พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

การเลี้ยงลูก อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ เพราะการมีลูกเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่สมบูรณ์ สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ควรปฏิบัติ คือ การใส่ใจดูแล และกระตุ้นพัฒนาการรอบด้านให้กับลูกน้อยไปพร้อมกัน ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านการสื่อสาร ทางด้านสมอง และทางด้านอารมณ์ ควรมีการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาการลูกน้อย สร้างได้ง่าย ๆ หากคุณพ่อ คุณแม่ให้ความสำคัญ

พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

พัฒนาการลูกน้อย ในแต่ละช่วงวัยของลูกน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และมีความสำคัญแต่กต่างกัน เช่น ลูกวัยทารก หรือ ลูกวัย 1 ขวบขึ้นไป ก็จะมีการดูแลเอาใจใส่ในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน

ลูกวัยทารก

พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

คุณพ่อ คุณแม่ ควรให้ความรัก ความเอาใจใส่ และตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากลูกวัยนี้ ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณพ่อ คุณแม่จึงเป็นคนสำคัญในการดูแล ในด้านต่าง ๆ ของลูกอย่างไกล้ชิด โดยทั่วไปเด็กวัยทารก ไวต่อการแสดงออกทางความรู้สึกมาก คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ทันความต้องการ ของวัยทารก อย่างเช่น ร้องเพราะหิว ง่วง ปวด อยากขับถ่าย หรือต้องการให้อุ้ม และควรตอบสนองความต้องการของลูกในทันที พร้อมทั้งรู้จักการกระตุ้น พัฒนาการ  ผ่านทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกอด หอม อุ้ม พูดคุย สิ่งเหล่านี้ จะส่งผลให้เด็กวัยทารกเกิดความรู้สึกเชื่อมันว่าตนเป็นที่รัก เป็นที่ต้องการ การสร้างความผูกพันที่ดี ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการ ในขั้นต่อไป เนื่องจากช่วงวัยทารก เป็นวัยที่ต้องการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ

พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

กระตุ้นพัฒนาการของทารก โดยการส่งเสริมให้เด็กได้รับนมแม่ อย่างเหมาะสม อย่างน้อยที่สุด 6 เดือน เพราะนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการ ทางสมองและภูมิคุ้มกัน และสารอาหารสำคัญที่ช่วยพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูก อีกทั้งระหว่างให้นมทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกเป็นการกระต้นพัฒนาการที่ดีสำหรับวัยทารก แต่หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถให้นมแม่ได้ นมแพะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะนมแพะมีระบบการให้น้ำนม แบบเดียวกับ นมแม่  ที่เรียกว่า ระบบอะโพรไคน์ ทำให้มีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณที่สูง เรียกว่า Bio Active component ประกอบด้วย ทอรีน โคลีน โพลีเอมีนส์และโกรท แฟคเตอร์ และคุณลักษณะพิเศษของโปรตีนในนมแพะคือ ย่อยง่าย ไม่ทำให้เด็กมีอาการ ท้องอืด ท้องผูก นอกจากนี้ยังมีใยอาหารอย่าง Prebiotic ชนิด Oligosaccharide เช่น Inulin และ Oligofructose ซึ่งเป็นใยอาหารที่ ไม่ถูกย่อย ในกระเพาะอาหาร เพราะทนต่อน้ำย่อย กรด ด่าง ในกระเพาะ และลำไส้ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ จึงช่วยปรับสมดุล ของระบบทางเดินอาหาร ลดการอักเสบบริเวณลำไส้ ทำให้ระบบทางเดินอาหาร ทำงานได้อย่างเป็นปกติ ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ผลที่ตามมาลูกน้อยจึงมี น้ำหนักตัวดีและพัฒนาการที่ดีสมวัยที่สำคัญ ควรส่งเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ให้กับทารก  โดยการไปพบแพทย์ เพื่อรับความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น อาทิเช่น การให้วัคซีนตามวัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่าง ๆ พร้อมประเมิน เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ความรู้กับคุณพ่อ คุณแม่ เกี่ยวกับเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการ และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลูกวัย 1 ขวบขึ้นไป

พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

เด็กวัย 1 ขวบขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่ต้องการกระตุ้นพัฒนาการมากในหลายด้าน คุณพ่อ คุณแม่ ควรให้ความรัก ความอบอุ่นอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง เริ่มอบรม ให้ลูกมีระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้ พัฒนาทักษะพื้นฐานด้วยตัวเอง อย่างเช่น ปล่อยให้ลูกวัย 1 - 3 ขวบ รับประทานอาหารเองบ้าง โดยดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ควรทำทุกอย่างแทนเด็ก เพราะนั่นเท่ากับว่า คุณไปขัดขวางการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการช่วยเหลือตัวเอง ที่เด็กวัยนี้ควรรู้  ที่สำคัญคุณพ่อ คุณแม่ควรปล่อยวางในบางเรื่อง ลดการ ช่วยเหลือลูก มากเกินไป เปิดโอกาสให้ลูกได้ฝึกคิด ฝึกทำอะไรด้วยตัวเองบ้าง แต่คุณพ่อ คุณแม่ก็มีหน้าที่คอยสอนว่า สิ่งไหนถูก สิ่งไหนไม่ควรทำ

การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไปอย่างเหมาะสม

  1. คุณพ่อ คุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก เพราะเด็กวัยนี้จะเรียนรู้จาก การเลียนแบบ ดังนั้น การที่คุณพ่อ คุณแม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี จึงสำคัญ มากกว่า การสอนด้วยการพูดเพียงอย่างเดียว
  2. ตระหนักว่าการเล่น เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เพราะการเล่นจะช่วย ส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของลูกให้สมวัยได้มาก อย่างเช่น การเคลื่อนไหว ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและกล้ามเนื้อ การคิดริเริ่มฝึกจินตนาการ และฝึกการแก้ปัญหา นอกจากนี้ การที่เด็กได้เล่นร่วมกับเพื่อน หรือพี่น้อง ก็ยิ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปัน ทักษะทางสังคม รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
  3. อบรมปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบตามวัย ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนตัว และหน้าที่ในบ้าน ที่สำคัญคุณพ่อ คุณแม่ควรเปิดโอกาส ให้ลูกได้ ฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือตัวเอง ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะอื่นตามวัย
  4. ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถ ปลูกฝังให้ลูกรู้สึก ว่าเขามีคุณค่า โดยการชื่นชมทุกครั้งที่มีโอกาส อย่างเช่น เมื่อเด็กสามารถ ทำอะไรดี ๆ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง ก็ควรที่จะชื่นชมยินดีให้เขาเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง

ปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนการของเด็ก

  1. อาหาร อาหารมีความสำคัญต่อชีวิต ตั้งแต่อยู่ในท้องมารดา เด็กจำนวนมากขาดสารอาหารตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ ทำให้เด็กมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2500 กรัม ระยะหลังคลอดถึง 6 เดือน เป็นระยะที่เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมที่สุด นั่นก็คือ ร่างกายของเด็กต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เด็กต้องการปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย
  2. ความรัก และความเอาใจใส่ ความรู้สึกปลอดภัย และความไว้วางใจกัน สิ่งเหล่านี้ เป็นอาหารทางใจที่ดี ถือเป็นรากฐานที่สำคัญ หากคุณพ่อ คุณแม่และคุณครู เข้าใจเด็ก รู้จักตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม เมื่อโตขึ้น เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเอง และมองโลกในแง่ดี รู้จักปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างดี
  3. การเล่น ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ในขณะที่เด็กเล่น เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ฝึกการใช้ภาษา ฝึกการแก้ปัญหา เรียนรู้การปรับตัว และได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูควรเสริมสร้างเด็กเล็กด้วยการจัดกิจกรรมการเล่นระหว่างวัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้ดีขึ้น
  4. การฝึกทางภาษา ประสบการณ์ทางภาษา โดยเฉพาะการฟัง การพูด ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในด้านพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม คุณพ่อ คุณแม่ควรพูดคุยกับลูกอยู่เสมอ
  5. ภาวะแวดล้อม สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตัวบุคคล อย่างเช่น คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวที่สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ควรมีความขัดแย้งในการอบรมลูกน้อยที่สุด เพื่อสุขภาพจิตและกายของลูกเป็นปกติ จะช่วยให้พัฒนาการของ เด็กดำเนิน ไปได้ดีขึ้น

พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด!

 

Source :  1

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

5 ทริคพัฒนาสมอง ลูกเล่นคนเดียว ไม่ต้องเสียว วิจัยเผยเล่นคนเดียวก็ฉลาดได้

เลี้ยงลูกแบบธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้รุดหน้าจริงหรือ?

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner