด “ภาวะพร่องฮอร์โมน” นั่นเอง

บุหรี่อันตรายสำหรับคนทั่วไปยังไง

1.โรคหอบหืด

เนื่องจากควันบุหรี่ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้สูดควันเข้าไปโดยตรง จึงอาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ และเสี่ยงต่อโรคหอบหืดได้ นอกจากนี้ ในคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว ก็อาจมีอาการกำเริบจากการสูดควันบุหรี่ได้ง่ายเช่นกัน

2.เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด 2 เท่า

ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่กลับเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากกว่าถึง 2 เท่า เนื่องจากผู้สูบจะได้รับควันบุหรี่เพียงส่วนหนึ่งของควันที่พ่นออกมาเท่านั้น แต่ผู้ที่อยู่รอบข้างกลับได้รับควันบุหรี่ไปเต็มๆ ดังนั้น แนะนำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนสูบบุหรี่จะดีที่สุดค่ะ

3.เสี่ยงต่อการแท้งหรือคลอดลูกก่อนกำหนด (สำหรับคนท้อง)

เมื่อคุณแม่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น

สัญญาณภาวะพร่องฮอร์โมนที่คุณผู้ชายสามารถสังเกตได้

 • เริ่มมีอารมณ์แปรปรวน หลงลืมง่าย นอนหลับไม่ค่อยสนิท
 • รู้สึกอ่อนเพลียง่าย กล้ามเนื้อเริ่มไม่แข็งแรงเหมือนก่อน
 • รู้สึกซึมเศร้าเหงาหงอย ขาดความสนุก ความสดชื่น
 • มีความต้องการทางเพศลดลง
 • ความสามารถและสมรรถนะทางเพศบกพร่อง เซ็กส์เสื่อม

วิธีช่วยแก้ภาวะพร่องฮอร์โมน

 • หากพบว่ามีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาและวินิจฉัยว่ามีภาวะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำกว่าปกติหรือไม่
 • สามารถรับประทานอาหารเสริมภายใต้การควบคุมของแพทย์เพื่อปรับเพิ่มระดับฮอร์โมนในร่างกายได้
 • การออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนซึ่งควรทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 45 นาทีต่อวัน
 • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • การเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อช่วยให้ช่วงกลางดึกหลับสนิทยิ่งขึ้น
 • การพักผ่อนและทำใจให้สบาย มองโลกในแง่ดี และไม่คิดมาก

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมี ไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

สอนลูกสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ สอนลูกยกมือไหว้สวัสดี พนมมือไหว้พระ ทำได้ตอนลูกอายุเท่าไหร่

เจดี เซ็นทรัล เอาใจคุณแม่นักช้อปด้วย แคมเปญ “Mommy Thursday ช้อปของแท้ คุณแม่มั่นใจ” พร้อมดีลเด็ดๆ และ สินค้าราคาสุดคุ้ม ทุกวันพฤหัสบดี

7 เรื่อง ผีมหาวิทยาลัย สุดหลอน อ่านแล้วต้องคลุมโปง อ่านแล้วต้องหลอน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner