ทำไม ทักษะทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูกตั้งแต่อนุบาล

ทำไม ทักษะทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูกตั้งแต่อนุบาล

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสอน ทักษะทางสังคม ให้แก่ลูกดูว่าปัญหานั้นเริ่มต้นมาจากไหน และวิธีจัดการกับคุณลูกที่ไม่ยอมฟังเราซะที

ทำไม ทักษะทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูกตั้งแต่อนุบาล

คุณเคยมีปัญหาเมื่อเด็กพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังหรือไม่ ไม่ว่าผู้ปกครองจะพูดอะไรลูกก็เหมือนจะไม่ทำตามสักอย่าง หนำซ้ำยังทำตรงข้ามจนบางทีผู้ปกครองก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่คือลูกที่ฉันเลี้ยงมาเองกับมือจริงๆรึเปล่า บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสอน ทักษะทางสังคม ให้แก่ลูกดูว่าปัญหานั้นเริ่มต้นมาจากไหน และวิธีจัดการกับคุณลูกที่ไม่ยอมฟังเราซะที

ทำ ไม ทัก ษะ ทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูกตั้งแต่อนุบาล

ทำ ไม ทัก ษะ ทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูกตั้งแต่อนุบาล

ทำไม ทักษะทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยาก

ผู้ใหญ่เองก็มีเหมือนกันเวลาที่เราไม่อยากทำอะไร เราปฏิเสธในหัว แต่เราก็จำเป็นต้องทำมันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัว หรือ เรื่องที่เกี่ยวข้อกับการทำงาน มันยากและต้องฝืนตัวเองเหมือนกันใช่มั๊ยเวลาที่คุณต้องทำอะไรที่ไม่อยากทำ ทีนี้ลองจินตนาการจากมุมมองของเด็กดู การที่จู่ๆเด็กที่ไม่ได้มีทักษะทางสังคมมากเท่าผู้ใหญ่ จะกลายเป็นเด็กเรียบร้อยเพียงในเสี้ยววินาทีคงจะเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย แต่สิ่งที่จะทำให้ลูกคุณเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ คุณต้องมีความอดทน และคอยสนับสนุนพัฒนาการของลูกน้อยอยู่อย่างสม่ำเสมอ เด็กบางคนที่ดื้อมากๆ อาจใช้เวลานานกว่า คุณต้องเข้าใจว่าเด็กทุกคนจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน

ทักษะทางสังคมสำคัญอย่างไร

ทักษะทางสังคมต่างๆเช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการตัวเอง ล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นเมื่อเราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะทางสังคมที่ดีจะทำให้ลูกได้รับการยอมรับ และมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนฝูง คุณครู และผู้อื่น

เหตุผลที่เด็กหลายคนไม่มีทักษะทางสังคมที่ดี อาจจะเกิดจากการที่ไมได้มีการพูดคุย อบรม มาจากที่บ้านเขาอาจไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นจากคนรอบข้าง แต่ก็มีบ้างที่เด็กบางคนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การที่เขาเติบตัวมาด้วยทักษะทางสังคมที่ไม่ค่อยดี สิ่งที่จะตามมาก็คือ เขาอาจจะไม่สนิทสนมกับเพื่อน การต่อต้านจากเด็กคนอื่นๆเช่น ไม่เล่นด้วย ไม่คุยด้วย และเด็กบางคนอาจไม่เข้าใจว่าทักษะเหล่านี้สำคัญกับเขาอย่างไร เพราะเป้าหมายของการกระทำจากเด็กนั้นก็เพียงเพื่อจะขอหรือเรียกหาสิ่งที่ตนต้องการเท่านั้น

การเรียนการสอนเรื่องทักษะทางสังคมคืออะไร?

ทักษะทางสังคมที่เราสามารถสอนให้เด็กได้นั้นแบ่งออกได้เป็นหลายหัวข้อด้วยกัน

มารยาทและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ทำ ไม ทัก ษะ ทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

ทำ ไม ทัก ษะ ทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

 • การเข้าหาผู้อื่นที่ถูกต้องตามสภาพสังคม
 • ขออนุญาตก่อนที่จะใช้การกระทำเป็นตัวบ่งบอก
 • สร้างเพื่อน และรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อน
 • แบ่งปันของเล่นหรือของอื่นๆ

การกระทำที่สมควรทำในห้องเรียน

 • นิสัยการทำงาน/ ทักษะที่ใช้ในการเรียน
 • ทักษะการฟัง
 • ทำงานตามคำสั่งที่ได้รับ
 • ทำตามคำสั่ง
 • แสดงความสนใจอย่างเหมาะสม
 • ยอมรับผลของการกระทำ

การรับมือกับความโกรธอย่างดีขึ้น

ทำ ไม ทัก ษะ ทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลด ล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

ทำ ไม ทัก ษะ ทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลด ล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

 • นับ 1-10 ก่อนจะทำอะไร
 • เปลี่ยนไปสนใจอย่างอื่นแทน
 • หาทางทำให้ตนสงบลงในใจ

ตัวอย่างของทักษะทางสังคมของเด็กก่อนวัยเรียนที่สำคัญ

 • ทักษะที่จะช่วยให้การเรียนรู้ในอนาคตดีขึ้น เช่น ทักษะการฟัง
 • ทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จที่โรงเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็ก เช่น ทักษะการถาม
 • สร้างเพื่อน และรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อน เช่น การขออะไรบางอย่าง การขอให้เพื่อนเล่นด้วย
 • ความรู้สึก เช่น รู้จักกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตน ทักษะการจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดีของตน
 • ทักษะการไม่ใช้พลังงานที่แย่เมื่อเจอปัญหา
 • รับมือกับความเครียด : ทำอย่างไรเมื่อทำผิดพลาด, รับมือกับการโดนล้อเลียน หรือ แกล้ง

ขั้นตอนการสอนทักษะทางสังคมให้กับเด็ก

ก่อนการสอน

 • เลือกเด็กที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะบางอย่าง
 • หาสิ่งสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เด็กอยากจะกลับเข้ามาเรียนรู้อีกครั้ง
 • แยกแยะว่าเด็กคนไหนต้องการการเรียนการสอนทักษะใดเพิ่มเติม แนะนำว่านักเรียนควรทำอย่างไรต่อไปได้บ้าง
 • วิเคราะห์และหาหนทางที่จะพัฒนาเด็ก

การเรียนการสอน

 • จับกลุ่มเด็กที่มีปัญหาคล้ายกัน 2-5 คนมารวมกัน เพื่อนที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ สังเกตกันและกัน และเราจะสามารถให้คำแนะนำได้
 • ขจัดสิ่งที่จะกระทบการเรียน เช่น ปิดประตูห้อง หรือ หาวิธีจัดการกับคนช่างติ
 • แนะนำว่าทำไมการเรียนการสอนทักษะทางสังคมถึงสำคัญ
 • ตั้งกฏและตักเตือนด้วยคำที่ดีถึงการกระทำที่ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง
 • สอนให้เด็กๆเข้าใจได้โดยง่าย
 • สอนให้เด็กรู้ถึงผลของการกระทำโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นละครพูดคุยเป็นต้น
 • ให้คำแนะนำแก่เด็ก เพื่อนๆ และครูผู้สอน ให้คำชมเชยและสนับสนุนเมื่อเด็กปฏิบัติดี

ทักษะทางสังคมที่สำคัญต่อเด็ก

ทำ ไม ทัก ษะ ทาง สัง คม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลด ล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

ทำ ไม ทัก ษะ ทาง สัง คม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลด ล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

 • พูดขอบคุณและขอโทษ
 • เมื่อโกรธหรือโมโหให้หาทางออกที่ดี
 • ถามคำถามอย่างสุภาพ
 • ยอมรับผลของกระทำ
 • มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำ
 • จัดการกับตนเมื่อเจอปัญหาเช่น การสูญเสีย การทำความผิด
 • เริ่มการสนทนากับผู้อื่น
 • เข้าให้เมื่อได้รับการปฏิเสธ
 • เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้อื่น แม้กิจกรรมจะดำเนินไปแล้ว
 • สร้างเพื่อน
 • ชื่นชมคนอื่น
 • เข้าใจและยอมรับความรู้สึกของคนอื่น
 • ทำตามเพื่อน
 • รู้จักประนีประนอม
 • ทำใจให้สงบเมื่อถูกแกล้งหรือแหย่
 • ใฝ่หาเรียกร้องความสนใจ อย่างสุภาพและเหมาะสม
 • รู้จักรอ
 • ขออนุญาต
 • มีน้ำใจนักกีฬา
 • ไม่ปะทะกับผู้อื่น
 • ตั้งใจฟัง
 • ทำตามคำสั่ง
 • เข้าใจและรับฟังความเห็นของคนอื่น
 • ขอโทษเมื่อทำผิด
 • รับคำชมจากผู้อื่น
 • ทักทายคนในครอบครัว คนรู้จัก เพื่อน
ทำ ไม ทัก ษะ ทาง สังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลด ล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

ทำ ไม ทัก ษะ ทาง สังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลด ล็อกลูก ตั้งแต่ อนุบาล

เป้าหมายของการฝึกและการเรียนการสอนทักษะให้แก่เด็กนั้นเป้าหมายก็คือ เพื่อให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กคนอื่น ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ตักเตือน และชื่นชม เพื่อให้เกิดการพัฒนา บทความนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างไร ถ้าผู้ปกครองไม่ยอมสอนตั้งแต่เล็กเมื่อโตขึ้นอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆที่ตามมาตอนที่พวกเขาโตขึ้นได้

Source : ldonline, moe

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

วิธีสร้างวินัยให้ลูกน้อย เคล็ดลับการสอนลูก ให้รู้จักการแบ่งเวลาเรียนและเล่นได้ดี

สิ่งที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกดู ไม่ใช่แค่บอกให้ลูกทำ อยากสอนลูกใช้วิธีนี้สิดี!!

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก การเลี้ยงลูกที่ดี วิธีการสอนลูก เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner