บทสวดมนต์คนท้อง ทำให้ลูกคลอดง่าย ปลอดภัย บทสวดมนต์สำหรับคุณแม่

บทสวดมนต์คนท้อง ทำให้ลูกคลอดง่าย ปลอดภัย บทสวดมนต์สำหรับคุณแม่

เพราะในสภาวะที่เป็นคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์นั้น มีทั้งความเครียด ความวิตกกับปัญหานานาชนิด การได้สวดมนต์จะช่วยทำให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายกังวลลงได้ และรู้สึกเบาสบายสงบอย่างไม่น่าเชื่อ

บทสวดมนต์คนท้อง ทำให้ลูกคลอดง่าย ปลอดภัย บทสวดมนต์สำหรับคุณแม่

มีความเชื่อมากมายสำหรับคนท้อง บ้างก็เป็นข้อห้าม บ้างก็เป็นคำพูดที่บอกมากันตั้งแต่สมัยโบราณ โดยส่วนใหญ่ความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นอย่างดี และไม่ประมาทในระหว่างตั้งท้อง บทสวดมนต์คนท้อง จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณแม่ทั้งหลายผ่อนคลายได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ

รวมถึงการสวดมนต์ในระหว่างตั้งท้อง ที่จะช่วยให้จิตใจแม่ท้องสงบและคลายความกังวลลงได้ในช่วงอารมณ์ที่แปรปรวนง่าย นอกจากนี้ได้มีบทสวดมนต์สำหรับคนท้องโดยเฉพาะ ซึ่งอานิสงค์ของการท่องบทสวดนี้จะทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันมารดาและบุตรจากอุปสรรคหรืออันตรายทั้งปวง คือบทสวด อังคุลิมาลปริตร

บทสวดสำหรับคนท้อง

บทสวดมนต์สำหรับคนท้อง

ท่องนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วยบทสวด

– – บทขัดอังคุลิมาลปริตร – –

1. ปะริตตัง ยัง ภะนันตัสสะ
นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
อุทะกัมปิ วินาเสติ
สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง.

(คำแปล – น้ำล้างที่นั่งของพระองคุลิมาลผู้สวดพระปริตรใด สามารถขจัดอันตรายทั้งปวงให้หมดไปได้)

Pregnant preying 1

3 Pregnant womans are sitting and preying together 1

2. โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง
ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
เถรัสสะอังคุลิมาลัสสะ
โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิง มะหาเตชัง
ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.

(คำแปล – พระปริตรใดที่พระมหาโลกนาถทรงภาษิตไว้แก่พระองคุลิมาลเถระ สามารถยังการคลอดบุตรให้เป็นไปได้โดยสวัสดีในทันที ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรซึ่งมีเดชใหญ่ คงอยู่ตลอดกัปนั้นเถิด)

Pregnant preying 12

Pregnant woman is in the park sitting on the grass and holding an apple 12

– – อังคุลิมาลปริตร – –

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ, โสตถิ คัพพัสสะ.

(คำแปล – ดูก่อนน้องหญิง นับแต่เราเกิดโดยอริยชาตินี้แล้ว เราไม่เคยคิดปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเธอ)

บทสวดอังคุลิมาลปริตรเป็นคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พระองคุลิมาล ตามตำนาน มีประวัติว่า วันหนึ่งเมื่อพระองคุลิมาลออกบิณฑบาตร ได้พบหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งกำลังเป็นทุกข์ทุกข์เพราะคลอดบุตรไม่ได้ จึงเกิดความสงสารและได้กลับมาวัดเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลเรื่องนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระปริตรนี้แก่พระองคุลิมาล เมื่อพระเถระกล่าวคาถาจบแก่หญิงท้องผู้นี้ ก็คลอดทารกได้โดยสะดวก มีความสวัสดีทั้งแม่และลูก ชาวบ้านเห็นเป็นความศักดิ์สิทธิ์จึงรักษาตั่งที่พระเถระนั่งนั้นไว้ ไม่เอาไปใช้ในกิจอื่น ๆ หากหญิงคนใดคลอดลูกยากก็พามาที่ตั่งนั้นโดยใช้ตั่งนั้นเป็นที่ทำคลอด การคลอดก็สะดวกปลอดภัยทั้งแม่และลูก

ส่วนผู้ที่มาไม่ได้ ก็ใช้น้ำล้างตั่งตัวนั้น และนำน้ำนั้นไปรดศีรษะการคลอดก็สะดวกมีความสวัสดีทั้งแม่และลูกเช่นกัน และอานุภาพนั้นได้คุ้มครองไปถึงผู้ที่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หากมานั่งที่ตั่งนั้นโรคก็จะสงบระงับลงทันที อานุภาพอังคุลิมาลปริตรนั้นยังคงความศักดิ์สิทธิ์ตราบจนถึงปัจจุบัน

Pregnant preying 13

Pregnant woman is in the park seeing and feeling the natural 13

The Asianparent Thailand เพื่อลงทะเบียนรับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ช่วงไตรมาสแรกมาติดตามพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด ลูกโตขึ้นแค่ไหนกันนะ ไตรมาสที่ 2  มาฟังเสียงลูกน้อย นับว่าหนึ่งวันลูกดิ้นไหมนะ และลูกดิ้นวันละกี่ครั้งด้วยแอพพลิเคชั่น The Asianparent  นี่เป็นแค่ตัวอย่างกิจกรรมบนแอพพลิเคชั่นในส่วนแรก เพราะคุณแม่จะได้รับการดูแลทั้งอาหารการกินโดยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรทานอะไรบ้างในแต่ช่วงอายุครรภ์ ยาที่เป็นอันตรายชนิดไหนบ้างที่ไม่ควรทาน กิจกรรมใดบ้างที่ทำได้หรือทำไม่ได้ เคล็ดลับการตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เป็นมงคลทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงเตรียมแผนการล่วงหน้าถึงอนาคต การเตรียมคลอด การดูแลตนเองหลังคลอด ที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องการ

Pregnant preying 14

Pregnant women is sitting in the bird nest chair holding her baby and smile 14

ที่มา : http://mblog.manager.co.th

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

ทำไมลูกชอบร้องไห้วันพระวันโกน แม่บ้านไหนเจอบ้าง
สถานที่เที่ยวผ่อนคลายสำหรับคนท้องไตรมาส 2
บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ให้แม่ท้องสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาเทวดาคุ้มครอง

theAsianparent Community

 

The Asian parent Thailand The Asian parent Thailand The Asian parent Thailand The Asian 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner