วีดีโอจากสสส.ที่คนสูบบุหรี่ทุกคนควรได้ดู

วีดีโอจากสสส.ที่คนสูบบุหรี่ทุกคนควรได้ดู

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำวีดีโอขึ้นมาเพื่อช่วยรณรงค์การเลิกบุหรี่ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีทั่วโลก มียอดผู้เข้าชมเป็นล้าน ๆ คน เราเห็นว่าผู้ที่กำลังสูบบุหรี่ทุกคนควรได้ดู

ถ้าหากคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่กำลังท้องและ สูบบุหรี่ ไปด้วย แน่นอนว่า คุณแม่ต้องได้รับแรงกดดันจากรอบตัวเพื่อให้เลิก เพราะการสูบบุหรี่ในขณะที่ท้องนั้น ไม่ได้ส่งผลเสียแต่ตัวคุณแม่เพียงคนเดียวนะคะ หากแต่ยังส่งผลถึงทารกในครรภ์ของคุณแม่อีกด้วย

คำตอบก็คือ ในบุหรี่นั้น มีสารที่เป็นอันตรายกับร่างกายทั้งของแม่และทารกมากถึง 4,000 ชนิด และมี 60 ชนิด ที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ในควันบุหรี่ และทาร์จะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้มีการขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาทของทารก มีการหดตัวของหลอดเลือดดำมดลูก ทำให้เลือดผ่านรกลดลง ทารกจึงได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ มีผลให้น้ำหนักแรกเกิดน้อย ขาดสารอาหารในระยะตั้งครรภ์และเพิ่มอัตราการตายในวัยทารก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมได้อีกด้วย

สูบบุหรี่ ท้อง

เพราะอะไรแม่ สูบบุหรี่ ถึงอันตรายกับทารกในครรภ์?

คำตอบก็คือ ในบุหรี่นั้น มีสารที่เป็นอันตรายกับร่างกายทั้งของแม่และทารกมากถึง 4,000 ชนิด และมี 60 ชนิด ที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ในควันบุหรี่ และทาร์จะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้มีการขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาทของทารก มีการหดตัวของหลอดเลือดดำมดลูก ทำให้เลือดผ่านรกลดลง ทารกจึงได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ มีผลให้น้ำหนักแรกเกิดน้อย ขาดสารอาหารในระยะตั้งครรภ์และเพิ่มอัตราการตายในวัยทารก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมได้อีกด้วย

บุหรี่ อันตรายอย่างไรกับทารกในครรภ์?

จากสถิติของคุณแม่ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งท้องในประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลียนั้น พบว่า บุหรี่ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่าง ๆ มากมายกับคุณแม่ ยกตัวอย่างเช่น

 • การตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • มีเลือดออกทางช่องคลอด
 • ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนถึงกำหนดคลอด
 • คลอดก่อนกำหนด
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด
 • รกเกาะต่ำ
 • การแท้งลูก
 • การตายของทารกในครรภ์

การสูบบุหรี่ในขณะตั้งท้องนั้น ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ รวมถึงทารกแรกเกิดได้อย่างไร?

 • ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย หรือไม่ได้เลย
 • น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
 • มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ นั่นคือ ปากแหว่งเพดานโหว่
 • ส่งผลเสียต่อการทำงานของปอดและสมอง
 • หลังจากที่คลอดแล้ว ทารกในครรภ์มีโอกาสเป็นโรคไหลตายหรือ SIDS ได้มากถึง 25 เปอร์เซ็น

ไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นะคะ ทารกที่เกิดจากคุณแม่ท้องที่สูบบุหรี่นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพในระยะยาว ดังนี้

 • ปอดทำงานผิดปกติ
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
 • นอกจากทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้ว ทารกยังมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคความดันในเลือดสูง

เห็นไหมคะว่า บุหรี่ ไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวคุณแม่รวมถึงทารกในครรภ์แต่อย่างใด หากแต่จะส่งผลเสียมากมายชนิดที่เรียกได้ว่า คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ ดังนั้น หากคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่กำลังท้องและสูบบุหรี่อยู่ด้วยแล้วละก็ เลิกกันเถอะค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก

วีดีโอจากสสส.ที่คนสูบบุหรี่ทุกคนควรได้ดู

คนท้องดมควันบุหรี่ อันตรายต่อลูกในท้องอย่างไร

ในระหว่างตั้งครรภ์นั้น คนท้องไม่ควรสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพราะสารพิษจากการสูบบุหรี่ หรือสารพิษจากการที่ คนท้องดมควันบุหรี่ จะส่งผลกระทบต่อทั้งการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

การที่คนท้องสูบบุหรี่ หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนรอบข้างสูบบุหรี่ ฤทธิ์ของบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดของแม่ท้องหดรัดตัวมากกว่าปกติ และเลือดมีการจับตัวกับออกซิเจนได้น้อยลง เลือดและออกซิเจนจึงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งแม่ท้องและลูกในครรภ์น้อยลง ส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง โรงหัวใจ โรคระบบทางเดินหายในร่วมกับการตั้งครรภ์ เป็นต้น

อีกทั้งการสูบบุหรี่ตอนท้อง หรือการที่ คนท้องดมควันบุหรี่ ยังส่งผลให้แม่ท้องไม่อยากอาหาร ทำให้ทานอาหารได้น้อย ทารกในครรภ์จึงได้รับสารอาหารน้อยลงตามไปด้วย จนอาจส่งผลให้เป็นโรคขาดสารอาหารได้

นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ตอนท้อง หรือการสูดดมควันบุหรี่ตอนท้อง ยังส่งผลเสียอีกหลายอย่าง เช่น

 • มีความเสี่ยงต่อภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด ตั้งครรภ์นอกมดลูก รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด
 • เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ลูกที่คลอดออกมาไม่สมบูรณ์
 • ทารกในครรภ์มีโอกาสที่จะเกิดความพิการแต่กำเนิด
 • ทารกโตขึ้นอาจมีระดับสติปัญญาต่ำ โตขึ้นมีบุคลิกไม่อยู่นิ่ง (Hyperactive) เป็นเด็กสมาธิสั้น มีพัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับวัย
 • มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นออทิสติก พัฒนาการถดถอย
 • สำหรับทารกเพศหญิง เมื่อโตขึ้นอาจเกิดภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากท่อนำไข่จะถูกสารเคมีจากบุหรี่ทำลาย
 • มีโอกาสทำให้เกิดการแท้งบุตรได้

บุหรี่ มีผลเสียมากมาย ไม่ว่าจะสูบเองหรือได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในแง่ลบทั้งสิ้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรลด ละ เลิกบุหรี่กันเถอะครับ

ลงทะเบียนรับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ กับ theAsianparent Thailand ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก มาติดตามพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด ว่าลูกโตขึ้นแค่ไหนกันนะ ไตรมาสที่ 2  มาฟังเสียงลูกน้อย นับว่าหนึ่งวันลูกดิ้นไหมนะ และ ลูกดิ้นวันละกี่ครั้งด้วยแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand  นี่เป็นแค่ตัวอย่างกิจกรรมบนแอพพลิเคชั่นในส่วนแรก เพราะคุณแม่จะได้รับการดูแลทั้งอาหารการกินโดยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรทานอะไรบ้างในแต่ช่วงอายุครรภ์ ยาที่เป็นอันตรายชนิดไหนบ้างที่ไม่ควรทาน กิจกรรมใดบ้างที่ทำได้หรือทำไม่ได้ เคล็ดลับการตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เป็นมงคลทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงเตรียมแผนการล่วงหน้าถึงอนาคต การเตรียมคลอด การดูแลตนเองหลังคลอด ที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องการ

ลูกหลอดลม ปอดติดเชื้อ จากควันบุหรี่ สารเคมีอันตรายตกค้างจากบุหรี่ ติดที่เสื้อ ติดตัวพ่อ บุหรี่มือสาม อันตราย

พ่อเลิกบุหรี่เพื่อลูก ไม่ใช่เรื่องยาก! วิธีเลิกบุหรี่เพื่อลูก อันตรายควันบุหรี่ บุหรี่มือสอง บุหรี่มือสาม

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner