การละเล่นไทย การละเล่นของไทยที่อาจถูกลืมไป การละเล่นที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้

การละเล่นไทย การละเล่นของไทยที่อาจถูกลืมไป การละเล่นที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้

เด็ก ๆ ในปัจจุบันหลาย ๆ คน อาจจะไม่รู้จัก การละเล่นไทย ขอแนะนำการละเล่นไทยให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่นำไปบอกต่อลูก ๆ หรือนำไปเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวกัน

การละเล่นไทย การละเล่นของไทยที่อาจถูกลืมไป การละเล่นที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้

เด็ก ๆ ในปัจจุบันหลาย ๆ คน อาจจะไม่รู้จัก การละเล่นไทย เท่าไรนัก เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จากที่แต่ก่อนเด็ก ๆ ต้องออกมากบ้านมาเล่นกลางแจ้ง มาทำกิจกรรมร่วมกัน สมัยนี้ก็หันมานัดพบปะพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง วันนี้ TheAsianparent ขอนำการละเล่นไทยมาแบ่งปันให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่นำไปบอกต่อลูก ๆ หรือนำไปเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวกันค่ะ

การละเล่นไทย

การละเล่นไทย

1. การละเล่นไทย เดินกะลา

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 •  นำเชือกหนึ่งเส้นยาวประมาณ 1 วา เพื่อมาร้อยกับกะลามะพร้าว 2 อัน แล้วผู้เล่นขึ้นไปยืนบนกะลามะพร้าว
 • โดยใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้หนีบเส้นเชือกเอาไว้ทั้ง 2 เท้า (เหมือนกับหนีบรองเท้าฟองน้ำ)
 • เมื่อเริ่มเล่นทุกคนยืนอยู่ที่เส้น พอได้ยินเสียงสัญญาณให้รีบเดินไปที่เส้นชัย ใครถึงก่อนถือว่าชนะ

2. การละเล่นไทย ตี่จับ

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 • แบ่งเป็น 2 ฝ่ายเท่า ๆ กัน เป่ายิงฉุบกันว่าทีมไหนจะได้เป็นฝ่ายเริ่มตี่ก่อน
 • เริ่มเล่นโดยเลือกพวกของตนคนหนึ่งเป็นคนเข้าไปตี่ คนตี่จะออกเสียง “ตี่” หรือ “หึ่ม” เข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้าม โดยไม่การออกเสียงนั้นจะเหมือนกันกลั้นหายใจให้เสียนั้นออกมา โดยเสียงนั้นห้ามขาด
 • ในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามต้องคอยยึดตัวไม่ให้กลับเข้าแดนของตนได้ จนกว่าจะเสียงของพี่ตี่นั้นจะขาด หากผู้ตี่เสียงขาดผู้นั้นต้องมาเป็นเชลยของอีกทีม แต่ถ้าสามารถหนีกลับเข้าแดนตนได้ คนที่ถูกแตะไม่ว่าจะกี่คนก็ตามต้องไปเป็นเชลยของอีกทีมเช่นกัน
 • เมื่อมีฝ่ายของตนเป็นเชลย ผู้ที่ตี่คนต่อไปต้องพยายามช่วยพวกของตนกลับมาให้ได้
 • ฝ่ายตรงข้ามต้องคอยกันไม่ให้ผู้ที่ตี่แตะเชลยได้ ถ้าแตะกันได้เชลยจะได้กลับแดนของตน เล่นกันเช่นนี้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมด
การละเล่นไทย

การละเล่นไทย

3. การละเล่นไทย เก้าอี้ดนตรี

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 • ผู้เล่นทุกคนยืนเป็นวงหลังเก้าอี้ที่จัดไว้ เมื่อเพลงขึ้นทุกคนต้องรำ
 • เมื่อเพลงหยุดตอนใด ทุกคนต้องรีบนั่งเก้าอี้
 • คนที่เหลือแย่งเก้าอี้นั่งไม่ทันเพื่อน ต้องออกจากการแข่งขัน
 • กรณีที่แย่งกันนั่งพร้อมกัน 2 คน เก้าอี้ตัวเดียวกัน ตัดสินไปว่าใครนั่งก่อนให้เริ่มใหม่
 • เล่นกันต่อไปจนเหลือคนสุดท้าย ก็จะเป็นผู้ชนะเงื่อนไข
 • จำนวนเก้าอี้ต้องน้อยกว่า ผู้เล่น 1 ตัว ทุกครั้ง เช่น ถ้ามีผู้เล่น 4 คน ต้องมีเก้าอี้ 3 ตัว
การละเล่นไทย

กิจกรรม การละเล่นไทย

4. ซ่อนหาหรือโป้งแปะ

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 • เป่ายิงฉุบ เพื่อหาว่าใครจะเป็นคนหาก่อน เมื่อได้แล้วก็ปิดตา คนอื่น ๆ ไปซ่อน
 • คนปิดตาถาม “เอาหรือยัง” ถ้าผู้ซ่อนคนใด หรือหลายคนร้องว่า “ยัง” ก็ยังเปิดตาไม่ได้ รอจนกว่าผู้ซ่อนจะร้องว่า
  “เอาละ” จึงเปิดตาได้และค้นหาผู้ซ่อน เมื่อหาพบต้องส่งเสียงดัง ๆ เพื่อให้รู้ว่าพบใครคนหนึ่งแล้ว
 • ผู้ซ่อนทั้งหลายก็ออกมาจากที่ซ่อน
 • ถ้าเล่นโป้งแปะ จะต้องร้องว่า “โป้ง….(ชื่อผู้ที่พบ)”
 • ถ้าผู้ซ่อนถึงตัวผู้หาและร้องว่า “แปะ” ก่อน ผู้นั้นต้องเป็นต่อไป ผู้เล่นจะต้องซ่อนคนเดียว ที่เดียวกันจะซ่อนมากกว่า 1 คนไม่ได้
การละเล่นไทย

การ ละ เล่น ไทย

5.กระโดดเชือกขาเดี่ยว

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 • เชือกยาวขนาดพอตัว ผู้เล่นจับปลายเชือกทั้งสองข้างแกว่งไปข้างหน้า
 • กระโดดข้ามทีเดียว 2 ขา หรือ ทีละขาก็ได้ ถ้ากระโดดไปเหยียบเชือกก็หมดรอบ หรือจะแกว่งย้อนหลังก็ได้

6. วิ่งวัวหรือวิ่งเปี้ยว

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 • แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่ายเท่า ๆ กัน โดยปักหลักไว้ทั้ง 2 ข้าง หรือใช้คนนั่งเป็นหลักก็ได้
 • ระยะห่างประมาณ 50 เมตร มีกรรมการตัดสิน 1 คน
 • เริ่มต้นพร้อมกันทั้งสองข้าง ต้องวิ่งล้อมหลักและวิ่งไล่ฝั่งตรงข้ามให้ทัน
 • ในมือถือผ้าคนละผืน เมื่อถึงฝ่ายของตน ส่งผ้าให้คนต่อไป เป็นเช่นนี้ไปจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิ่งทันฝ่ายตรงจ้าม เมื่อไล่ทันให้นำผ้าที่ถือว่าตีไปที่หลังถือว่าฝ่ายนั้นชนะ

7. มอญซ่อนผ้า

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 • ผ้า 1 ผืน เป็นอุปกรณ์การเล่น เป่ายิงฉุบ เลือกคนที่เป็นมอญ
 • จากนั้นคนอื่น ๆ นั่งล้อมวง คนที่เป็นมอญถือผ้าไว้ในมือ เดินวนอยู่นอกวง
 • คนที่นั่งล้อมวงอยู่จะร้องเพลง ระหว่างนั้นคนที่เป็นมอญจะทิ้งผ้าไว้หลังใครก็ได้ แต่ต้องพรางไว้เป็นว่ายังถือผ้าอยู่ เมื่อเดินกลับมา ผ้ายังที่อยู่เดิม ก็หยิบผ้าไล่ตีผู้อื่น
 • ผู้เล่นนั้นต้องวิ่งหนีไปรอบ ๆ วง แล้วจึงนั่งได้ ผู้เป็นมอญจะเดินวนต่อไปหาทางวางผ้าให้ผู้อื่นใหม่
 • ถ้าใครรู้สึกตัวแล้วคลำพบผ้าจะวิ่งไล่ตีมอญไปรอบวง 1 รอบ มอญต้องรีบวิ่งหนีมานั่งแทนที่ คนไล่ก็ต้อง
  เป็นมอญแทน
การละเล่นไทย

การ ละ เล่น ไทย

8. รีรีข้าวสาร

จำนวนผู้เล่น : ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

 • ให้ผู้เล่น 2 คน ยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะเป็นประตูโค้ง
 • ส่วนคนอื่น ๆ ให้เกาะไหล่กันลอดใต้มือไปเรื่อย ๆ สองคนที่เป็นประตูจะร้องเพลงประกอบเวลา
 • เมื่อลอดผ่านมือไปแล้วก็ให้วนกลับมาอีกครั้ง
 • เมื่อจบเพลงสอง คนที่เป็นประตูจะกระดุกแขนลงกั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่าง
  กลาง และคัดออกไป
 • คนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดี มิฉะนั้นตนเองต้องออกจากการเล่น ต้องผ่านให้ได้หมดทุกคนจึงจะจบเกม

 

Source : 1

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อยู่บ้านก็เล่นได้ : 15 กิจกรรมแสนสนุกอยู่บ้านก็เพิ่มทักษะให้ลูกได้

ฝึกทักษะเตรียมลูกเข้าโรงเรียน 15 กิจกรรมอะไรบ้างที่แม่สอนทำได้

9 กิจกรรมน่าทำตอนปิดเทอม กิจกรรมครอบครัวแก้เบื่อช่วงโควิด-19

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner